Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
96728964050000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10391210214787447859771165311150129155910746376232843437036791176
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1463471496831474151661121683409856182891712121015881000378636096996
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
774799155512907974584107925105121111137123649123794149472121248156258
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1168551049199845310842011214011226111219711266910588310544299923110971
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6268179932845917842896601834807774584133781647242170713101083
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
403376395866395436654556958776468145360353389565385498646878
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
399643674035284446334152537416350793889734345385225300937966
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
001604632129150426306578713566737468
 1. Aktualny BIP Prudnik - najnowsze publikacje - strona startowa
  Wyświetleń: 475805
 2. Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 268670
 3. Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 184183
 4. OTWARTY KONKURS OFERT
  Wyświetleń: 144239
 5. OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 128725
 6. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 98252
 7. Nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 72195
 8. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 59286
 9. Przetargi na zbycie nieruchomości i lokali 2012-2020
  Wyświetleń: 58632
 10. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 52957
 11. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 44378
 12. Wykazy nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, aportu, obciążenia odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, oraz przedłużenia użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 35266
 13. Decyzje środowiskowe - ogłoszenia
  Wyświetleń: 30961
 14. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Wyświetleń: 28892
 15. Gmina Prudnik
  Wyświetleń: 24287
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 20740
 17. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  Wyświetleń: 20553
 18. Rada Miejska w Prudniku
  Wyświetleń: 18297
 19. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 17426
 20. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Wyświetleń: 17045
 21. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 16332
 22. Uchwały 2010-2014
  Wyświetleń: 15661
 23. OBWIESZCZENIA wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 15401
 24. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2014r.
  Wyświetleń: 14609
 25. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 14566
 26. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 13547
 27. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 13095
 28. Protokoły kontroli wewnętrznych
  Wyświetleń: 13019
 29. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 12809
 30. Urząd Stanu Cywilnego - Karty Usług
  Wyświetleń: 11969
 31. Sprawozdania
  Wyświetleń: 11872
 32. Projekty uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 11864
 33. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11805
 34. Uchwały 2014-2018
  Wyświetleń: 11108
 35. Sprawozdania Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 10678
 36. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Wyświetleń: 10655
 37. Podstawowe Informacje
  Wyświetleń: 10560
 38. PROGRAMY, PLANY, STRATEGIE
  Wyświetleń: 10236
 39. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 10197
 40. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "referent do spraw obsługi sekretariatu", informacja dot. naboru.
  Wyświetleń: 9993
 41. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
  Wyświetleń: 9987
 42. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 9842
 43. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 9831
 44. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 9672
 45. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9610
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9480
 47. OBWIESZCZENIA Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 9279
 48. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 9179
 49. Uchwała Nr II/13/2010 wzory formularzy - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 9072
 50. KARTA USŁUG Nr 41/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 9026
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8976
 52. Wydział Finansowo-Budżetowy - Karty Usług
  Wyświetleń: 8898
 53. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 8848
 54. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2018r.
  Wyświetleń: 8678
 55. Podatki i formularze na 2015 r.
  Wyświetleń: 8496
 56. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 8494
 57. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych.
  Wyświetleń: 8476
 58. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8442
 59. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 8405
 60. KARTA USŁUG Nr 30/RSO - Wydawanie dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 8394
 61. Plany i programy społeczno-gospodarcze
  Wyświetleń: 8394
 62. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 8199
 63. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Karty Usług
  Wyświetleń: 8171
 64. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 8100
 65. Protokoły kontroli
  Wyświetleń: 8042
 66. Podatki i formularze na 2013 r.
  Wyświetleń: 7886
 67. Wydział Mienia Gminy - Karty Usług
  Wyświetleń: 7739
 68. Podatki i formularze na 2012 r.
  Wyświetleń: 7673
 69. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7608
 70. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 7576
 71. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7573
 72. Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 7573
 73. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 7533
 74. Archiwum zakładowe
  Wyświetleń: 7429
 75. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 7264
 76. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7150
 77. Plan Gospodarki Odpadami.
  Wyświetleń: 7130
 78. Karty informacyjne.
  Wyświetleń: 7122
 79. Wydział Organizacyjny - Karty usług
  Wyświetleń: 7083
 80. Statut Gminy Prudnik, dodana 2003-06-27
  Wyświetleń: 7048
 81. Formularze niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 7044
 82. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012
  Wyświetleń: 7041
 83. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 7024
 84. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 6979
 85. Wykaz podatników którym udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 6957
 86. Wykaz rejestrów
  Wyświetleń: 6950
 87. Program ochrony powietrza dla strefy głubczycko - prudnickiej w zakresie pyłu PM10
  Wyświetleń: 6929
 88. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 6830
 89. Wykaz ewidencji
  Wyświetleń: 6800
 90. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 6771
 91. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 6754
 92. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6706
 93. Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją
  Wyświetleń: 6657
 94. Budżet Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 6591
 95. Podatki i formularze na 2016 r.
  Wyświetleń: 6572
 96. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013
  Wyświetleń: 6568
 97. OBWIESZCZENIA-ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 6445
 98. Nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6396
 99. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6395
 100. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 6354
 101. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015.
  Wyświetleń: 6323
 102. Uchwała Nr XLV-697 wzory formularzy 2010 podatki lokalne
  Wyświetleń: 6236
 103. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 6233
 104. Dane teleadresowe Publiczne Przedszkole nr 4
  Wyświetleń: 6218
 105. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 6209
 106. Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 6193
 107. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6123
 108. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu pn. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Wiejsko-Miejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 6098
 109. Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 6018
 110. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 5999
 111. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014
  Wyświetleń: 5961
 112. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych.
  Wyświetleń: 5920
 113. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA 2009-2015
  Wyświetleń: 5821
 114. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 5578
 115. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
  Wyświetleń: 5531
 116. Dane teleadresowe PSP nr 3
  Wyświetleń: 5506
 117. Kadra Pedagogiczna
  Wyświetleń: 5489
 118. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014
  Wyświetleń: 5424
 119. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5338
 120. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  Wyświetleń: 5336
 121. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 5313
 122. Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania
  Wyświetleń: 5247
 123. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5226
 124. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 5202
 125. Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 5177
 126. ZŁOŻONE PETYCJE 2017
  Wyświetleń: 5175
 127. Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 5152
 128. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 5077
 129. WYBORY PARLAMENTARNE 2015
  Wyświetleń: 5075
 130. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług - zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.
  Wyświetleń: 4964
 131. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 4959
 132. ZŁOŻONE PETYCJE 2015
  Wyświetleń: 4941
 133. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Wyświetleń: 4911
 134. Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 4891
 135. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015
  Wyświetleń: 4825
 136. Publiczne Przedszkole Nr 6
  Wyświetleń: 4796
 137. Statut Publicznego Gimnazjum nr 2
  Wyświetleń: 4784
 138. Projekty decyzji
  Wyświetleń: 4735
 139. STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 4731
 140. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 4707
 141. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik - ZMIANA
  Wyświetleń: 4677
 142. WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
  Wyświetleń: 4667
 143. Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4583
 144. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 4573
 145. Wykaz regulaminów, instrukcji i procedur stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 4549
 146. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 4522
 147. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 4376
 148. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4371
 149. Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku
  Wyświetleń: 4345
 150. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 4336
 151. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – mały kwartał
  Wyświetleń: 4331
 152. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 4211
 153. Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 4183
 154. INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 4148
 155. Azbest
  Wyświetleń: 4144
 156. Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczacej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 4127
 157. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2018
  Wyświetleń: 4116
 158. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 4112
 159. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4100
 160. Metadane planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4055
 161. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4041
 162. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PETYCJI
  Wyświetleń: 4029
 163. Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020
  Wyświetleń: 4023
 164. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 4015
 165. Drogi publiczne
  Wyświetleń: 4000
 166. Uzgodnienia
  Wyświetleń: 3994
 167. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3976
 168. Statut Szkoły
  Wyświetleń: 3956
 169. Oferta realizacji zadania publicznego z z kresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3920
 170. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
  Wyświetleń: 3911
 171. Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
  Wyświetleń: 3879
 172. Podatki i formularze na 2017 r.
  Wyświetleń: 3869
 173. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3868
 174. Komunikaty multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:
  Wyświetleń: 3849
 175. Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3828
 176. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 3804
 177. Prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK
  Wyświetleń: 3795
 178. Dotacje celowe/Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 3786
 179. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3780
 180. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 3779
 181. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłej jednostki wojskowej w Prudniku.
  Wyświetleń: 3770
 182. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. komunikacji społecznej"
  Wyświetleń: 3719
 183. Załączniki graficzne
  Wyświetleń: 3628
 184. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
  Wyświetleń: 3627
 185. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 3607
 186. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Torkonstal w Prudniku
  Wyświetleń: 3604
 187. INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 3587
 188. Mapa nawigacji
  Wyświetleń: 3568
 189. Ogłoszenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku
  Wyświetleń: 3560
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 3555
 191. Dyrektor GZOiW w Prudniku ogłasza nabór
  Wyświetleń: 3544
 192. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2016 rok
  Wyświetleń: 3527
 193. WZÓR WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW
  Wyświetleń: 3527
 194. WYNIKI GŁOSOWANIA NA BURMISTRZA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3520
 195. Rb-27S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.
  Wyświetleń: 3497
 196. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 3448
 197. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016
  Wyświetleń: 3443
 198. Nabór na wolne stanowiska pracy ZEC Prudnik. - Aktualne
  Wyświetleń: 3436
 199. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębowiec I
  Wyświetleń: 3423
 200. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017
  Wyświetleń: 3417
 201. Wykaz urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 3406
 202. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 3395
 203. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 3385
 204. Rb-28S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3380
 205. Ogłoszenie o modyfikacjach
  Wyświetleń: 3379
 206. Sprawozdania Burmistrza za 2012 r.
  Wyświetleń: 3366
 207. Ekofizjografia Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3355
 208. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3352
 209. Strategia rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010 - 2020
  Wyświetleń: 3342
 210. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
  Wyświetleń: 3331
 211. Budowa IV etapu drogi ulicy Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 3328
 212. Dane teleadresowe PP nr 1
  Wyświetleń: 3317
 213. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ZWiK PRUDNIK
  Wyświetleń: 3290
 214. Regulamin Organizacyjny Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 3284
 215. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w straży miejskiej
  Wyświetleń: 3270
 216. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3267
 217. Nabór na wolne stanowisko RADCA PRAWNY
  Wyświetleń: 3246
 218. Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 3244
 219. Przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 3228
 220. Informacja dot. likwidacji filii bibliotecznej Nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3223
 221. Przedszkola i żłobki
  Wyświetleń: 3221
 222. KARTA USŁUG Nr 1/WZPPPiDG - Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnikdnik
  Wyświetleń: 3204
 223. Nabór na stanowisko księgowy (1/2 etatu) w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 3201
 224. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3199
 225. Ogłoszenie o przetargach z dnia 26-09-2012r na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3194
 226. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2015
  Wyświetleń: 3192
 227. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 3190
 228. Petycja Nr 1/2017
  Wyświetleń: 3176
 229. KARTA USŁUG Nr 3/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  Wyświetleń: 3169
 230. PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 3166
 231. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 3165
 232. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. geodezji"
  Wyświetleń: 3157
 233. Cmentarz
  Wyświetleń: 3154
 234. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 3150
 235. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 3141
 236. Działalność lobbingowa 2018
  Wyświetleń: 3139
 237. Ogłoszenie o przetargu z 12-09-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 3137
 238. Przetarg nieograniczony: Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3136
 239. Ogłoszenie o przetargu z 14-08-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 3122
 240. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3113
 241. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3099
 242. Wykaz miejsc przeznaczonych ma bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3097
 243. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 3096
 244. Wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
  Wyświetleń: 3095
 245. Struktura organizacyjna Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3092
 246. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3084
 247. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3075
 248. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 3074
 249. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2012
  Wyświetleń: 3074
 250. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 3070
 251. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r.
  Wyświetleń: 3059
 252. Nabór na stanowisko Kierownika Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3049
 253. Nabór na wolne stanowisko "Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 3046
 254. Rada Rodziców.
  Wyświetleń: 3036
 255. Zaproszenie do złożenia ofert
  Wyświetleń: 3033
 256. Modernizacja i Termomodernizacja Budynku Sali Koncertowej przy PSM w Prudniku III etap
  Wyświetleń: 3028
 257. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2017
  Wyświetleń: 3005
 258. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3004
 259. Oświata
  Wyświetleń: 3000
 260. Przetarg nieograniczony: Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2999
 261. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2978
 262. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2973
 263. Sprawozdania 2018 II-Kwartał
  Wyświetleń: 2969
 264. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2966
 265. Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2958
 266. Rada Pedagogiczna.
  Wyświetleń: 2953
 267. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 2951
 268. ZŁOŻONE PETYCJE 2016
  Wyświetleń: 2946
 269. KARTA USŁUG Nr 2/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2939
 270. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 2937
 271. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 2934
 272. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 2930
 273. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2922
 274. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2920
 275. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 2918
 276. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2913
 277. Dane teleadresowe MiGBP
  Wyświetleń: 2910
 278. PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 2905
 279. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2901
 280. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tereny dawny poligon - Prudnik las
  Wyświetleń: 2901
 281. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2887
 282. KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  Wyświetleń: 2882
 283. Tekst Uchwały Nr XXVI/276/2004 z dnia 23 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 2879
 284. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2872
 285. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2868
 286. Polityka prywatności serwisu bip.prudnik.pl
  Wyświetleń: 2861
 287. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2854
 288. Petycja Nr 1/2018
  Wyświetleń: 2854
 289. Nabór na stanowisko inspektora ds. inwentaryzacji sieci - ZWiK Prudnik
  Wyświetleń: 2850
 290. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko księgowego
  Wyświetleń: 2849
 291. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2846
 292. Sprawozdania 2015 - I Kwartał
  Wyświetleń: 2838
 293. Ogłoszenie o przetargach z dnia 31.10.2012 na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2828
 294. Ogłoesznie o przetargu z dnia 16-01-2013r na zbycie lokali i nieruchomości
  Wyświetleń: 2822
 295. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia języka angielskiego
  Wyświetleń: 2811
 296. Załatwianie spraw przez wyborcę
  Wyświetleń: 2791
 297. Informacja z dnia 08-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2789
 298. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2789
 299. Rada Miejska
  Wyświetleń: 2785
 300. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2783
 301. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2783
 302. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2781
 303. Sprawozdania Burmistrza za 2011 r.
  Wyświetleń: 2774
 304. KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 2758
 305. Nabór na stanowisko inspektora ds. bhp - 1/2 etatu w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2753
 306. WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
  Wyświetleń: 2749
 307. Informacja dotycząca uzupełnienia składu Rad Nadzorczych jednoosobowych Spółek Gminy Prudnik.pdf
  Wyświetleń: 2748
 308. KARTA USŁUG Nr 22/RSO - Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 2747
 309. Ragulamin Społecznej Rady Programowej POK
  Wyświetleń: 2747
 310. Podatki i formularze na 2018 r.
  Wyświetleń: 2744
 311. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 2740
 312. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIV z dnia 08 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 2734
 313. KARTA USŁUG Nr 4/WFB - Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2733
 314. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2723
 315. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę płyty boiska w Moszczance
  Wyświetleń: 2723
 316. Dane teleadresowe POK
  Wyświetleń: 2722
 317. Samorząd gminny
  Wyświetleń: 2722
 318. Sprawozdania Burmistrza za 2016 r.
  Wyświetleń: 2721
 319. Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT
  Wyświetleń: 2717
 320. Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2715
 321. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2715
 322. Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2713
 323. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2705
 324. Informacja z 16-01-2013r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2703
 325. Otwarty konkurs ofert-Promocja Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 2701
 326. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2693
 327. Zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 2691
 328. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2686
 329. ZAŁĄCZNIK DO STRATEGII GMINY PRUDNIK,
  Wyświetleń: 2686
 330. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2684
 331. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 2683
 332. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2681
 333. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011
  Wyświetleń: 2679
 334. KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2677
 335. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2673
 336. Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2669
 337. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2666
 338. Konkurs ofert na stanowisko kierownika d/s organizacyjno-administracyjnych Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 2663
 339. Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania
  Wyświetleń: 2661
 340. Wybory
  Wyświetleń: 2645
 341. Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik
  Wyświetleń: 2644
 342. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2643
 343. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2012 rok
  Wyświetleń: 2633
 344. Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2632
 345. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2627
 346. Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik oraz procedura zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie
  Wyświetleń: 2626
 347. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący części wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 2625
 348. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2625
 349. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 2624
 350. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2621
 351. KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
  Wyświetleń: 2615
 352. Czas pracy placówek handlowych
  Wyświetleń: 2609
 353. Informacja z 16-07-2012 r o wyborze oferty na prace geodezyjne
  Wyświetleń: 2607
 354. Informacja dot. naboru na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2604
 355. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2604
 356. Obwodowe Komisje do spraw Referendum
  Wyświetleń: 2600
 357. Informacja z 15-07-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2599
 358. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2012r.
  Wyświetleń: 2592
 359. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2591
 360. Informacja dot. naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2590
 361. Informacja z 10-10-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2588
 362. 371.Uchwała Nr XXII/368/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2585
 363. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2584
 364. Zakup foteli do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 2584
 365. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 2583
 366. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji
  Wyświetleń: 2581
 367. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2569
 368. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 2569
 369. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 2560
 370. Ogłoszenie o przetargu z dnia 09.11.2012 na zbycie lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 9
  Wyświetleń: 2560
 371. Sprawozdania Burmistrza za 2013 r.
  Wyświetleń: 2552
 372. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2548
 373. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  Wyświetleń: 2543
 374. Struktura organizacyjna PTBS
  Wyświetleń: 2540
 375. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki
  Wyświetleń: 2539
 376. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 2538
 377. Wykaz placówek K-O podległych Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury
  Wyświetleń: 2537
 378. Informacja z dnia 01-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2531
 379. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 2531
 380. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2526
 381. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2525
 382. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2523
 383. KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 2516
 384. Informacja z 26-09-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2514
 385. Petycja Nr 3/2017
  Wyświetleń: 2513
 386. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2512
 387. Plan części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 2510
 388. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2508
 389. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o odmowie RDOŚ w Opolu uzgodnienia warunków realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2502
 390. Zapytania ofertowe na artykuły biurowe, papier ksero, tonery
  Wyświetleń: 2501
 391. Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2498
 392. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2497
 393. KARTA USŁUG Nr 14/WFB - Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 2496
 394. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017
  Wyświetleń: 2493
 395. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce
  Wyświetleń: 2492
 396. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2490
 397. Zaproszenie do składania oferty
  Wyświetleń: 2490
 398. Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – etap I
  Wyświetleń: 2489
 399. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik”.
  Wyświetleń: 2484
 400. Sprawozdania 2018 III kwartał
  Wyświetleń: 2483
 401. Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
  Wyświetleń: 2481
 402. Informacja dotycząca naboru
  Wyświetleń: 2478
 403. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości w 2019 r.
  Wyświetleń: 2473
 404. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2470
 405. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 2465
 406. Informacja o wynikach naboru GZOiW
  Wyświetleń: 2461
 407. KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu.
  Wyświetleń: 2452
 408. Rejony
  Wyświetleń: 2449
 409. Ceny za usługi przewozowe
  Wyświetleń: 2448
 410. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2448
 411. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki – montaż parkietu
  Wyświetleń: 2447
 412. Informacja dot. konkursu na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2447
 413. Gospodarka mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2446
 414. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2444
 415. Gminny program zdrowotny pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik na lata 2009-2014
  Wyświetleń: 2439
 416. Wykaz komitetów wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2436
 417. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2431
 418. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2427
 419. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2427
 420. sprawozdania 2017 - III kwartał
  Wyświetleń: 2424
 421. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2423
 422. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2416
 423. Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2412
 424. KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
  Wyświetleń: 2409
 425. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
  Wyświetleń: 2408
 426. Informacja
  Wyświetleń: 2406
 427. ZBK w Prudniku ogłasza nabór na stanowisko pracy : specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 2405
 428. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2014
  Wyświetleń: 2404
 429. Regulamin korzystania z sali ćwiczeń sportowych - siłowni
  Wyświetleń: 2392
 430. Zarządzenie Nr 211/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2390
 431. Regulamin boiska ORLIK.
  Wyświetleń: 2388
 432. Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2383
 433. Zmiana 28 luty 2008
  Wyświetleń: 2380
 434. KARTA USŁUG Nr 8/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2368
 435. Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2363
 436. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2362
 437. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap II
  Wyświetleń: 2361
 438. Zmiana 17 lipca 2012
  Wyświetleń: 2361
 439. Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2359
 440. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 2357
 441. Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 2357
 442. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 09.01.2013 r. o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 2354
 443. Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWIK w Prudniku
  Wyświetleń: 2353
 444. ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU 2018
  Wyświetleń: 2352
 445. Miejscowy plan zagospodarowania wsi Piorunkowice.
  Wyświetleń: 2350
 446. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2350
 447. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2344
 448. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących - Farma Wiatrowa Lubrza 10.12.2012r.
  Wyświetleń: 2341
 449. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013
  Wyświetleń: 2339
 450. Zaproszenie na składanie ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 2339
 451. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2335
 452. UWAGA - Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2333
 453. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2331
 454. Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Zmianę sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku na działce 2689/106
  Wyświetleń: 2331
 455. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2330
 456. Kierownictwo POK
  Wyświetleń: 2329
 457. KARTA USŁUG Nr 5/WFB - Podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych
  Wyświetleń: 2319
 458. Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik
  Wyświetleń: 2315
 459. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2309
 460. Dyżur urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2308
 461. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 2307
 462. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
  Wyświetleń: 2307
 463. Przetarg nieograniczony na Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze
  Wyświetleń: 2307
 464. KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  Wyświetleń: 2304
 465. Zaproszenie do składania ofert na: Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy "Dąbrówka" w Prudniku, odpowiedzi na pytania Wykonawców.
  Wyświetleń: 2304
 466. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2302
 467. Zapytanie ofertowe na "Ochronę imprez masowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 2302
 468. Informacja o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2301
 469. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2300
 470. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2300
 471. Galeria zdjęć
  Wyświetleń: 2299
 472. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2299
 473. Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2296
 474. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2296
 475. Informacja dot. naboru w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2295
 476. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2292
 477. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2285
 478. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2284
 479. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2284
 480. Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2283
 481. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LVI z dnia 30 kwietnia 2014r.
  Wyświetleń: 2281
 482. Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Piastowskiej 27 w Prudniku
  Wyświetleń: 2280
 483. Sprawozdania Burmistrza za 2015 r.
  Wyświetleń: 2277
 484. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2274
 485. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Wiejska i Jesionkowa
  Wyświetleń: 2272
 486. Alkohol
  Wyświetleń: 2271
 487. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2270
 488. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2266
 489. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o pozytywnej opinii PPiS w Prudniku o warunkach realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2265
 490. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2264
 491. Prudnicki Ośrodek Kultury - Lista kandydatów spełniajacych wymagania
  Wyświetleń: 2261
 492. Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 6
  Wyświetleń: 2260
 493. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – duży kwartał
  Wyświetleń: 2255
 494. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2014 rok
  Wyświetleń: 2253
 495. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2252
 496. Statut Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2248
 497. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2247
 498. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku - wyniki
  Wyświetleń: 2241
 499. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu strategii rozwoju gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 2239
 500. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2236
 501. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2003
  Wyświetleń: 2236
 502. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 2234
 503. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2232
 504. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2228
 505. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2225
 506. 263.Uchwała Nr XVII/260/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2223
 507. 9/2008 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 2220
 508. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 2219
 509. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2218
 510. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk
  Wyświetleń: 2217
 511. 6/2008 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 2216
 512. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Usługi przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
  Wyświetleń: 2216
 513. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty humanistyczne
  Wyświetleń: 2213
 514. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2210
 515. Obwieszczenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2205
 516. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2204
 517. Zapytanie ofertowe na dostawę paliw
  Wyświetleń: 2200
 518. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2198
 519. Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego II
  Wyświetleń: 2196
 520. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka
  Wyświetleń: 2194
 521. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2193
 522. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2189
 523. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance, Informacja o wyborze.
  Wyświetleń: 2186
 524. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2185
 525. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2185
 526. Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów
  Wyświetleń: 2181
 527. Zmiana 31 marca 2010
  Wyświetleń: 2181
 528. Przetarg nieograniczony: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2179
 529. Zarząd Prudnickiego TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 2179
 530. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2175
 531. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2169
 532. Wykaz podatników podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, którym umorzono zaległości podatkowe oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych za okres 01.01.2006-31.12.2006
  Wyświetleń: 2168
 533. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Kampania lokalna promująca zdrowy styl życia
  Wyświetleń: 2164
 534. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2164
 535. Dane Teleadresowe OSiR
  Wyświetleń: 2163
 536. Budżet ŚDS.
  Wyświetleń: 2161
 537. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2161
 538. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 2160
 539. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja IV z dnia 19 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2159
 540. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
  Wyświetleń: 2159
 541. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 2158
 542. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 2157
 543. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2157
 544. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2156
 545. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2153
 546. Zabytki
  Wyświetleń: 2149
 547. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością
  Wyświetleń: 2145
 548. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2141
 549. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2141
 550. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2141
 551. 5- 2008 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SMYK
  Wyświetleń: 2139
 552. Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2138
 553. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2134
 554. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice
  Wyświetleń: 2134
 555. Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2132
 556. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2132
 557. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja VII z dnia 26 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2131
 558. Zaproszenie do składania ofert cenowych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2131
 559. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2129
 560. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2129
 561. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2126
 562. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2125
 563. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - meble szkolne
  Wyświetleń: 2124
 564. Oświadczenie majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2123
 565. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2120
 566. Zmiana 27 sierpień 2009
  Wyświetleń: 2120
 567. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2115
 568. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę 5 szt. zbiorników paciorkowych w Leśnictwie Dębowiec Nadleśnictwo Prudnik
  Wyświetleń: 2114
 569. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka...
  Wyświetleń: 2114
 570. Petycja Nr 3/2018
  Wyświetleń: 2113
 571. Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2113
 572. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2113
 573. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej .
  Wyświetleń: 2112
 574. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
  Wyświetleń: 2111
 575. Sprawozdania roczne - 2012
  Wyświetleń: 2111
 576. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2110
 577. Dostawa artykułów spożywczych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2108
 578. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2107
 579. Budowa drogi ulicy Kalinowej
  Wyświetleń: 2104
 580. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępownia w sprawie budowy Farmy Wiatrowej Lubrza w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka.
  Wyświetleń: 2104
 581. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVIII z dnia 28 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 2104
 582. Przetarg nieograniczony: Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 2104
 583. Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 2103
 584. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVIII z dnia 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2102
 585. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2100
 586. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- podinspektor ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 2098
 587. KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości
  Wyświetleń: 2096
 588. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2094
 589. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2092
 590. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2092
 591. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup aktualizacji oraz wsparcie techniczne do urządzenia Fortigate 110C
  Wyświetleń: 2091
 592. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice w miejscowościach gminy Prudnik: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2090
 593. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2090
 594. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko - Przebudowa warsztatu samochodowego przy ul. Kolejowej w Prudniku
  Wyświetleń: 2088
 595. konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2087
 596. OBWIESZCZENIE - SPROSTOWANIE
  Wyświetleń: 2087
 597. Sprawozdania Burmistrza za 2014 r.
  Wyświetleń: 2087
 598. Rozstrzygnięcie konkursu - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2085
 599. Informacja dot. kolejnego etapu naboru
  Wyświetleń: 2081
 600. Obwieszczenia Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2081
 601. Ogłoszenie Burmistrza z dnia 27 września 2012 r.
  Wyświetleń: 2081
 602. 10/2008 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 2077
 603. INFORMACJA
  Wyświetleń: 2077
 604. KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 2077
 605. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2076
 606. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 2076
 607. Zarządzenie Nr 197/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2074
 608. 21.Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 2072
 609. Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej
  Wyświetleń: 2072
 610. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds finansowo-administracyjnych w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2071
 611. Kierownictwo GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2071
 612. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011
  Wyświetleń: 2071
 613. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 2069
 614. Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej – etap III
  Wyświetleń: 2068
 615. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2068
 616. Zarządzenie Nr 233/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2068
 617. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 2067
 618. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 2065
 619. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
  Wyświetleń: 2062
 620. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe III
  Wyświetleń: 2060
 621. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2060
 622. Dane teleadresowe Muzeum
  Wyświetleń: 2059
 623. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 2058
 624. Miejscowy plan zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2058
 625. Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2058
 626. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2056
 627. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 2055
 628. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2055
 629. Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 2054
 630. Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej
  Wyświetleń: 2050
 631. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK
  Wyświetleń: 2049
 632. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2049
 633. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy
  Wyświetleń: 2048
 634. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2046
 635. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Prudniku złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2045
 636. Działalność lobbingowa 2017
  Wyświetleń: 2042
 637. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2040
 638. 313.Uchwała Nr XVIII/311/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2039
 639. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2039
 640. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2036
 641. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2036
 642. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r
  Wyświetleń: 2035
 643. Przetarg nieograniczony:Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podst. nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2030
 644. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 2029
 645. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX z dnia 27 września 2012r.
  Wyświetleń: 2029
 646. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2028
 647. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 2028
 648. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 2028
 649. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 2028
 650. 362.Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 2024
 651. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 2021
 652. Statut GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2020
 653. 29.Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 25 wrzesnia 2012r.
  Wyświetleń: 2018
 654. Regulamin Kąpieliska Miejskiego
  Wyświetleń: 2017
 655. 1/2008 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku.
  Wyświetleń: 2014
 656. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2018
  Wyświetleń: 2014
 657. Sprostowanie ogłoszenia o naborze z dnia 11 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 2011
 658. Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia obsługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku do Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 2011
 659. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 2010
 660. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA STANOWISKO PRACY: INFORMATYK
  Wyświetleń: 2010
 661. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2010
 662. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 2009
 663. Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2008
 664. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 2007
 665. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości, informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
  Wyświetleń: 2007
 666. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 i taśmociągu odżużlania na ciepłowni w Lubrzy - I etap
  Wyświetleń: 2007
 667. Majątek ZEC 2004
  Wyświetleń: 2006
 668. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 2004
 669. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r
  Wyświetleń: 2004
 670. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2002
 671. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 2001
 672. 16.Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2000
 673. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 1999
 674. Uchwała Nr 356/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1999
 675. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP miasta Prudnik oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1998
 676. Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego-Wróblewskiego
  Wyświetleń: 1995
 677. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2008 r.
  Wyświetleń: 1993
 678. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Prudnika oraz radnych Rady Miejskiej złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1992
 679. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1992
 680. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1991
 681. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia logopedyczne
  Wyświetleń: 1991
 682. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 1991
 683. 23.Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 1989
 684. 28.Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1989
 685. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
  Wyświetleń: 1989
 686. Sporządzenie opracowania aktualizacji planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków dla terenu gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1988
 687. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1988
 688. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 1987
 689. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 1986
 690. Zapytanie ofertowe na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1986
 691. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne muzykoterapia
  Wyświetleń: 1985
 692. Ponowne głosowanie - informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1984
 693. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1982
 694. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik-zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 1982
 695. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja III z dnia 11 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1981
 696. 453.Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. zm.uchwałę w spr: zasad udzielania i rozmiaru tyg.obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom oraz ustalenia pensum
  Wyświetleń: 1980
 697. Majątek OSiR 2005
  Wyświetleń: 1979
 698. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1978
 699. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1978
 700. Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1977
 701. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VIII z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1976
 702. Sprawozdania roczne - 2011
  Wyświetleń: 1974
 703. Zarządzenie Nr 120/3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. zmianiające Zarządzenie Nr 120/36/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2011 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż powypadkowego samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1973
 704. KARTA USŁUG Nr 23/RSO - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały.
  Wyświetleń: 1969
 705. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1969
 706. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP i postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 1969
 707. Ośrodek Pomocy Społecznej - Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 1969
 708. STATUT GMINY PRUDNIK 2017
  Wyświetleń: 1969
 709. 324.Uchwała Nr XVIII/322/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1966
 710. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne 2006
  Wyświetleń: 1966
 711. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1966
 712. Modernizacja drogi ulicy Tuwima – etap I
  Wyświetleń: 1964
 713. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1964
 714. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego.
  Wyświetleń: 1962
 715. Kultura i sztuka
  Wyświetleń: 1961
 716. Przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1961
 717. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 1961
 718. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szk. podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Pl. Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1959
 719. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1958
 720. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktycznej działalności na rok 2012
  Wyświetleń: 1958
 721. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne
  Wyświetleń: 1958
 722. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1957
 723. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 1956
 724. Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1955
 725. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2010 r.
  Wyświetleń: 1954
 726. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 1953
 727. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości
  Wyświetleń: 1953
 728. 13.Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1952
 729. 425.Uchwała Nr XXIV/422/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1949
 730. 4.Protokół Nr IV/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 27 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 1948
 731. Zaproszenie do składania ofert cenowych, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1948
 732. 17.Protokół Nr XVII/2011 Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1945
 733. 414.Uchwała Nr XXIV/411/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1945
 734. KARTA USŁUG Nr 10/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organ
  Wyświetleń: 1945
 735. 7/2008 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1943
 736. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok
  Wyświetleń: 1943
 737. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 1943
 738. WYCIĄG Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1940
 739. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1940
 740. 19.Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 1939
 741. Majątek OSiR 2004
  Wyświetleń: 1939
 742. Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1939
 743. Zarządzenie Nr 120/10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1938
 744. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2008
  Wyświetleń: 1937
 745. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2010
  Wyświetleń: 1937
 746. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1937
 747. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1937
 748. Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 1937
 749. 8/2008 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1936
 750. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1935
 751. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1935
 752. Sprawozdania 2013 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1935
 753. 281.Uchwała Nr XVII/278/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1933
 754. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - lista kandydatów na stanowisko Radca Prawny
  Wyświetleń: 1933
 755. Dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1932
 756. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 1932
 757. 4/2008 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1931
 758. Park Miejski
  Wyświetleń: 1931
 759. 418.Uchwała Nr XXIV/415/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1930
 760. 3.Protokół Nr III/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1929
 761. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 1929
 762. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2014 rok
  Wyświetleń: 1929
 763. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2002
  Wyświetleń: 1929
 764. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2009 r.
  Wyświetleń: 1928
 765. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1928
 766. Majątek ZBK 2007
  Wyświetleń: 1927
 767. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę prasy dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1927
 768. 1.Protokół Nr I/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 1 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1924
 769. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2011 r.
  Wyświetleń: 1923
 770. 433.Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1922
 771. NABÓR NA STANOWISKO PRACY dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 1922
 772. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
  Wyświetleń: 1921
 773. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1921
 774. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1920
 775. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok
  Wyświetleń: 1920
 776. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przediębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1920
 777. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1920
 778. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Prudnik
  Wyświetleń: 1919
 779. Inwestycje celu publicznego - Wierzbiec
  Wyświetleń: 1918
 780. Zarządzenie Nr 151A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1918
 781. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1917
 782. Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1917
 783. Zarządzenie Nr 120/11A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1917
 784. Zarządzenie Nr 120/1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 1916
 785. Zarządzenie Nr 120/9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1916
 786. 24.Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1915
 787. Zapytanie ofertowe na ochronę imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1915
 788. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIV z dnia 6 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1914
 789. Przetarg nieograniczony: Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1913
 790. Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1912
 791. 10.Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudnku odbytej w dniu 20 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1911
 792. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - zajęcia językowe
  Wyświetleń: 1911
 793. 337.Uchwała Nr XIX/334/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1910
 794. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2009
  Wyświetleń: 1908
 795. Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty
  Wyświetleń: 1907
 796. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
  Wyświetleń: 1907
 797. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1906
 798. Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1905
 799. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1905
 800. 25.Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1904
 801. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1904
 802. Informacja dot. naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1902
 803. Zarządzenie Nr 225/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1902
 804. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1901
 805. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1900
 806. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1900
 807. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2013
  Wyświetleń: 1898
 808. 7.Protokół Nr VII/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1897
 809. KARTA USŁUG Nr 6/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1895
 810. Zaopatrzenie w wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1895
 811. Zapytanie ofertowe na występ estradowy zespołu ARS HARMONICA
  Wyświetleń: 1895
 812. Zarządzenie Nr 120/4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok
  Wyświetleń: 1895
 813. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1894
 814. KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 1894
 815. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1893
 816. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1892
 817. 27.Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1891
 818. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1891
 819. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1891
 820. Zarządzenie Nr 230/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1891
 821. Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1890
 822. 429.Uchwała Nr XXIV/426/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1889
 823. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1889
 824. Zarządzenie Nr 194/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9
  Wyświetleń: 1889
 825. Zarządzenie referendum - kalendarz
  Wyświetleń: 1889
 826. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik II
  Wyświetleń: 1888
 827. Majątek ZUK 2012
  Wyświetleń: 1888
 828. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1888
 829. Władze Spółki
  Wyświetleń: 1888
 830. 265.Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1887
 831. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1887
 832. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego
  Wyświetleń: 1887
 833. Zaproszenie do składani ofert na cykliczne wykonywanie prac konserwatorskich i drobnych prac naprawczych systemu monitoringu miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1887
 834. 15.Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 1886
 835. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok
  Wyświetleń: 1886
 836. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1885
 837. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 1885
 838. Okręgowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1884
 839. Sprawozdania 2010
  Wyświetleń: 1883
 840. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1883
 841. 26.Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 czerwca 20112r.
  Wyświetleń: 1882
 842. 431.Uchwała Nr XXIV/428/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1882
 843. Najem lokali
  Wyświetleń: 1882
 844. Zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 1882
 845. Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1882
 846. 2.Protokół Nr II -2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 10 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1881
 847. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1881
 848. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę dwóch węzłów o mocy 220 kW (każdy) i przebudowa sieci cieplnej o długości l=194,5 mb w Prudniku
  Wyświetleń: 1881
 849. Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kwiatowej 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1880
 850. Informacja o wynikach naboru do OPS Prudnik
  Wyświetleń: 1879
 851. 042. Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 1878
 852. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1878
 853. Sprawozdania 2006
  Wyświetleń: 1878
 854. 22.Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 marca 2012r.
  Wyświetleń: 1877
 855. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1877
 856. 11.Protokół Nr XI -2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1876
 857. Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1876
 858. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1876
 859. Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1876
 860. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1875
 861. 250.Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm. Prudnik
  Wyświetleń: 1873
 862. 260.Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 1873
 863. Zaproszenie do złożenia oferty na system informacji prawnej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1873
 864. Kierownictwo Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1872
 865. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1872
 866. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1872
 867. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1871
 868. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLV z dnia 29 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1871
 869. Przetarg nieograniczony:Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 1871
 870. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 1871
 871. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1871
 872. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 1871
 873. 175.Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1870
 874. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1870
 875. Oświadczenie majątkowe - WZÓR
  Wyświetleń: 1870
 876. Sprawozdania roczne - 2014
  Wyświetleń: 1870
 877. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1867
 878. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1867
 879. Zarządzenie Nr 227/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1867
 880. 14.Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 1865
 881. Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1865
 882. Spółki gminne
  Wyświetleń: 1865
 883. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1863
 884. Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1863
 885. Zarządzenie Nr 226/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1863
 886. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1863
 887. 18.Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1862
 888. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 1862
 889. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 1862
 890. 3/2008 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1861
 891. Budowa drogi wraz z przeprawą mostową
  Wyświetleń: 1859
 892. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1859
 893. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1859
 894. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1856
 895. Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie wraz z aktem założycielskim i statutem
  Wyświetleń: 1856
 896. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1854
 897. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1854
 898. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1854
 899. Ośrodek Pomocy Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 1854
 900. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XIII z dnia 27 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1854
 901. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 1854
 902. Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 1853
 903. Zarządzenie Nr 120/5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1852
 904. 310.Uchwała Nr XVIII/307/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1851
 905. 384.Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm.Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 1851
 906. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów – ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 1851
 907. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1851
 908. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 1851
 909. 443.Uchwała Nr XXVI/440/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1850
 910. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1850
 911. Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1850
 912. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2006
  Wyświetleń: 1849
 913. Prudnicki Ośrodek Kultury - Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1849
 914. Zarządzenie Nr 120/12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru
  Wyświetleń: 1849
 915. 320.Uchwała Nr XVIII/318/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1848
 916. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 1848
 917. Informacja o wynikach naboru w GZOiW
  Wyświetleń: 1848
 918. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 1848
 919. LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1848
 920. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV z dnia 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1848
 921. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1847
 922. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1847
 923. Ogłoszenie Wójta Lubrzy
  Wyświetleń: 1845
 924. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja V z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1845
 925. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1844
 926. Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1844
 927. 6.Protokół Nr VI/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 1843
 928. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1843
 929. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru.
  Wyświetleń: 1843
 930. 140.Uchwała Nr VIII/138/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegajacego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  Wyświetleń: 1842
 931. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1842
 932. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r.
  Wyświetleń: 1841
 933. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1841
 934. 359.Uchwała Nr XXI/356/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1840
 935. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1840
 936. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 1840
 937. Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1840
 938. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIV z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1839
 939. Zarządzenie Nr 120/7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1839
 940. Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1839
 941. Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych
  Wyświetleń: 1839
 942. OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1838
 943. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1838
 944. Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1838
 945. KARTA USŁUG Nr 26/RSO - Wpis do rejestru wyborców.
  Wyświetleń: 1837
 946. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka
  Wyświetleń: 1837
 947. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2004
  Wyświetleń: 1837
 948. Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1837
 949. Ogłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm.
  Wyświetleń: 1836
 950. Sprawozdanie Biblioteki za 2007 r.
  Wyświetleń: 1836
 951. Akt Założycielski
  Wyświetleń: 1835
 952. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1834
 953. 375.Uchwała Nr XXII/372/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1832
 954. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIII z dnia 26 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 1830
 955. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 1830
 956. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1830
 957. KARTA USŁUG Nr 9/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 1829
 958. 289.Uchwała Nr XVII/286/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1828
 959. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1828
 960. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1828
 961. Sprawozdania 2013 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1828
 962. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1827
 963. Termomodernizacja elewacji pawilonu biurowego ZEC Prudnik Sp. z o.o. – II etap
  Wyświetleń: 1826
 964. NABÓR NA STANOWISKO PRACY : Dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola -Pod kasztanem- w Łące Prudnickiej.
  Wyświetleń: 1825
 965. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2009 rok
  Wyświetleń: 1825
 966. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie usług geodezyjnych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1824
 967. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 1824
 968. 319.Uchwała Nr XVIII/317/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1823
 969. 369.Uchwała Nr XXII/366/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1822
 970. 8.Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 maja 2011r.
  Wyświetleń: 1822
 971. 412.Uchwała Nr XXIV/409/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1821
 972. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII z dnia 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1821
 973. Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1821
 974. Zarządzenie Nr 219/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1821
 975. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1820
 976. Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1820
 977. 2/2008 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
  Wyświetleń: 1819
 978. 445.Uchwała Nr XXVI/442/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1819
 979. Rodzaj świadczonych usług.
  Wyświetleń: 1818
 980. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1818
 981. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1817
 982. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1817
 983. Informacja dot. naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1816
 984. Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelnści
  Wyświetleń: 1815
 985. Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1815
 986. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1814
 987. Sprawozdania 2012 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1812
 988. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1811
 989. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem "Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu", informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1811
 990. Zarządzenie Nr 216/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1811
 991. Zarządzenie Nr 236/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1811
 992. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2007
  Wyświetleń: 1810
 993. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXV z dnia 14 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1810
 994. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XV z dnia 24 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1809
 995. Zarządzenie Nr 120/6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1809
 996. Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1809
 997. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 1808
 998. 20.Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1807
 999. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1807
 1000. Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w częściach nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kolejowej 24 w Prudniku
  Wyświetleń: 1807
 1001. 213.Uchwała Nr XIV/211/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1806
 1002. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1806
 1003. Wykonanie budżetu za 2014 rok
  Wyświetleń: 1806
 1004. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1805
 1005. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1804
 1006. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1804
 1007. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1804
 1008. 423.Uchwała Nr XXIV/420/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1803
 1009. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1803
 1010. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2014 roku
  Wyświetleń: 1803
 1011. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLII z dnia 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 1803
 1012. Zarządzenie Nr 176/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1803
 1013. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1802
 1014. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2004
  Wyświetleń: 1801
 1015. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1800
 1016. Majątek ZUK 2011
  Wyświetleń: 1800
 1017. Zapytanie ofertowe na "Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowanej w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1800
 1018. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2005
  Wyświetleń: 1799
 1019. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja L z dnia 28 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 1799
 1020. Kierownictwo Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 1798
 1021. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1798
 1022. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1798
 1023. 354.Uchwała Nr XXI/351/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1796
 1024. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1796
 1025. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2013
  Wyświetleń: 1796
 1026. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego
  Wyświetleń: 1795
 1027. Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1795
 1028. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 1793
 1029. Majątek POK 2009
  Wyświetleń: 1793
 1030. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2012 rok
  Wyświetleń: 1793
 1031. Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1793
 1032. 12.Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1792
 1033. 9.Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1792
 1034. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z terenu wiejskiego Gminy Prudnik od osób fizycznych"
  Wyświetleń: 1792
 1035. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1792
 1036. Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1792
 1037. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 1791
 1038. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1789
 1039. Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1789
 1040. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1789
 1041. 106. Uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1788
 1042. 340.Uchwała Nr XIX/337/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1788
 1043. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1788
 1044. 449.Uchwała Nr XXVI/446/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1787
 1045. 9/2011 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1787
 1046. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2016
  Wyświetleń: 1786
 1047. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej
  Wyświetleń: 1786
 1048. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1786
 1049. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1785
 1050. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1785
 1051. Zapytanie ofertowe na dostawę opału
  Wyświetleń: 1785
 1052. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 1785
 1053. Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1785
 1054. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1784
 1055. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na ten lokal
  Wyświetleń: 1784
 1056. 302.Uchwała Nr XVIII/299/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1783
 1057. Przebudowa stacji Paliw w Prudniku ul. Kościuszki 74
  Wyświetleń: 1783
 1058. Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1783
 1059. Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1783
 1060. Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia 10% bonifikaty od ceny lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1783
 1061. 235.Uchwała Nr XV/233/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gm.Prudnik
  Wyświetleń: 1782
 1062. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2006
  Wyświetleń: 1782
 1063. Zarządzenie Nr 120/2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 0152/11/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1782
 1064. Zarządzenie Nr 211/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1782
 1065. 419.Uchwała Nr XXIV/416/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1781
 1066. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2004
  Wyświetleń: 1781
 1067. Inwestycje celu publicznego - Niemysłowice
  Wyświetleń: 1781
 1068. Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1781
 1069. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII z dnia 30 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 1780
 1070. 355.Uchwała Nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1779
 1071. Majątek ZUK 2008
  Wyświetleń: 1779
 1072. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. księgowości budżetowej"
  Wyświetleń: 1779
 1073. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1779
 1074. Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1779
 1075. 370.Uchwała Nr XXII/367/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1778
 1076. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1778
 1077. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1777
 1078. 358.Uchwała Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1776
 1079. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1776
 1080. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XL z dnia 27 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1776
 1081. Sprawozdania 2008
  Wyświetleń: 1776
 1082. Zarządzenie Nr 218/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1776
 1083. Zmiana terminu składania ofert w przetargu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1776
 1084. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1775
 1085. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1775
 1086. 391.Uchwała Nr XXIII/388/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1774
 1087. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1774
 1088. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1774
 1089. 5/2009 - Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku
  Wyświetleń: 1773
 1090. Dostawa artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
  Wyświetleń: 1773
 1091. Zarządzenie Nr 223/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1773
 1092. Sprawozdania 2010 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1772
 1093. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1771
 1094. 176.Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1770
 1095. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług prowadzenia zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1768
 1096. 308.Uchwała Nr XVIII/305/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1767
 1097. 5.Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 24 lutego 2011r.
  Wyświetleń: 1767
 1098. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku
  Wyświetleń: 1767
 1099. 226.Uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1766
 1100. Sprawozdania 2010 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1766
 1101. 274.Uchwała Nr XVII/271/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1764
 1102. Przebudowa drogi powiatowej Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna
  Wyświetleń: 1764
 1103. Sprawozdania 2010 - IV Kwartał
  Wyświetleń: 1764
 1104. Zarządzenie Nr 120/11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1764
 1105. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2005
  Wyświetleń: 1763
 1106. Zarządzenie Nr 120/8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenie Zasad (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 1763
 1107. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1763
 1108. Majątek ZEC 2005
  Wyświetleń: 1762
 1109. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1762
 1110. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2015 rok
  Wyświetleń: 1762
 1111. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2013 rok
  Wyświetleń: 1762
 1112. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1762
 1113. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1761
 1114. Zarządzenie Nr 202/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1761
 1115. Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1760
 1116. O P.P.U. Torkonstal
  Wyświetleń: 1759
 1117. Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1759
 1118. Informacja dotycząca naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1758
 1119. Sprawozdanie Biblioteki za 2010 r.
  Wyświetleń: 1758
 1120. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1758
 1121. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1758
 1122. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 1757
 1123. Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1757
 1124. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Instruktor Sportu
  Wyświetleń: 1756
 1125. Remont instalacji elektrycznej
  Wyświetleń: 1756
 1126. Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1756
 1127. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1755
 1128. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  Wyświetleń: 1752
 1129. Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012 przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1752
 1130. Zakup systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 1751
 1131. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  Wyświetleń: 1750
 1132. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXII z dnia 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1750
 1133. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1750
 1134. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1747
 1135. Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1747
 1136. 286.Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.
  Wyświetleń: 1746
 1137. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 1746
 1138. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1746
 1139. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1746
 1140. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1746
 1141. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI z dnia 28 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1746
 1142. Sprawozdania 2011 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1746
 1143. 13/2008 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1745
 1144. 283.Uchwała Nr XVII/280/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1745
 1145. 396.Uchwała Nr XXIII/393/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1745
 1146. 451.Uchwała Nr XXVI/448/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance
  Wyświetleń: 1745
 1147. KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 1745
 1148. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1745
 1149. Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1745
 1150. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1745
 1151. 311.Uchwała Nr XVIII/308/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1744
 1152. Sprawozdania 2014 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1744
 1153. Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1744
 1154. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1743
 1155. Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1743
 1156. Zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1743
 1157. 280.Uchwała Nr XVII/277/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1742
 1158. 304.Uchwała Nr XVIII/301/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1742
 1159. 348.Uchwała Nr XIX/345/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1742
 1160. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2010r.
  Wyświetleń: 1742
 1161. Sprawozdania 2011 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1742
 1162. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2014.
  Wyświetleń: 1742
 1163. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1741
 1164. Zarządzenie Nr 208/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1741
 1165. 389.Uchwała Nr XXIII/386/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1740
 1166. Sprawozdania 2010 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1740
 1167. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoteminowego
  Wyświetleń: 1740
 1168. Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Prudnickiego Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 78 z dnia 14 marca 2012 na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowe ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1739
 1169. Informacja dla gmin - Góry Opawskie IV warsztaty
  Wyświetleń: 1738
 1170. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVI z dnia 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 1738
 1171. Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1738
 1172. 267.Uchwała Nr XVII/264/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1737
 1173. 366.Uchwała Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1737
 1174. 392.Uchwała Nr XXIII/389/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1737
 1175. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1737
 1176. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVII z dnia 31 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 1737
 1177. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
  Wyświetleń: 1737
 1178. 144.Uchwała Nr VIII/142/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm. uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice
  Wyświetleń: 1736
 1179. Majątek ZUK 2010
  Wyświetleń: 1736
 1180. Zarządzenie Nr 199/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1736
 1181. 420.Uchwała Nr XXIV/417/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1735
 1182. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2017
  Wyświetleń: 1735
 1183. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 1734
 1184. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok
  Wyświetleń: 1733
 1185. Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1732
 1186. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1731
 1187. Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1731
 1188. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1730
 1189. 153.Uchwała Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1729
 1190. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik
  Wyświetleń: 1729
 1191. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1729
 1192. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym
  Wyświetleń: 1729
 1193. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 r.
  Wyświetleń: 1729
 1194. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1729
 1195. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 1728
 1196. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1728
 1197. 382.Uchwała Nr XXII/379/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1727
 1198. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 1727
 1199. 299.Uchwała Nr XVIII/296/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1726
 1200. Majątek ZUK 2004
  Wyświetleń: 1726
 1201. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 1726
 1202. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIX z dnia 30 października 2013r.
  Wyświetleń: 1726
 1203. Sieć wodociągowa z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1726
 1204. 18/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance
  Wyświetleń: 1725
 1205. 345.Uchwała Nr XIX/342/2012 Rady Miejskiej w Prudnuku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1725
 1206. Zwierzęta
  Wyświetleń: 1725
 1207. Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1724
 1208. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1723
 1209. Zarządzenie Nr 200/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1723
 1210. Zarządzenie Nr 229/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1723
 1211. Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1723
 1212. 161.Uchwała Nr X/159/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1722
 1213. 401.Uchwała Nr XXIII/398/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1722
 1214. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze dla uczniów kl. I-III
  Wyświetleń: 1722
 1215. 367.Uchwała Nr XXII/364/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1721
 1216. 435.Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1721
 1217. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2009-2020.
  Wyświetleń: 1721
 1218. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1720
 1219. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 1719
 1220. Nabór na stanowisko księgowego w GZOIW w Prudniku
  Wyświetleń: 1718
 1221. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1718
 1222. 361.Uchwała Nr XXI/358/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1717
 1223. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1717
 1224. 305.Uchwała Nr XVIII/302/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1716
 1225. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1716
 1226. Sprawozdania roczne - 2013
  Wyświetleń: 1715
 1227. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
  Wyświetleń: 1715
 1228. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1715
 1229. Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1715
 1230. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VI z dnia 26 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1714
 1231. Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrz Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1714
 1232. 373.Uchwała Nr XXII/370/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1713
 1233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1713
 1234. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1713
 1235. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  Wyświetleń: 1712
 1236. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1712
 1237. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłacza i świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Wyświetleń: 1712
 1238. Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1712
 1239. 288.Uchwała Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1711
 1240. 428.Uchwała Nr XXIV/425/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1711
 1241. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1711
 1242. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  Wyświetleń: 1711
 1243. 300.Uchwała Nr XVIII/297/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1710
 1244. Majątek OSiR 2006
  Wyświetleń: 1710
 1245. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Wyświetleń: 1710
 1246. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1710
 1247. Zarządzenie Nr 120/4A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1710
 1248. 356.Uchwała Nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1709
 1249. 415.Uchwała Nr XXIV/412/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1709
 1250. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1709
 1251. 240.Uchwała Nr XV/238/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1708
 1252. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1708
 1253. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LI - 28.01.2010
  Wyświetleń: 1708
 1254. Sprawozdanie Biblioteki za 2006 r.
  Wyświetleń: 1708
 1255. Wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego i leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych którym umorzono oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowych za okres 2006 roku
  Wyświetleń: 1708
 1256. 230.Uchwała Nr XIV/228/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1707
 1257. 261.Uchwała Nr XVI/258/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1707
 1258. 368.Uchwała Nr XXII/365/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1707
 1259. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1705
 1260. Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1705
 1261. Plan 1996r.
  Wyświetleń: 1704
 1262. Uchwała Nr 594/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013r.
  Wyświetleń: 1704
 1263. Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1703
 1264. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
  Wyświetleń: 1702
 1265. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1702
 1266. 238.Uchwała Nr XV/236/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1701
 1267. 357.Uchwała Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1701
 1268. 434.Uchwała Nr XXV/431/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany MPZP miasta Prudnika z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1701
 1269. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy.
  Wyświetleń: 1700
 1270. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1700
 1271. Informacja dot. naboru na stanowisko- Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1699
 1272. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 na ciepłowni w Lubrzy I etap.
  Wyświetleń: 1699
 1273. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1699
 1274. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 1697
 1275. Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1697
 1276. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1696
 1277. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1696
 1278. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1696
 1279. Zarządzenie Nr 224/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1696
 1280. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1695
 1281. Zarządzenie Nr 183/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012- 2016
  Wyświetleń: 1695
 1282. 218.Uchwala Nr XIV/216/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1693
 1283. 277.Uchwała Nr XVII/274/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1693
 1284. 398.Uchwała Nr XXXIII/395/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1693
 1285. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013 w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1691
 1286. Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1691
 1287. 035. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
  Wyświetleń: 1690
 1288. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIX z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1689
 1289. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ- sesja LI z dnia 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1689
 1290. Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu
  Wyświetleń: 1689
 1291. 329.Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1688
 1292. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Dyrekor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 1688
 1293. Majątek ZBK 2004
  Wyświetleń: 1688
 1294. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 1688
 1295. Zarządzenie Nr 214/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1688
 1296. 049.Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w P- ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1685
 1297. 402.Uchwała Nr XXIII/399/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1685
 1298. Urządzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice
  Wyświetleń: 1685
 1299. 031. Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1684
 1300. 239.Uchwała Nr XV/237/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r.w spr: obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1684
 1301. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1684
 1302. Sprawozdania 2009
  Wyświetleń: 1684
 1303. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1684
 1304. Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1684
 1305. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1683
 1306. 264.Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 1682
 1307. 298.Uchwała Nr XVIII/295/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1682
 1308. Remont ogrodzenia i części podwórka przy Publicznym Przedszkolu nr 4
  Wyświetleń: 1682
 1309. Sprawozdania 2013 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1682
 1310. 043. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1681
 1311. Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1681
 1312. 314.Uchwała Nr XVIII/312/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1680
 1313. 404.Uchwała Nr XXIII/401/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1680
 1314. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej przedszkola w Niemysłowicach
  Wyświetleń: 1680
 1315. Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1680
 1316. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na Wykonanie projektów oraz wyprodukowanie materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1679
 1317. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 1678
 1318. 182.Uchwała Nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1677
 1319. 341.Uchwała Nr XIX/338/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1677
 1320. 245.Uchwała Nr XV/243/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1676
 1321. Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1676
 1322. Zarządzenie Nr 88A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 41 w Prudniku
  Wyświetleń: 1676
 1323. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1676
 1324. 141.Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1675
 1325. 154.Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1675
 1326. 199.Uchwała Nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1675
 1327. 343.Uchwała Nr XIX/340/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1675
 1328. 406.Uchwała Nr XXIII/403/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1675
 1329. Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1675
 1330. 122.Uchwała Nr VIII/120/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1674
 1331. 317.Uchwała Nr XVIII/315/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1674
 1332. 339.Uchwała Nr XIX/336/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1674
 1333. 378.Uchwała Nr XXII/375/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1674
 1334. 421.Uchwała Nr XXIV/418/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1674
 1335. Remont instalacji sprężonego powietrza
  Wyświetleń: 1674
 1336. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1674
 1337. Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Prudnika zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1674
 1338. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu o uzgodnienie przez RDOŚ farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 1673
 1339. 332.Uchwała Nr XVIII/329/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1672
 1340. 374.Uchwała Nr XXII/371/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1672
 1341. Sprawozdania 2007
  Wyświetleń: 1672
 1342. 349.Uchwała Nr XIX/346/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1671
 1343. 272.Uchwała Nr XVII/269/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1670
 1344. 336.Uchwała Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1670
 1345. 410.Uchwała Nr XXIV/407/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gm.Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 1670
 1346. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka przez firmę GB Szybowice 301 Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 1670
 1347. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1670
 1348. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVI z dnia 21 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1669
 1349. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
  Wyświetleń: 1669
 1350. Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1669
 1351. 162.Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice
  Wyświetleń: 1668
 1352. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1668
 1353. Zarządzenie Nr 120/13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
  Wyświetleń: 1668
 1354. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1667
 1355. Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1666
 1356. 167.Uchwała Nr XI/165/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1665
 1357. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1665
 1358. Sprawozdania 2014 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1665
 1359. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1665
 1360. 064.Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zmiany prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1664
 1361. 079.Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1664
 1362. 360.Uchwała Nr XXI/357/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1664
 1363. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1664
 1364. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr XXIX z dnia 25 września 2012r.
  Wyświetleń: 1664
 1365. Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia i przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1663
 1366. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1662
 1367. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1662
 1368. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 1661
 1369. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 1661
 1370. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny Zespołu Siostry Wajs & Stonoga podczas 36 Rajdu Maluchów realizowanego w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1661
 1371. Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1661
 1372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki
  Wyświetleń: 1661
 1373. 372.Uchwała Nr XXII/369/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1660
 1374. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1660
 1375. 163.Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1659
 1376. 455.Uchwała Nr XXVI/452/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1658
 1377. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1658
 1378. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1658
 1379. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 1657
 1380. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2013 rok
  Wyświetleń: 1656
 1381. 112. Uchwała Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1655
 1382. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- podinstektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1655
 1383. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 1655
 1384. Zarządzenie Nr 207/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1655
 1385. Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1655
 1386. 100.Uchwała Nr VI/98/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1654
 1387. 327.Uchwała Nr XVIII/325/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr; wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1654
 1388. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Stanowisko: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1654
 1389. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone w zwiazku z rozpoczeciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1654
 1390. 113. Uchwała Nr VII/111/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1653
 1391. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny zespołu DE FACTO na imprezę plenerową pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1653
 1392. Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1653
 1393. Majątek 2009
  Wyświetleń: 1652
 1394. Pomniki
  Wyświetleń: 1652
 1395. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1652
 1396. KARTA USŁUG Nr 4/WZPPPiDG - Wydanie zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1651
 1397. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1651
 1398. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Budowa Farmy Wiatrowej Szybowice...
  Wyświetleń: 1650
 1399. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1650
 1400. Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1650
 1401. 347.Uchwała Nr XIX/344/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: powołania członków Rady Muzeum działającej prz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1649
 1402. Dostawa i montaż projektora kinowego
  Wyświetleń: 1649
 1403. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1649
 1404. 353.Uchwała Nr XXI/350/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1648
 1405. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1648
 1406. 200.Uchwała Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1647
 1407. 259. Załącznik nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1647
 1408. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1647
 1409. 224.Uchwała Nr XIV/222/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1646
 1410. 293.Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1646
 1411. 427.Uchwała Nr XXIV/424/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1646
 1412. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1646
 1413. Majątek ZUK 2009
  Wyświetleń: 1646
 1414. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr IX z dnia 13.06.2011r.
  Wyświetleń: 1646
 1415. Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1646
 1416. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1645
 1417. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1645
 1418. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1645
 1419. Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1645
 1420. 156.Uchwała Nr X/154/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1644
 1421. Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1644
 1422. 221.Uchwała Nr XIV/219/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1643
 1423. 233.Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania obejmujacego założenie i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego
  Wyświetleń: 1643
 1424. 291.Uchwała Nr XVIII/288/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: przyjęcia stanowiska w spr:planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1643
 1425. 452.Uchwała Nr XXVI/449/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
  Wyświetleń: 1643
 1426. 151.Uchwała Nr X/149/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
  Wyświetleń: 1642
 1427. 417.Uchwała Nr XXIV/414/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1642
 1428. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1642
 1429. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2011 rok
  Wyświetleń: 1642
 1430. 228.Uchwała Nr XIV/226/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1641
 1431. Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1641
 1432. 241.Uchwała Nr XV/239/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1640
 1433. Majątek ZBK 2006
  Wyświetleń: 1640
 1434. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1640
 1435. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1639
 1436. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1639
 1437. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XL z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1639
 1438. Sprawozdania 2011 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1639
 1439. Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1639
 1440. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi gminnej ulicy Reja
  Wyświetleń: 1638
 1441. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.
  Wyświetleń: 1638
 1442. 181.Uchwała Nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1637
 1443. 229.Uchwała Nr XIV/227/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1637
 1444. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVII z dnia 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1637
 1445. Majątek TBS 2011.
  Wyświetleń: 1636
 1446. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1636
 1447. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIX z dnia 13 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1635
 1448. Zarządzenie Nr 234/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej 1
  Wyświetleń: 1635
 1449. 394.Uchwała Nr XXIII/391/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1634
 1450. Zmiana do zaproszenia do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1634
 1451. 188.Uchwała Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1633
 1452. KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  Wyświetleń: 1633
 1453. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1633
 1454. 407.Uchwała Nr XXIII/404/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XVII/283/2011 w spr:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1632
 1455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1632
 1456. 071.Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1631
 1457. IV sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1631
 1458. Majątek ZBK 2009
  Wyświetleń: 1631
 1459. zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika
  Wyświetleń: 1631
 1460. Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1631
 1461. 399.Uchwała Nr XXIII/396/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1630
 1462. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII z dnia 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 1630
 1463. Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1630
 1464. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI z dnia 05 października 2012r.
  Wyświetleń: 1629
 1465. 309.Uchwała Nr XVIII/306/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1628
 1466. 072.Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1627
 1467. 258.Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków zał. nr 1 i 2
  Wyświetleń: 1627
 1468. 315.Uchwała Nr XVIII/313/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1627
 1469. Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1627
 1470. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1627
 1471. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1627
 1472. Nabór na wolne stanowisko pracy ZWIK Prudnik
  Wyświetleń: 1626
 1473. 088.Uchwała Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1625
 1474. 249.Uchwała Nr XV/247/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. zm.uchwałę w spr: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankla
  Wyświetleń: 1625
 1475. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2006
  Wyświetleń: 1625
 1476. 383.Uchwała Nr XXII/380/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1624
 1477. Wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej
  Wyświetleń: 1624
 1478. Majątek 2005
  Wyświetleń: 1623
 1479. Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1623
 1480. Zapytanie ofertowe na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1623
 1481. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1622
 1482. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1622
 1483. Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania budynków do administrowania
  Wyświetleń: 1622
 1484. Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1622
 1485. 215.Uchwała Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1621
 1486. 338.Uchwała Nr XIX/335/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1621
 1487. Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1621
 1488. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVIII z dnia 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1620
 1489. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1619
 1490. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1619
 1491. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII z dnia 11 października 2012r.
  Wyświetleń: 1619
 1492. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1619
 1493. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2010 rok
  Wyświetleń: 1618
 1494. 290.Uchwała Nr XVII/287/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej
  Wyświetleń: 1617
 1495. 350.Uchwała Nr XX/347/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1617
 1496. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1617
 1497. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1617
 1498. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1617
 1499. Regulamin organizacyjny GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1617
 1500. 077.Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 31 maraca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1615
 1501. Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1615
 1502. Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1615
 1503. 111. Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne...
  Wyświetleń: 1614
 1504. 251.Uchwała Nr XV/249/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1614
 1505. 255.Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1614
 1506. 387.Uchwała Nr XXII/384/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w P-ku
  Wyświetleń: 1614
 1507. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2013 z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1614
 1508. Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1614
 1509. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 1614
 1510. 352.Uchwała Nr XXI/349/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r.zmieniająca uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1612
 1511. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010
  Wyświetleń: 1612
 1512. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
  Wyświetleń: 1612
 1513. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1611
 1514. 178.Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1610
 1515. 22/2011 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w
  Wyświetleń: 1610
 1516. 091.Uchwała Nr IV/89/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1609
 1517. Prudnicki Ośrodek Kultury - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy
  Wyświetleń: 1609
 1518. 439.Uchwała Nr XXVI/436/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1608
 1519. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1608
 1520. Zapytaie ofertowe na "Wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1608
 1521. 017. Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskie w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1607
 1522. 377.Uchwała Nr XXII/374/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1607
 1523. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017
  Wyświetleń: 1607
 1524. 253.Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1606
 1525. 323.Uchwała Nr XVIII/321/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1606
 1526. 411.Uchwała Nr XXIV408/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
  Wyświetleń: 1606
 1527. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015
  Wyświetleń: 1606
 1528. 041. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1605
 1529. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1605
 1530. 160.Uchwała Nr X/158/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1604
 1531. Ogłoszenia o naborze pracowników do biura Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi".
  Wyświetleń: 1604
 1532. 159.Uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1603
 1533. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1603
 1534. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1602
 1535. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
  Wyświetleń: 1602
 1536. Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1602
 1537. 386.Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół pods. i gimnazjów prowadzonych przez Gm. Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 1601
 1538. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LV z dnia 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 1601
 1539. Sprawozdanie MiGBP za 2012 r.
  Wyświetleń: 1601
 1540. Uchwała Nr 204/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.
  Wyświetleń: 1601
 1541. Uchwała Nr 23/06 z dnia 2 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 1601
 1542. Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1601
 1543. Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 1601
 1544. 062.Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w P-ku w spr: wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie
  Wyświetleń: 1600
 1545. 282.Uchwała Nr XVII/279/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1600
 1546. Majątek MZP 2008.
  Wyświetleń: 1600
 1547. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLI z dnia 25 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1600
 1548. Ośrodek Sportu i Rekreacji - lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1599
 1549. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1599
 1550. 136.Uchwała Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1598
 1551. 236.Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,przedszkoli....
  Wyświetleń: 1598
 1552. 328.Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 1598
 1553. 275.Uchwała Nr XVII/272/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1597
 1554. 11/2008 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1596
 1555. 331.Uchwała Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1596
 1556. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonaie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1596
 1557. Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1596
 1558. KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1595
 1559. Sprawozdania 2008 oraz IV kwartał 2007
  Wyświetleń: 1595
 1560. 051.Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1594
 1561. 211.Uchwała Nr XIV/209/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 wrzesnia 2011r uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1594
 1562. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1594
 1563. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1594
 1564. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 1594
 1565. 085.Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1593
 1566. 306.uchwała Nr XVIII/303/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1593
 1567. 312.Uchwała Nr XVIII/310/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1593
 1568. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1593
 1569. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1593
 1570. 247.Uchwała Nr XV/245/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1592
 1571. Majątek TBS 2005.
  Wyświetleń: 1592
 1572. Majątek ZUK 2007
  Wyświetleń: 1592
 1573. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1592
 1574. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych
  Wyświetleń: 1592
 1575. Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1592
 1576. Rewitalizacja miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1591
 1577. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1591
 1578. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1590
 1579. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1590
 1580. Zakończenie procedury naboru - Stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1590
 1581. 038. Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1589
 1582. 115. Uchwała Nr VII/113/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1589
 1583. 248.Uchwała Nr XV/246/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1589
 1584. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 1589
 1585. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2016 rok
  Wyświetleń: 1589
 1586. UCHWAŁA Nr 544 / 99 ZARZĄDU GMINY PRUDNIK w sprawie udzielenia upoważnienia.
  Wyświetleń: 1589
 1587. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego.
  Wyświetleń: 1588
 1588. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1588
 1589. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1588
 1590. Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1588
 1591. 351.Uchwała Nr XXI/348/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1587
 1592. Kompleksowa obsługa w zakresie służby BHP placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik oraz Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1587
 1593. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1587
 1594. 047.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: limitów środków przeznaczonych na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia,łagodzenia skuktów bezrobocia na 2011r.na terenie Gm.P-k
  Wyświetleń: 1586
 1595. 292.Uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1586
 1596. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę warsztatu samochodowego w miejscowości Szybowice
  Wyświetleń: 1586
 1597. Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu
  Wyświetleń: 1586
 1598. 011.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-11-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  Wyświetleń: 1584
 1599. 321.Uchwała Nr XVIII/319/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1584
 1600. 346.Uchwała Nr XIX/343/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1584
 1601. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1584
 1602. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1584
 1603. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII z dnia 29.03.2012r.
  Wyświetleń: 1584
 1604. 016.Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprrawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1583
 1605. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1583
 1606. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ZEC
  Wyświetleń: 1583
 1607. 194.Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1582
 1608. 316.Uchwała Nr XVIII/314/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011e. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1582
 1609. 322.Uchwała Nr XVIII/320/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1582
 1610. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1582
 1611. 089.Uchwała Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1581
 1612. 416.Uchwała Nr XXIV/413/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1581
 1613. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr X z dnia 20.06.2011r.
  Wyświetleń: 1581
 1614. Statut MZP.
  Wyświetleń: 1581
 1615. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych na imprezę pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Europa Kultur i Tradycji w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1581
 1616. Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1581
 1617. 307.Uchwała Nr XVIII/304/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1580
 1618. 444.Uchwała Nr XXVI/441/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1580
 1619. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII z dnia 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1580
 1620. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1580
 1621. Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1580
 1622. 334.Uchwała Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1579
 1623. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablic pamiatkowych projektu pn. "III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika"
  Wyświetleń: 1579
 1624. 454.Uchwała Nr XXVI/451/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa RM
  Wyświetleń: 1578
 1625. Uchwała nr IX/116/99 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 1578
 1626. 216.Uchwała Nr XIV/214/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1577
 1627. 225.Uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1577
 1628. 400.Uchwała Nr XXIII/397/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1577
 1629. Majątek ZBK 2008
  Wyświetleń: 1577
 1630. Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 7/1 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1577
 1631. Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1577
 1632. 326.Uchwała Nr XVIII/324/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1576
 1633. 296.Uchwała Nr XVIII/293/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:obciażenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1575
 1634. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1575
 1635. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1575
 1636. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 1575
 1637. Zarządzenie Nr 192/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1575
 1638. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 1575
 1639. 029. Uchwała Nr III-/29/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1574
 1640. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011r.
  Wyświetleń: 1574
 1641. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1573
 1642. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej
  Wyświetleń: 1573
 1643. Zarządzenie Nr 215/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1573
 1644. 059.Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1572
 1645. 395.Uchwała Nr XXIII/392/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. zm.uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1572
 1646. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1572
 1647. Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1572
 1648. 422.Uchwała Nr XXIV/419/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1571
 1649. Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1571
 1650. 424.Uchwała Nr XXIV/421/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1570
 1651. Kanalizacja sanitarna z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1570
 1652. Nabór na wolne stanowisko "Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego"
  Wyświetleń: 1570
 1653. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
  Wyświetleń: 1570
 1654. 155. Uchwała Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1569
 1655. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 1569
 1656. 214.Uchwała Nr XIV/212/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1568
 1657. 242.Uchwała Nr XV/240/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1568
 1658. 287.Uchwała Nr XVII/284/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1568
 1659. 14/2010 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1567
 1660. Plan wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 1567
 1661. Zapytanie ofertowe na zaopatrzenie w paliwa
  Wyświetleń: 1567
 1662. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych.
  Wyświetleń: 1566
 1663. Zarządzenie Nr 228/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1566
 1664. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1565
 1665. 3/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1564
 1666. 252.Uchwała Nr XV/250/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015
  Wyświetleń: 1563
 1667. 117. Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1562
 1668. 232.Uchwała Nr XIV/230/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej
  Wyświetleń: 1562
 1669. 318.Uchwała Nr XVIII/316/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1562
 1670. Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1562
 1671. 164.Uchwała Nr X/162/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
  Wyświetleń: 1561
 1672. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1561
 1673. 9/2010 - Wykorzystanie sal lekcyjnych na cele działalności pozalekcyjnej oraz opłaty pobierane w związku z udostępnianiem pomieszczeń szkolnych w latach 2009-2010 przez placówki oświatowe Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1560
 1674. Ogłoszenie o zamówieniu na występ artystyczny - Program estradowy rozrywkowo - zabawowo-cyrkowy "Ruphert &Rico" podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystytycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1560
 1675. Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1560
 1676. 013.Uchwała RM w P-ku Nr II/13/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1559
 1677. 344.Uchwała Nr XIX/341/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1559
 1678. Zmiana 2009r.
  Wyświetleń: 1559
 1679. 128.Uchwała Nr VIII/126/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1558
 1680. 294.Uchwała Nr XVIII/291/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r.w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011rok
  Wyświetleń: 1558
 1681. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1558
 1682. 284.Uchwała Nr XVII/281/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1557
 1683. 335.Uchwała Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1557
 1684. 408.Uchwała Nr XXIV/405/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:nadania odznaki
  Wyświetleń: 1557
 1685. 426.Uchwała Nr XXIV/423/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1557
 1686. Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1557
 1687. Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1557
 1688. 044. Uchwała IV/44/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1556
 1689. Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2012
  Wyświetleń: 1556
 1690. Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 12/7 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1555
 1691. 073.Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1554
 1692. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1554
 1693. Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1554
 1694. Majątek 2006
  Wyświetleń: 1553
 1695. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dot. stosowania przemocy w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1553
 1696. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1553
 1697. 234.Uchwała NrXV/232/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1552
 1698. Majątek MZP 2010
  Wyświetleń: 1552
 1699. 068.Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r.zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci szkół pods.i gimnazjów na terenie gm.P-k
  Wyświetleń: 1551
 1700. 342.Uchwała Nr XIX/339/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1551
 1701. 403.Uchwała Nr XXIII/400/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1551
 1702. 405.Uchwała Nr XXIII/402/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1551
 1703. III sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1551
 1704. Oświadczenia majątkowe radnych 2005
  Wyświetleń: 1550
 1705. KARTA USŁUG Nr 13/WFB - Odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne oraz spółki niema
  Wyświetleń: 1549
 1706. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1549
 1707. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 1549
 1708. 204.Uchwała Nr XIII/202/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .......
  Wyświetleń: 1548
 1709. 380.Uchwała Nr XXII/377/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1548
 1710. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2009r.
  Wyświetleń: 1548
 1711. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 1548
 1712. Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7
  Wyświetleń: 1547
 1713. 1/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1546
 1714. 18/2010 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1546
 1715. Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy Rynku 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1546
 1716. 004.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia RM w P-ku
  Wyświetleń: 1545
 1717. 20/2009 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1545
 1718. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie o uzgodnienia i opinię w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1545
 1719. 169.Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 1544
 1720. 220.Uchwała Nr XIV/218/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1544
 1721. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1544
 1722. 032. Uchwała Nr III/32/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1542
 1723. 446.Uchwała Nr XXVI/443/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1542
 1724. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1542
 1725. 070.Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1541
 1726. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej Osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1541
 1727. Uchwała Nr 650/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1541
 1728. 385.Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania,określenia stawek opłaty...oraz sposobu pobierania tych opłat
  Wyświetleń: 1540
 1729. 186.Uchwała Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1539
 1730. 110. Uchwała Nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1538
 1731. 192.Uchwała Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1538
 1732. 303.Uchwała Nr XVIII/300/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1538
 1733. Majątek TBS 2008.
  Wyświetleń: 1538
 1734. Podatki i formularze na 2019 r.
  Wyświetleń: 1538
 1735. Zarzadzenie Nr 178/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1538
 1736. Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna
  Wyświetleń: 1537
 1737. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLVII z dnia 26 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1536
 1738. Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1536
 1739. 12/2008 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1535
 1740. 21/2011 - Kontrola w Zespole Szkół w Prudniku
  Wyświetleń: 1535
 1741. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie porad prawnych w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1535
 1742. 456.uchwała Nr XXVII/453/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. w spr:zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1534
 1743. Ogłoszenie o naborze członków nowej komisji urbanistyczno-architektonicznej
  Wyświetleń: 1533
 1744. Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1533
 1745. 376.Uchwała Nr XXII/373/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1532
 1746. Urządzenie placów zabaw
  Wyświetleń: 1532
 1747. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres od 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.
  Wyświetleń: 1532
 1748. 148.Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Prudnik za 2010r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1531
 1749. 168.Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 1531
 1750. 222.Uchwała Nr XIV/220/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1531
 1751. Sprawozdanie Biblioteki za 2008 r.
  Wyświetleń: 1531
 1752. Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku, udzielenia bonifikaty oraz zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1531
 1753. Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1530
 1754. Zarządzenie Nr 195/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12
  Wyświetleń: 1530
 1755. Majątek 2010
  Wyświetleń: 1529
 1756. Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1529
 1757. 20/2010 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1528
 1758. 20/2011 - Kontrola w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1528
 1759. 262.Uchwała Nr XVII/259/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1528
 1760. 450.Uchwała Nr XXVI/447/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1528
 1761. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1528
 1762. Zarządzenie Nr 205/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1528
 1763. 166.Uchwała Nr XI-164-2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011r w spr: udzielenia pomocy finansowej Wojewodztwu Opolskiemu
  Wyświetleń: 1526
 1764. 409.Uchwała Nr XXIV/406/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm.Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
  Wyświetleń: 1526
 1765. 6/2011 - Kontrola w MKS Meble-Pogoń
  Wyświetleń: 1526
 1766. KARTA USŁUG Nr 27/RSO - Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
  Wyświetleń: 1526
 1767. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1526
 1768. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XX z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1526
 1769. Sprawozdania 2015 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1526
 1770. 034. Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1525
 1771. 052.Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1525
 1772. 244.Uchwała Nr XV/242/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1525
 1773. 379.Uchwała Nr XXII/376/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1525
 1774. Regulamin organizacyjny.
  Wyświetleń: 1525
 1775. Sprawozdania Burmistrza za 2017 r.
  Wyświetleń: 1525
 1776. 108. Uchwała Nr VII/106/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1524
 1777. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1524
 1778. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1524
 1779. Majątek TBS 2010.
  Wyświetleń: 1524
 1780. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 1524
 1781. Uchwała nr 4/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1524
 1782. Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1524
 1783. Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy...
  Wyświetleń: 1524
 1784. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1523
 1785. 039. Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1522
 1786. 102.Uchwała Nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1522
 1787. 19/2010 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1522
 1788. Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1522
 1789. 437.Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1521
 1790. Informacja o wynikach naboru -ZBK - Specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 1521
 1791. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1521
 1792. Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1521
 1793. Zarządzenie Nr 184/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1521
 1794. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej
  Wyświetleń: 1521
 1795. 104.Uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P-ku
  Wyświetleń: 1520
 1796. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI z dnia 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1520
 1797. 205.Uchwała Nr XIV/203/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 września 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r
  Wyświetleń: 1519
 1798. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVII z dnia 3 października 2013r.
  Wyświetleń: 1519
 1799. Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 1519
 1800. Zarządzenie Nr 231/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1519
 1801. 092.Uchwała Nr VI/90/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1518
 1802. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016 roku
  Wyświetleń: 1518
 1803. Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1518
 1804. Zawiadomienie o wyborze oferty na występ artystyczny Sióstr Wajs & Stonogi podczas imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1518
 1805. 065.Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1517
 1806. 179.Uchwała Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1517
 1807. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna
  Wyświetleń: 1517
 1808. Sprawozdania z działalności.
  Wyświetleń: 1517
 1809. 270.Uchwała Nr XVII/267/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1516
 1810. 050.Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1515
 1811. 4/2010 - Kontrola w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach
  Wyświetleń: 1515
 1812. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1515
 1813. przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Prudniku
  Wyświetleń: 1515
 1814. Uchwała nr 102/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu za 2013 r.
  Wyświetleń: 1515
 1815. Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1515
 1816. Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie RDOŚ Opole dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi Krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1514
 1817. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1514
 1818. 007.Uchwała Rady Miejskiej w P-ku Nr II-7-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1513
 1819. 053.Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1513
 1820. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1513
 1821. 123.Uchwała Nr VIII/121/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1512
 1822. Sprawozdanie MiGBP za 2011 r.
  Wyświetleń: 1512
 1823. 027. Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1511
 1824. 139.Uchwała Nr VIII/137/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1511
 1825. 397.Uchwała Nr XXIII/394/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1511
 1826. 413.Uchwała Nr XXIV/410/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1511
 1827. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1511
 1828. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1511
 1829. Przebudowa ulic w obszarze Śródmieścia Prudnika III etap
  Wyświetleń: 1511
 1830. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1510
 1831. Sprawozdanie Biblioteki za 2009 r.
  Wyświetleń: 1510
 1832. Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1510
 1833. Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1510
 1834. 10/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1509
 1835. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1509
 1836. 276.Uchwała Nr XVII/273/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1508
 1837. 388.Uchwała Nr XXII/385/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1508
 1838. 432.Uchwała Nr XXIV/429/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1508
 1839. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1508
 1840. Zarządzenie Nr 191/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1508
 1841. 124.Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1507
 1842. Działalność PTBS
  Wyświetleń: 1507
 1843. 074.Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1506
 1844. 165.Uchwała Nr X/163/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015
  Wyświetleń: 1506
 1845. 447.Uchwała Nr XXVI/444/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1506
 1846. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1506
 1847. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 1506
 1848. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1506
 1849. 055.Uchwała Nr V/53/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1505
 1850. 4/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1505
 1851. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do PPIS o opinię dla farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 1505
 1852. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1505
 1853. 246.Uchwała Nr XV/244/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1504
 1854. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1504
 1855. Budowa stacji remontowej środków transportu w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1503
 1856. Majątek TBS 2006.
  Wyświetleń: 1503
 1857. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1501
 1858. 333.Uchwała Nr XVIII/330/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29grudnia 2011r. w spr:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1500
 1859. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010
  Wyświetleń: 1500
 1860. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1500
 1861. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1499
 1862. Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 3 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1499
 1863. 278.Uchwała Nr XVII/275/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1498
 1864. 152.Uchwała Nr X/150/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1497
 1865. 16/2009 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1497
 1866. Remonty dróg i chodników
  Wyświetleń: 1497
 1867. 157.Uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1496
 1868. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2014 rok
  Wyświetleń: 1496
 1869. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1494
 1870. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIX z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1494
 1871. Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1494
 1872. 014.Uchwała RM w P-ku Nr II/14/2010 w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- renmatologicznych z siedzibą w Kup z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1493
 1873. 13/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1493
 1874. 440.Uchwała Nr XXVI/437/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1493
 1875. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV z dnia 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 1493
 1876. Uchwała nr 504/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2011 r.
  Wyświetleń: 1493
 1877. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1493
 1878. 285.Uchwała Nr XVII/282/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1492
 1879. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1492
 1880. Uchwała o utworzeniu.
  Wyświetleń: 1492
 1881. Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1492
 1882. 132.Uchwała Nr VIII/130/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1491
 1883. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1491
 1884. 021. Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania nalezności pieniężnych...
  Wyświetleń: 1490
 1885. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2009 rok
  Wyświetleń: 1490
 1886. ZAPROSZENIE do złożenia oferty-pielęgnacja drzewostanu
  Wyświetleń: 1490
 1887. ZŁOŻONE PETYCJE 2018
  Wyświetleń: 1490
 1888. 13/2010 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  Wyświetleń: 1489
 1889. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2005
  Wyświetleń: 1489
 1890. Majątek MZP 2011
  Wyświetleń: 1489
 1891. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1489
 1892. Nabór na wolne stanowisko "Inspektor ds. organizacyjnych - umowa o pracę na zastępstwo"
  Wyświetleń: 1488
 1893. Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1488
 1894. 430.Uchwała Nr XXIV/427/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1487
 1895. 063.Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1486
 1896. 185.Uchwała Nr XIII/183/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1486
 1897. 212.Uchwala Nr XIV/210/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r uchylająca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1486
 1898. Uchwała nr 74/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1485
 1899. 13/2009 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1484
 1900. 227.Uchwała Nr XIV/225/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1484
 1901. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa na wniosek GDDKiA w Opolu.
  Wyświetleń: 1484
 1902. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 1484
 1903. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 1483
 1904. Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1483
 1905. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1483
 1906. Zarządzenie Nr 206/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1482
 1907. 127.Uchwała Nr VIII/125/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1481
 1908. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV z dnia 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1481
 1909. Wykaz adresów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1481
 1910. Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1481
 1911. Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1481
 1912. 094.Uchwała Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1480
 1913. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul Młyńskiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1480
 1914. Przewóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1480
 1915. 076.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1479
 1916. Stypendium
  Wyświetleń: 1479
 1917. 268.Uchwała Nr XVII/265/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały
  Wyświetleń: 1478
 1918. KARTA USŁUG Nr 12/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizac
  Wyświetleń: 1478
 1919. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie OOŚ dla -Przebudowy sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki; Plac Farny- w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1478
 1920. Ogłoszenie o naborze do OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 1478
 1921. Program rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 1478
 1922. 045. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1477
 1923. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1477
 1924. 080.Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1476
 1925. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy ul. Meblarskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1476
 1926. 096.Uchwała Nr VI/94/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marcca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1475
 1927. 14/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 1475
 1928. 279.Uchwała Nr Nr XVII/276/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1475
 1929. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 1475
 1930. Zawiadomienie o wyborze oferty na ochronę imprezy w ramach projektu "Opolskie kwitnace muzycznie III"
  Wyświetleń: 1475
 1931. Zawiadomienie o wyborze oferty na zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1475
 1932. 254.Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1474
 1933. Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1474
 1934. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1474
 1935. 201.Uchwała Nr XIII/199/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1473
 1936. Sport
  Wyświetleń: 1473
 1937. Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1473
 1938. Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1473
 1939. Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1473
 1940. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej -Zmiany sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku przy ul. Zielonej dz. nr 2689/106 ark. 1
  Wyświetleń: 1473
 1941. 257.Uchwała Nr XVI/255/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1472
 1942. 17/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szybowicach
  Wyświetleń: 1471
 1943. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego
  Wyświetleń: 1471
 1944. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP.
  Wyświetleń: 1471
 1945. Otwarty konkurs ofert-z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych na rok 2009.
  Wyświetleń: 1471
 1946. Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 72 i 72A
  Wyświetleń: 1471
 1947. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1470
 1948. 116. Uchwała Nr VII/114/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1469
 1949. 363.Uchwała Nr XXI/360/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. zm.uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1469
 1950. Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochr. Środ. w Opolu i Powiat. Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię w sprawie przeprowadzenia OOŚ na BUDOWĘ OBWODNICY M. PRUDNIK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA-PRUDNIK-TRZEBINA-GRANICA PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1469
 1951. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanlikami w gminie Prudnik.
  Wyświetleń: 1469
 1952. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu.
  Wyświetleń: 1469
 1953. 442.Uchwała Nr XXVI/439/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr:wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia
  Wyświetleń: 1468
 1954. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu: turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1468
 1955. Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1468
 1956. Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1468
 1957. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXIV z dnia 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1467
 1958. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1467
 1959. 266.Uchwała Nr XVII/263/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1466
 1960. Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1466
 1961. 198.Uchwała Nr XIII/196/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1465
 1962. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- referent do spraw promocji
  Wyświetleń: 1465
 1963. 297.Uchwała Nr XVIII/294/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1464
 1964. Zarzadzenie Nr 27/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1464
 1965. Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1464
 1966. Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1464
 1967. Zarządzenie Nr 196/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 RM w P-ku z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1464
 1968. 457.Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1463
 1969. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1463
 1970. 019. Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016
  Wyświetleń: 1462
 1971. 083.Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1462
 1972. 3/2010 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1462
 1973. Majątek P.P.U.Torkonstal 2004
  Wyświetleń: 1462
 1974. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przedsięwięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
  Wyświetleń: 1462
 1975. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim
  Wyświetleń: 1462
 1976. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 1462
 1977. Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1462
 1978. Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1461
 1979. 365.Uchwała Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1460
 1980. Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1460
 1981. Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1460
 1982. 061.Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1459
 1983. 130.Uchwała Nr VIII/128/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1459
 1984. Sprawozdania 2014 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1459
 1985. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłego prewentorium dzicięcego w Wieszczynie.
  Wyświetleń: 1458
 1986. Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1458
 1987. 438.Uchwała Nr XXVI/435/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1457
 1988. Uchwała Nr 479/2012 z dnia 7 listopada 2012 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1457
 1989. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1457
 1990. 17/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1456
 1991. Uchwała Nr XXII / 159 / 92 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 1456
 1992. 048.Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1455
 1993. 237.Uchwała Nr XV/235/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: dotacji przedmiotowej dla ZBK
  Wyświetleń: 1455
 1994. Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1455
 1995. Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1455
 1996. 11/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1454
 1997. 129.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1454
 1998. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2012
  Wyświetleń: 1454
 1999. 149.Uchwała Nr X/147/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  Wyświetleń: 1453
 2000. 231.Uchwała Nr XIV/229/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1453
 2001. 269.Uchwała Nr XVII/266/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1453
 2002. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
  Wyświetleń: 1453
 2003. Konserwacja drogi wraz z remontem ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach
  Wyświetleń: 1452
 2004. Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1452
 2005. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1452
 2006. 118. Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1451
 2007. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze określonym symbolem: P2, RM3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1451
 2008. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
  Wyświetleń: 1451
 2009. Statut.
  Wyświetleń: 1451
 2010. Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1451
 2011. Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1451
 2012. 381.Uchwała Nr XXII/378/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1450
 2013. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2009 r.
  Wyświetleń: 1450
 2014. Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1450
 2015. 202.Uchwała Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1449
 2016. Majątek P.P.U.Torkonstal 2006
  Wyświetleń: 1449
 2017. Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1449
 2018. 086.Uchwała Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1448
 2019. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 1448
 2020. Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1448
 2021. Zawiadomienie o wyborze oferty na ochronę imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1448
 2022. 197.Uchwała Nr XIII/195/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1447
 2023. 271.Uchwała Nr XVII/268/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1447
 2024. Majątek ZUK 2005
  Wyświetleń: 1447
 2025. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2008 rok
  Wyświetleń: 1447
 2026. Uchwała Nr 251/2009 z dnia 24 lipca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1447
 2027. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku ul. Nyska, na części działki nr 1884/366 km2.
  Wyświetleń: 1446
 2028. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1446
 2029. 008.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-8-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania komisji Rewizyjnej RM i P-ku
  Wyświetleń: 1445
 2030. Majątek POK 2005
  Wyświetleń: 1445
 2031. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1445
 2032. 177.Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych
  Wyświetleń: 1444
 2033. 2/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik
  Wyświetleń: 1444
 2034. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX z dnia 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 1444
 2035. Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1444
 2036. 193.Uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1443
 2037. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja IX z dnia 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1443
 2038. Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1443
 2039. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1442
 2040. 066.Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr:nadania statutu MiG Bibliotece Publicznej w P-ku
  Wyświetleń: 1441
 2041. 082.Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1441
 2042. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1441
 2043. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1441
 2044. Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na lokal mieszkalny położony w Czyżowicach nr 77 i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1441
 2045. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1440
 2046. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr V - 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1440
 2047. 060.Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1439
 2048. Majątek TBS 2012.
  Wyświetleń: 1439
 2049. 101.Uchwała Nr VI/99/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1438
 2050. 187.Uchwała Nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1438
 2051. Dostawa paliwa
  Wyświetleń: 1438
 2052. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1438
 2053. 131.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1437
 2054. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa
  Wyświetleń: 1437
 2055. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1437
 2056. Uchwała Nr 206/2008 z dnia 19 maja 2008 r.
  Wyświetleń: 1437
 2057. 005. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-5-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji d.s Wsi i Gospodarki Rolnej RM w P-ku
  Wyświetleń: 1436
 2058. 009.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-9-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  Wyświetleń: 1436
 2059. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1436
 2060. 018. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1435
 2061. 126.Uchwała Nr VIII/124/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. uchylająca uchwałę w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1435
 2062. 217.Uchwała Nr XIV/215/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1435
 2063. 436.Uchwała Nr XXVI/433/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1435
 2064. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1434
 2065. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1434
 2066. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z 04-07-2012r
  Wyświetleń: 1434
 2067. Zmiana 2005r.
  Wyświetleń: 1433
 2068. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 1432
 2069. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1432
 2070. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec.
  Wyświetleń: 1432
 2071. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1432
 2072. 040. Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1431
 2073. 138.Uchwała Nr VIII/136/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1431
 2074. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1431
 2075. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
  Wyświetleń: 1431
 2076. Uchwała Nr 649/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1431
 2077. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1431
 2078. Majątek ZBK 2005
  Wyświetleń: 1430
 2079. Oświadczenia majątkowe radnych 2003
  Wyświetleń: 1430
 2080. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1430
 2081. Zarządzenie Nr 186/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Stefana Batorego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1430
 2082. 158.Uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1429
 2083. 393.Uchwała Nr XXIII/390/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1429
 2084. Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1429
 2085. Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1429
 2086. Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Stfana Batorego 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 1429
 2087. Zarządzenie Nr 95A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
  Wyświetleń: 1429
 2088. 219.Uchwała Nr XIV/217/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1428
 2089. 301.Uchwała Nr XVIII/298/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1428
 2090. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXV z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1428
 2091. Sprawozdania Burmistrza za 2018 r.
  Wyświetleń: 1428
 2092. 134.Uchwała Nr VIII/132/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1427
 2093. 14/2008 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  Wyświetleń: 1427
 2094. 223.Uchwała Nr XIV/221/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1427
 2095. 448.Uchwała Nr XXVI/445/2012 Rady Miejskiej w Prudnuiku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1427
 2096. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2007 r.
  Wyświetleń: 1427
 2097. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowsko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1427
 2098. Sprawozdania 2015 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1427
 2099. 093.Uchwała Nr VI/91/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1425
 2100. 191.Uchwała Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1425
 2101. 195.Uchwała Nr XIII/193/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1425
 2102. Zarządzenie Nr 204/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1425
 2103. 069.Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1424
 2104. 103.Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1424
 2105. Majątek POK 2004
  Wyświetleń: 1424
 2106. Oferta realizacji zadania publicznego zwiazanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w 2011 roku
  Wyświetleń: 1424
 2107. PROJEKTY UHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LII z dnia 15 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1424
 2108. Uchwała nr 589/2009 z dnia 16 grudnia 2009 - w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1424
 2109. Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w spr. wykonania uchwały Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 1424
 2110. 208.Uchwała Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1421
 2111. Majątek P.P.U.Torkonstal 2005
  Wyświetleń: 1421
 2112. Zarządzenie Nr 190/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1421
 2113. GODZINY OTWARCIA WIEJSKICH DOMÓW KULTURY NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1420
 2114. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p. n. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku przy ul. Nyskiej
  Wyświetleń: 1420
 2115. Stypendium
  Wyświetleń: 1420
 2116. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień dla raportu w.s. oddziaływania na środowisko przedsięwzięciacia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej oś. Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1418
 2117. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII z dnia 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1418
 2118. Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1418
 2119. Zmiana 2000r.
  Wyświetleń: 1418
 2120. 273.Uchwała Nr XVII/270/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1417
 2121. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2012
  Wyświetleń: 1417
 2122. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2019
  Wyświetleń: 1417
 2123. 109. Uchwała Nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1416
 2124. 12/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1416
 2125. 19/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1415
 2126. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1414
 2127. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1414
 2128. Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1414
 2129. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie do RDOŚ i PPIS o opinię co do koniecznośći przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1413
 2130. Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię PPIS w Prudniku dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1413
 2131. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1413
 2132. Pomniki przyrody
  Wyświetleń: 1413
 2133. Uchwała Nr 263/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1413
 2134. zapytanie ofertowe na "Usługi elektryczne związane z organizacją imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1413
 2135. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin.
  Wyświetleń: 1411
 2136. Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1411
 2137. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 1410
 2138. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1410
 2139. Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 2 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1410
 2140. 075.Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1409
 2141. 1/2010 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka
  Wyświetleń: 1409
 2142. 256.Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 201r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 1409
 2143. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1409
 2144. 325.Uchwała Nr XVIII/323/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1408
 2145. 364.Uchwała Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1408
 2146. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1408
 2147. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1408
 2148. 174.Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1407
 2149. 203.Uchwała Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1406
 2150. 11/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1405
 2151. 120.Uchwała Nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1405
 2152. 150.Uchwała Nr X/148/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1405
 2153. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1405
 2154. oo1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I - 1-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1405
 2155. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LII - 26.02.2010
  Wyświetleń: 1405
 2156. Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1405
 2157. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu pn. "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1405
 2158. 028. Uchwała Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1404
 2159. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1404
 2160. Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu postępowania na wypadek przyjęcia ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów gminy Prudnik w szkole/placówce oświatowej
  Wyświetleń: 1404
 2161. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1404
 2162. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem aparatury nagłaśniającej wraz z zadaszeniem sceny
  Wyświetleń: 1404
 2163. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1403
 2164. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV - 30.04.2010
  Wyświetleń: 1402
 2165. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 1402
 2166. Zarządzenie Nr 126A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1402
 2167. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja X z dnia 25 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1401
 2168. 12/2009 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1400
 2169. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - SESJA NR VI Z DNIA 31 MARCA 2011R
  Wyświetleń: 1400
 2170. Sprawozdania roczne - 2015
  Wyświetleń: 1400
 2171. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1400
 2172. 003.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Budżetu,Finansów I Rozwoju Gospodarczego RM w P-ku
  Wyświetleń: 1399
 2173. Informacja dla kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
  Wyświetleń: 1399
 2174. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez sport
  Wyświetleń: 1399
 2175. 006.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2010 z dnia 10 grudnia 2010 w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa
  Wyświetleń: 1397
 2176. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1396
 2177. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1396
 2178. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVIII z dnia 23 października 2013r.
  Wyświetleń: 1396
 2179. Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1396
 2180. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1396
 2181. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV z dnia 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1395
 2182. KARTA USŁUG Nr 15/WFB - Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1394
 2183. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1394
 2184. 137.Uchwała Nr VIII/135/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1393
 2185. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  Wyświetleń: 1393
 2186. Uchwała nr 7/2009 z dnia 6 marca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu krótkoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1393
 2187. 15/2009 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1392
 2188. 184.Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1392
 2189. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Meblarskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1392
 2190. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI z dnia 01.08.2011r.
  Wyświetleń: 1392
 2191. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1392
 2192. 180.Uchwała Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1390
 2193. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1390
 2194. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki, Plac Farny-.
  Wyświetleń: 1390
 2195. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1389
 2196. Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na potrzeby produkcyjne dla Artech Polska
  Wyświetleń: 1388
 2197. Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1387
 2198. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy istniejącym zbiorniku wodnym w Prudniku przy ul. Poniatowskiego
  Wyświetleń: 1386
 2199. 114. Uchwała Nr VII/112/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1384
 2200. 210.Uchwała Nr XIV/208/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1384
 2201. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Innowacyjne wytwarzanie paliwa stałego z biomasy- w Prudniku przy ul. Nyskiej 10.
  Wyświetleń: 1384
 2202. Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1384
 2203. Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa
  Wyświetleń: 1383
 2204. Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1383
 2205. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1382
 2206. Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1382
 2207. Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1382
 2208. 024. Uchwała Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
  Wyświetleń: 1381
 2209. 030. Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1381
 2210. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 r
  Wyświetleń: 1381
 2211. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1381
 2212. Uchwała Nr 595/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018
  Wyświetleń: 1380
 2213. Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1380
 2214. Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Nyskiej 21 w Prudniku
  Wyświetleń: 1380
 2215. 2/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1379
 2216. 295.Uchwała Nr XVIII/292/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 1378
 2217. 10/2010 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1377
 2218. Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1377
 2219. 010.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-10-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  Wyświetleń: 1376
 2220. 145.Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty
  Wyświetleń: 1376
 2221. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2018
  Wyświetleń: 1376
 2222. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1376
 2223. Zarządzenie Nr 188/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1376
 2224. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonania zadania: Dokończenie remontu nawierzchni chodnika i schodów wejścia głównego do szkoły - ZSP PSP - Rudziczka.
  Wyświetleń: 1375
 2225. Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1375
 2226. Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1375
 2227. 15/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1374
 2228. Projekty uchwał na LXII sesję Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 30.09.2010r.
  Wyświetleń: 1374
 2229. 056.Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1373
 2230. 119.Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1373
 2231. Postanowienie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania z urzędu w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1373
 2232. Uchwała Nr 321/2010 z dnia 14 września 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1373
 2233. Uchwała Nr 481/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półrocze
  Wyświetleń: 1373
 2234. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1373
 2235. 142.Uchwała Nr VIII/140/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1372
 2236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1372
 2237. 058.Uchwała Nr V/56/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1371
 2238. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1371
 2239. Zapytanie ofertowe na dostawę pamięci USB w ramach projektu pn. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim".
  Wyświetleń: 1371
 2240. 036. Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1370
 2241. Budowa drogi wraz z fundamentami przeprawy mostowej
  Wyświetleń: 1369
 2242. Zapytanie ofertowe na produkcję 5 filmowych spotów reklamowych, realizowanych w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko - czeskim"
  Wyświetleń: 1369
 2243. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. -Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa-.
  Wyświetleń: 1368
 2244. Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie medyczne imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. w ramach projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1368
 2245. Majątek MiGBP w 2012 r.
  Wyświetleń: 1367
 2246. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w.s. wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  Wyświetleń: 1367
 2247. Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1367
 2248. Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1367
 2249. 033. Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 1366
 2250. 7/2009 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1365
 2251. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1365
 2252. Uchwała nr 87/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1365
 2253. 209.Uchwała Nr XIV/207/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1364
 2254. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika w.s. wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedś. p.n. Przebudowa budynku gospodarczego i zmiany sposobu użytkowania na budynek warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 1364
 2255. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1364
 2256. Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1364
 2257. Informacja o wyborze ofert- promocja sportu poprzez osiągnięcia sportowe w 2010 roku
  Wyświetleń: 1363
 2258. 054.Uchwała Nr V/52/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1362
 2259. 147.Uchwała Nr IX/145/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1362
 2260. Zarządzenie Nr 138A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1362
 2261. 196.Uchwała Nr XIII/194/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1361
 2262. 243.Uchwała Nr XV/241/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1361
 2263. 5/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1361
 2264. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1361
 2265. Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014
  Wyświetleń: 1361
 2266. 057.Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1360
 2267. 17/2010 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1359
 2268. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV z dnia 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 1359
 2269. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. nr 5193 Prudnik II.
  Wyświetleń: 1359
 2270. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie i wyprodukowanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. w ramach projektu Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1359
 2271. 441.Uchwała Nr XXVI/438/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1358
 2272. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016
  Wyświetleń: 1358
 2273. 14/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  Wyświetleń: 1357
 2274. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunkowice oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu.
  Wyświetleń: 1357
 2275. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2016
  Wyświetleń: 1357
 2276. 183.Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1356
 2277. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1355
 2278. 012.Uchwała RM w Prudniku Nr II/12/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1354
 2279. Majątek MZP 2009.
  Wyświetleń: 1354
 2280. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2011
  Wyświetleń: 1354
 2281. 002.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I-2-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w spr: wyboru Wiceprzewodniczącego RM
  Wyświetleń: 1353
 2282. 046.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: propozycji zm.Woj.Planu Działania Systemu Pań.Ratownictwa Medycznego dla woj.Opolskiego na lata 2011 - 2013
  Wyświetleń: 1352
 2283. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1352
 2284. Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1352
 2285. 8/2011 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1351
 2286. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2011
  Wyświetleń: 1350
 2287. Uchwała nr 88/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2012 r.
  Wyświetleń: 1350
 2288. Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1350
 2289. Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fiz. sportu i turystyki oraz profilaktycznej działaln. infor. na 2010 rok
  Wyświetleń: 1349
 2290. Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1349
 2291. 125.Uchwała Nr VIII/123/2011 Rady Miejskiej w Pruddniku z dnia 31 maja 2011r. w spr:obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1348
 2292. Informacja o wyborze ofert w wyniku otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 1348
 2293. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o otrzymaniu opini od PPIS i postanowienia RDOŚ w Opolu uzgadniajacych warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięw p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41Nysa-Trzebina-Granica Państwa
  Wyświetleń: 1348
 2294. Uchwała Nr 359/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1347
 2295. 206.Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 1346
 2296. Regulamin Organizacyjny Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 1346
 2297. Uchwała nr 306/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik.
  Wyświetleń: 1346
 2298. Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1345
 2299. Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1345
 2300. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1344
 2301. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1344
 2302. Uchwała Nr 309/2007 z dnia 21 września 2007r.
  Wyświetleń: 1344
 2303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 1343
 2304. 107. Uchwała Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1342
 2305. 16/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  Wyświetleń: 1341
 2306. Ogłoszenie o naborze do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1341
 2307. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi transportu sprzętu na imprezę pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1341
 2308. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1340
 2309. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 54/2008
  Wyświetleń: 1340
 2310. 135.Uchwała Nr VIII/133/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1339
 2311. 189.Uchwała Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1339
 2312. 19/2009 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1339
 2313. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. 2004 r.
  Wyświetleń: 1339
 2314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1339
 2315. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1338
 2316. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - wystawa POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Wyświetleń: 1338
 2317. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII z dnia 10.08.2011r.
  Wyświetleń: 1338
 2318. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1338
 2319. 015.Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1337
 2320. 173.Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1337
 2321. Uchwała Nr 385/2010 z dnia 1 października 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1337
 2322. 208.Uchwala Nr XIV/205/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1336
 2323. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH
  Wyświetleń: 1336
 2324. Oświadczenia majątkowe radnych 2004
  Wyświetleń: 1336
 2325. Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1336
 2326. Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu kultury fizycz. sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2009.
  Wyświetleń: 1335
 2327. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na : Przebudowę drogi gminnej, ullicy Reja w Prudniku.
  Wyświetleń: 1335
 2328. 190.Uchwała Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1334
 2329. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1333
 2330. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XIX z dnia 18 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1332
 2331. Uchwała Nr 651/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 1331
 2332. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1331
 2333. 020. Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1330
 2334. Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 1329
 2335. 037. Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1327
 2336. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1327
 2337. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.-Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki; Sieci cieplnej z przyłączami-Plac Farny--w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1326
 2338. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1326
 2339. 025. Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1325
 2340. 078.Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1325
 2341. 095.Uchwała Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1325
 2342. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015
  Wyświetleń: 1325
 2343. Projekty uchwał na LX sesję RM w dniu 30 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1325
 2344. Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1325
 2345. Przebudowa magistrali cieplnej wraz z budową sieci cieplnej DN300/DN50/DN25 o łącznej długości l=496,7 mb oraz budowa 9 szt. węzłów cieplnych przy ul. Powstańców Śląskich i Monte Cassino w Prudniku.
  Wyświetleń: 1324
 2346. Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1324
 2347. 1/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  Wyświetleń: 1321
 2348. Publiczne Przedszkole Nr 4
  Wyświetleń: 1321
 2349. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICY REJA W PRUDNIKU.
  Wyświetleń: 1319
 2350. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 1319
 2351. Uchwała Nr 268/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Pudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 1318
 2352. Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1318
 2353. 12/2010 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1317
 2354. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1317
 2355. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p. n. Budowa zakładu produkcyjno magazynowego firmy TSP Sp z.o.o w Prudniku na działce nr 1710/82 K.M. 1, obręb Prudnik
  Wyświetleń: 1317
 2356. 7/2011 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1316
 2357. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1316
 2358. 15/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 1315
 2359. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  Wyświetleń: 1315
 2360. Uchwała Nr 373/2008 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1315
 2361. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu
  Wyświetleń: 1315
 2362. 084.Uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1314
 2363. 099.Uchwała Nr VI/97/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1314
 2364. Uchwała Nr 316/2009 z dnia 21.09.2009 - Opinia z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1314
 2365. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIII z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1313
 2366. Zapytanie oferowe na wykonanie materiałów promocyjnych na 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1313
 2367. Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1313
 2368. Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011
  Wyświetleń: 1312
 2369. Petycja Nr 2/2017
  Wyświetleń: 1312
 2370. Sprawozdania 2016 - I kwartał
  Wyświetleń: 1312
 2371. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1312
 2372. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia -Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki-Plac Farny, w ramach zadania IIIetap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1311
 2373. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1311
 2374. Ogłoszenie o przetargu z 16-04-2012r - lokal mieszkalny ul. Grottgera 1,2
  Wyświetleń: 1311
 2375. Majątek TBS 2007.
  Wyświetleń: 1310
 2376. Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy turystycznej pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1310
 2377. Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1310
 2378. Uchwała nr 130/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 1309
 2379. 081.Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1308
 2380. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 1308
 2381. Regulamin boiska przy ulicy Podgórnej.
  Wyświetleń: 1307
 2382. Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1307
 2383. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. wydania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gimnnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku.
  Wyświetleń: 1307
 2384. Majątek ZUK 2006
  Wyświetleń: 1306
 2385. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX z dnia 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1306
 2386. Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1305
 2387. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniajacej oraz zadaszenia sceny na imprezę pn. X Rocznica Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1305
 2388. Informacja z 27-06-2012r o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
  Wyświetleń: 1304
 2389. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Przebudowę sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki oraz Plac Farny.
  Wyświetleń: 1302
 2390. 4/2011 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1301
 2391. Majątek POK 2006
  Wyświetleń: 1301
 2392. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę puzzli promocyjnych Gminy Prudnik realizowane w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim"
  Wyświetleń: 1301
 2393. 10/2009 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1299
 2394. Zarządzenie Nr 165A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1298
 2395. 022. Uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  Wyświetleń: 1297
 2396. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1297
 2397. 143.Uchwała Nr VIII/141/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice
  Wyświetleń: 1296
 2398. Majątek TBS 2009.
  Wyświetleń: 1294
 2399. Ogłoszenie o przetargu z 05-04-2012r - Czyżowice 77
  Wyświetleń: 1294
 2400. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1294
 2401. Ogłoszenie - zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Budowa infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną - .
  Wyświetleń: 1293
 2402. 090.Uchwała Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1292
 2403. Ogłoszenie o zamówieniu na" występ artystyczny - koncert piosenki dziecięcej Majki Jeżowskiej podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1292
 2404. INFORMACJA z 27-06-2012r -wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1290
 2405. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1289
 2406. 121.Uchwała Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zaciągnięcia przez Gmnię Prudnik długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1287
 2407. INFORMACJA z 25-07-2012r o wywieszeniu wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży
  Wyświetleń: 1287
 2408. Informacja o Kandydatach spełniających wymogi formalne na stanowisko inspektora d/s technicznych 1/2 etatu w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1286
 2409. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1286
 2410. projekty uchwał na LXIII sesje 28 października 2010r.
  Wyświetleń: 1286
 2411. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1286
 2412. 023. Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  Wyświetleń: 1285
 2413. Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1285
 2414. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1285
 2415. Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z Filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 1284
 2416. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1284
 2417. 11/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1283
 2418. Zaproszenie do składania ofert na wymianę drzwi do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
  Wyświetleń: 1283
 2419. 146.Uchwała Nr IX/144/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1282
 2420. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017
  Wyświetleń: 1282
 2421. Zawiadomienie o wyborze oferty na występ artystyczny Zespołu "Centrum Uśmiechu" podczas imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1282
 2422. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1281
 2423. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXI z dnia 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1281
 2424. INFORMACJA z 04-07-2012r o