• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10391210214787447859771165311150129155910746354881000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1463471496831474151661121683409856182891712121015881000378636096996
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
774799155512907974584107925105121111137123649123794149472121248156258
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1168551049199845310842011214011226111219711266910588310544299923110971
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6268179932845917842896601834807774584133781647242170713101083
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
403376395866395436654556958776468145360353389565385498646878
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
399643674035284446334152537416350793889734345385225300937966
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
001604632129150426306578713566737468
 1. Aktualny BIP Prudnik - najnowsze publikacje - strona startowa
  Wyświetleń: 449774
 2. Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 254244
 3. Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 176709
 4. OTWARTY KONKURS OFERT
  Wyświetleń: 137295
 5. OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 122332
 6. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 92676
 7. Nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 67855
 8. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 57943
 9. Przetargi na zbycie nieruchomości i lokali
  Wyświetleń: 54515
 10. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 51490
 11. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 42903
 12. Wykazy nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, aportu, obciążenia odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, oraz przedłużenia użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 32437
 13. Decyzje środowiskowe - ogłoszenia
  Wyświetleń: 30211
 14. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Wyświetleń: 27117
 15. Gmina Prudnik
  Wyświetleń: 23304
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 19951
 17. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  Wyświetleń: 19884
 18. Rada Miejska w Prudniku
  Wyświetleń: 17991
 19. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 16956
 20. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 16054
 21. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Wyświetleń: 15559
 22. Uchwały 2010-2014
  Wyświetleń: 15318
 23. OBWIESZCZENIA wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 15107
 24. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 14129
 25. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2014r.
  Wyświetleń: 13770
 26. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 13122
 27. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 12591
 28. Protokoły kontroli wewnętrznych
  Wyświetleń: 12579
 29. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 12073
 30. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11603
 31. Urząd Stanu Cywilnego - Karty Usług
  Wyświetleń: 11506
 32. Sprawozdania
  Wyświetleń: 11369
 33. Uchwały 2014-2018
  Wyświetleń: 10639
 34. Projekty uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 10526
 35. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Wyświetleń: 10311
 36. Sprawozdania Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 10253
 37. Podstawowe Informacje
  Wyświetleń: 10101
 38. PROGRAMY, PLANY, STRATEGIE
  Wyświetleń: 9966
 39. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "referent do spraw obsługi sekretariatu", informacja dot. naboru.
  Wyświetleń: 9846
 40. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
  Wyświetleń: 9761
 41. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 9628
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 9627
 43. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 9582
 44. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9414
 45. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 9392
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9319
 47. OBWIESZCZENIA Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 8973
 48. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 8967
 49. Uchwała Nr II/13/2010 wzory formularzy - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 8771
 50. Wydział Finansowo-Budżetowy - Karty Usług
  Wyświetleń: 8699
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8684
 52. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 8640
 53. KARTA USŁUG Nr 41/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 8371
 54. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych.
  Wyświetleń: 8286
 55. Podatki i formularze na 2015 r.
  Wyświetleń: 8280
 56. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 8229
 57. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 8184
 58. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8178
 59. Plany i programy społeczno-gospodarcze
  Wyświetleń: 8163
 60. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 7828
 61. Protokoły kontroli
  Wyświetleń: 7805
 62. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 7773
 63. Podatki i formularze na 2013 r.
  Wyświetleń: 7693
 64. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 7610
 65. Podatki i formularze na 2012 r.
  Wyświetleń: 7484
 66. Wydział Mienia Gminy - Karty Usług
  Wyświetleń: 7464
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7420
 68. KARTA USŁUG Nr 30/RSO - Wydawanie dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 7417
 69. Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 7354
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7352
 71. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 7332
 72. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 7311
 73. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2018r.
  Wyświetleń: 7303
 74. Archiwum zakładowe
  Wyświetleń: 7172
 75. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 7014
 76. Plan Gospodarki Odpadami.
  Wyświetleń: 6938
 77. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6884
 78. Karty informacyjne.
  Wyświetleń: 6879
 79. Formularze niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 6868
 80. Wydział Organizacyjny - Karty usług
  Wyświetleń: 6862
 81. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012
  Wyświetleń: 6851
 82. Statut Gminy Prudnik, dodana 2003-06-27
  Wyświetleń: 6824
 83. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 6748
 84. Wykaz rejestrów
  Wyświetleń: 6713
 85. Wykaz podatników którym udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 6703
 86. Program ochrony powietrza dla strefy głubczycko - prudnickiej w zakresie pyłu PM10
  Wyświetleń: 6692
 87. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 6659
 88. Wykaz ewidencji
  Wyświetleń: 6570
 89. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 6567
 90. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 6548
 91. Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją
  Wyświetleń: 6448
 92. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 6412
 93. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013
  Wyświetleń: 6379
 94. Budżet Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 6367
 95. Podatki i formularze na 2016 r.
  Wyświetleń: 6345
 96. Nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6251
 97. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6166
 98. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015.
  Wyświetleń: 6145
 99. OBWIESZCZENIA-ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 6091
 100. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 6063
 101. Dane teleadresowe Publiczne Przedszkole nr 4
  Wyświetleń: 6057
 102. Uchwała Nr XLV-697 wzory formularzy 2010 podatki lokalne
  Wyświetleń: 6035
 103. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6023
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6001
 105. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 6000
 106. Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 5989
 107. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 5895
 108. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 5871
 109. Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 5840
 110. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu pn. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Wiejsko-Miejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 5838
 111. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014
  Wyświetleń: 5786
 112. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych.
  Wyświetleń: 5684
 113. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA 2009-2015
  Wyświetleń: 5599
 114. Dane teleadresowe PSP nr 3
  Wyświetleń: 5385
 115. Kadra Pedagogiczna
  Wyświetleń: 5315
 116. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
  Wyświetleń: 5282
 117. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014
  Wyświetleń: 5236
 118. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 5207
 119. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 5158
 120. Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 5039
 121. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  Wyświetleń: 5039
 122. Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 4966
 123. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 4961
 124. ZŁOŻONE PETYCJE 2017
  Wyświetleń: 4944
 125. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 4932
 126. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 4891
 127. WYBORY PARLAMENTARNE 2015
  Wyświetleń: 4883
 128. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług - zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.
  Wyświetleń: 4749
 129. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 4743
 130. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4734
 131. Statut Publicznego Gimnazjum nr 2
  Wyświetleń: 4660
 132. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015
  Wyświetleń: 4643
 133. ZŁOŻONE PETYCJE 2015
  Wyświetleń: 4643
 134. Publiczne Przedszkole Nr 6
  Wyświetleń: 4603
 135. Projekty decyzji
  Wyświetleń: 4569
 136. STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 4560
 137. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 4524
 138. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Wyświetleń: 4513
 139. WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
  Wyświetleń: 4502
 140. Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 4473
 141. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik - ZMIANA
  Wyświetleń: 4464
 142. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 4445
 143. Wykaz regulaminów, instrukcji i procedur stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 4389
 144. Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania
  Wyświetleń: 4333
 145. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 4308
 146. Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4214
 147. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – mały kwartał
  Wyświetleń: 4208
 148. Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku
  Wyświetleń: 4202
 149. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4183
 150. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 4108
 151. INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 4033
 152. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4026
 153. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 4002
 154. Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczacej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 3996
 155. Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 3976
 156. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3920
 157. Statut Szkoły
  Wyświetleń: 3900
 158. Metadane planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3859
 159. Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020
  Wyświetleń: 3841
 160. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 3835
 161. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 3827
 162. Uzgodnienia
  Wyświetleń: 3804
 163. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2018
  Wyświetleń: 3791
 164. Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
  Wyświetleń: 3789
 165. Drogi publiczne
  Wyświetleń: 3764
 166. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PETYCJI
  Wyświetleń: 3759
 167. Oferta realizacji zadania publicznego z z kresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3741
 168. Komunikaty multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:
  Wyświetleń: 3723
 169. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 3710
 170. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3706
 171. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3689
 172. Prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK
  Wyświetleń: 3677
 173. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3662
 174. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 3648
 175. Podatki i formularze na 2017 r.
  Wyświetleń: 3644
 176. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
  Wyświetleń: 3635
 177. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. komunikacji społecznej"
  Wyświetleń: 3606
 178. Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3589
 179. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
  Wyświetleń: 3534
 180. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłej jednostki wojskowej w Prudniku.
  Wyświetleń: 3519
 181. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Torkonstal w Prudniku
  Wyświetleń: 3508
 182. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 3499
 183. Dyrektor GZOiW w Prudniku ogłasza nabór
  Wyświetleń: 3445
 184. Ogłoszenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku
  Wyświetleń: 3431
 185. Załączniki graficzne
  Wyświetleń: 3420
 186. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2016 rok
  Wyświetleń: 3418
 187. Azbest
  Wyświetleń: 3409
 188. WYNIKI GŁOSOWANIA NA BURMISTRZA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3379
 189. INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 3375
 190. Rb-27S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.
  Wyświetleń: 3375
 191. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 3365
 192. Mapa nawigacji
  Wyświetleń: 3346
 193. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 3338
 194. Sprawozdania Burmistrza za 2012 r.
  Wyświetleń: 3283
 195. Nabór na wolne stanowiska pracy ZEC Prudnik. - Aktualne
  Wyświetleń: 3279
 196. Rb-28S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3279
 197. Wykaz urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 3268
 198. Ogłoszenie o modyfikacjach
  Wyświetleń: 3263
 199. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębowiec I
  Wyświetleń: 3256
 200. Ekofizjografia Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3254
 201. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016
  Wyświetleń: 3254
 202. Budowa IV etapu drogi ulicy Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 3243
 203. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 3237
 204. Dane teleadresowe PP nr 1
  Wyświetleń: 3224
 205. WZÓR WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW
  Wyświetleń: 3220
 206. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017
  Wyświetleń: 3206
 207. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
  Wyświetleń: 3199
 208. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ZWiK PRUDNIK
  Wyświetleń: 3196
 209. Regulamin Organizacyjny Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 3192
 210. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3184
 211. Strategia rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010 - 2020
  Wyświetleń: 3179
 212. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w straży miejskiej
  Wyświetleń: 3170
 213. Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 3166
 214. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3149
 215. Nabór na wolne stanowisko RADCA PRAWNY
  Wyświetleń: 3137
 216. Nabór na stanowisko księgowy (1/2 etatu) w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 3106
 217. Dotacje celowe/Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 3097
 218. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3096
 219. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 3094
 220. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 3090
 221. Przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 3086
 222. Informacja dot. likwidacji filii bibliotecznej Nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3083
 223. Petycja Nr 1/2017
  Wyświetleń: 3059
 224. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 3057
 225. Ogłoszenie o przetargach z dnia 26-09-2012r na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3051
 226. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. geodezji"
  Wyświetleń: 3044
 227. KARTA USŁUG Nr 1/WZPPPiDG - Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnikdnik
  Wyświetleń: 3042
 228. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 3039
 229. Ogłoszenie o przetargu z 12-09-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 3018
 230. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2015
  Wyświetleń: 3016
 231. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3001
 232. KARTA USŁUG Nr 3/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  Wyświetleń: 2999
 233. Cmentarz
  Wyświetleń: 2992
 234. Przetarg nieograniczony: Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2992
 235. Przedszkola i żłobki
  Wyświetleń: 2991
 236. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2988
 237. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2987
 238. Struktura organizacyjna Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2981
 239. Wykaz miejsc przeznaczonych ma bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2981
 240. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 2973
 241. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r.
  Wyświetleń: 2973
 242. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2972
 243. Działalność lobbingowa 2018
  Wyświetleń: 2968
 244. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2968
 245. Nabór na stanowisko Kierownika Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2967
 246. Rada Rodziców.
  Wyświetleń: 2967
 247. Ogłoszenie o przetargu z 14-08-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2958
 248. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2012
  Wyświetleń: 2955
 249. Zaproszenie do złożenia ofert
  Wyświetleń: 2940
 250. Wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
  Wyświetleń: 2939
 251. PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 2936
 252. Modernizacja i Termomodernizacja Budynku Sali Koncertowej przy PSM w Prudniku III etap
  Wyświetleń: 2929
 253. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2921
 254. Nabór na wolne stanowisko "Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 2910
 255. Przetarg nieograniczony: Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2903
 256. Rada Pedagogiczna.
  Wyświetleń: 2877
 257. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2867
 258. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 2865
 259. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 2857
 260. Sprawozdania 2018 II-Kwartał
  Wyświetleń: 2854
 261. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2852
 262. Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2844
 263. Dane teleadresowe MiGBP
  Wyświetleń: 2843
 264. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 2836
 265. Oświata
  Wyświetleń: 2828
 266. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2017
  Wyświetleń: 2822
 267. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 2813
 268. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2809
 269. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2805
 270. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2801
 271. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2797
 272. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tereny dawny poligon - Prudnik las
  Wyświetleń: 2790
 273. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2783
 274. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 2777
 275. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2773
 276. KARTA USŁUG Nr 2/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2772
 277. PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 2765
 278. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2761
 279. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2751
 280. Nabór na stanowisko inspektora ds. inwentaryzacji sieci - ZWiK Prudnik
  Wyświetleń: 2750
 281. ZŁOŻONE PETYCJE 2016
  Wyświetleń: 2747
 282. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2745
 283. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko księgowego
  Wyświetleń: 2730
 284. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2728
 285. KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  Wyświetleń: 2724
 286. Sprawozdania 2015 - I Kwartał
  Wyświetleń: 2720
 287. Petycja Nr 1/2018
  Wyświetleń: 2718
 288. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia języka angielskiego
  Wyświetleń: 2710
 289. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2707
 290. Ogłoesznie o przetargu z dnia 16-01-2013r na zbycie lokali i nieruchomości
  Wyświetleń: 2689
 291. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2686
 292. Załatwianie spraw przez wyborcę
  Wyświetleń: 2682
 293. Ogłoszenie o przetargach z dnia 31.10.2012 na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2676
 294. Sprawozdania Burmistrza za 2011 r.
  Wyświetleń: 2673
 295. Informacja dotycząca uzupełnienia składu Rad Nadzorczych jednoosobowych Spółek Gminy Prudnik.pdf
  Wyświetleń: 2654
 296. Ragulamin Społecznej Rady Programowej POK
  Wyświetleń: 2649
 297. Informacja z dnia 08-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2648
 298. Nabór na stanowisko inspektora ds. bhp - 1/2 etatu w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2647
 299. KARTA USŁUG Nr 4/WFB - Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2646
 300. Tekst Uchwały Nr XXVI/276/2004 z dnia 23 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 2646
 301. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 2642
 302. Dane teleadresowe POK
  Wyświetleń: 2635
 303. KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 2635
 304. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2632
 305. WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
  Wyświetleń: 2623
 306. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 2622
 307. Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2619
 308. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2619
 309. Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT
  Wyświetleń: 2618
 310. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę płyty boiska w Moszczance
  Wyświetleń: 2617
 311. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIV z dnia 08 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 2615
 312. Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2615
 313. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2612
 314. KARTA USŁUG Nr 22/RSO - Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 2609
 315. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2599
 316. Polityka prywatności serwisu bip.prudnik.pl
  Wyświetleń: 2598
 317. Sprawozdania Burmistrza za 2016 r.
  Wyświetleń: 2594
 318. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2593
 319. Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2587
 320. ZAŁĄCZNIK DO STRATEGII GMINY PRUDNIK,
  Wyświetleń: 2586
 321. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2584
 322. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2584
 323. Otwarty konkurs ofert-Promocja Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 2584
 324. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2582
 325. Samorząd gminny
  Wyświetleń: 2579
 326. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2576
 327. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2575
 328. Zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 2568
 329. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2565
 330. KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2562
 331. Konkurs ofert na stanowisko kierownika d/s organizacyjno-administracyjnych Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 2559
 332. Informacja z 16-01-2013r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2557
 333. Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania
  Wyświetleń: 2552
 334. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011
  Wyświetleń: 2551
 335. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2543
 336. Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2539
 337. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2012 rok
  Wyświetleń: 2531
 338. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 2529
 339. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2519
 340. Wybory
  Wyświetleń: 2509
 341. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2012r.
  Wyświetleń: 2508
 342. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 2508
 343. Informacja dot. naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2507
 344. Informacja dot. naboru na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2501
 345. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2501
 346. 371.Uchwała Nr XXII/368/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2498
 347. Obwodowe Komisje do spraw Referendum
  Wyświetleń: 2491
 348. Podatki i formularze na 2018 r.
  Wyświetleń: 2488
 349. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2487
 350. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2487
 351. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2486
 352. Zakup foteli do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 2484
 353. KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
  Wyświetleń: 2483
 354. Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik oraz procedura zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie
  Wyświetleń: 2481
 355. Czas pracy placówek handlowych
  Wyświetleń: 2478
 356. Informacja z 10-10-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2470
 357. Struktura organizacyjna PTBS
  Wyświetleń: 2468
 358. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji
  Wyświetleń: 2465
 359. Informacja z 16-07-2012 r o wyborze oferty na prace geodezyjne
  Wyświetleń: 2463
 360. Sprawozdania Burmistrza za 2013 r.
  Wyświetleń: 2451
 361. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący części wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 2450
 362. Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik
  Wyświetleń: 2450
 363. KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 2447
 364. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2447
 365. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2443
 366. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2442
 367. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2438
 368. Ogłoszenie o przetargu z dnia 09.11.2012 na zbycie lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 9
  Wyświetleń: 2437
 369. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  Wyświetleń: 2436
 370. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 2434
 371. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2432
 372. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 2430
 373. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2429
 374. Wykaz placówek K-O podległych Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury
  Wyświetleń: 2425
 375. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 2424
 376. Informacja z 15-07-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2424
 377. Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2423
 378. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce
  Wyświetleń: 2422
 379. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2422
 380. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki
  Wyświetleń: 2421
 381. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2406
 382. Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
  Wyświetleń: 2406
 383. Informacja z 26-09-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2405
 384. Zapytania ofertowe na artykuły biurowe, papier ksero, tonery
  Wyświetleń: 2403
 385. Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – etap I
  Wyświetleń: 2400
 386. KARTA USŁUG Nr 14/WFB - Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 2393
 387. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 2392
 388. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017
  Wyświetleń: 2392
 389. Petycja Nr 3/2017
  Wyświetleń: 2392
 390. Plan części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 2392
 391. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2391
 392. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2389
 393. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2387
 394. Zaproszenie do składania oferty
  Wyświetleń: 2385
 395. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2384
 396. Informacja z dnia 01-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2380
 397. KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu.
  Wyświetleń: 2380
 398. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik”.
  Wyświetleń: 2378
 399. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości w 2019 r.
  Wyświetleń: 2377
 400. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o odmowie RDOŚ w Opolu uzgodnienia warunków realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2375
 401. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 2372
 402. Sprawozdania 2018 III kwartał
  Wyświetleń: 2370
 403. Informacja dotycząca naboru
  Wyświetleń: 2369
 404. Rejony
  Wyświetleń: 2356
 405. Informacja o wynikach naboru GZOiW
  Wyświetleń: 2347
 406. Ceny za usługi przewozowe
  Wyświetleń: 2345
 407. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2344
 408. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki – montaż parkietu
  Wyświetleń: 2343
 409. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2339
 410. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2338
 411. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2334
 412. Informacja dot. konkursu na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2331
 413. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2330
 414. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2330
 415. Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2327
 416. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2323
 417. Gospodarka mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2321
 418. Gminny program zdrowotny pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik na lata 2009-2014
  Wyświetleń: 2319
 419. Wykaz komitetów wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2317
 420. sprawozdania 2017 - III kwartał
  Wyświetleń: 2316
 421. Regulamin korzystania z sali ćwiczeń sportowych - siłowni
  Wyświetleń: 2313
 422. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
  Wyświetleń: 2309
 423. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2302
 424. Regulamin boiska ORLIK.
  Wyświetleń: 2289
 425. Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2286
 426. Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2282
 427. ZBK w Prudniku ogłasza nabór na stanowisko pracy : specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 2281
 428. KARTA USŁUG Nr 8/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2280
 429. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 2276
 430. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2268
 431. Informacja
  Wyświetleń: 2265
 432. KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
  Wyświetleń: 2261
 433. Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2261
 434. Miejscowy plan zagospodarowania wsi Piorunkowice.
  Wyświetleń: 2256
 435. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2253
 436. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2247
 437. KARTA USŁUG Nr 5/WFB - Podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych
  Wyświetleń: 2245
 438. Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 2243
 439. Dyżur urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2240
 440. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013
  Wyświetleń: 2240
 441. Zmiana 28 luty 2008
  Wyświetleń: 2238
 442. Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWIK w Prudniku
  Wyświetleń: 2237
 443. Zaproszenie na składanie ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 2237
 444. Zarządzenie Nr 211/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2233
 445. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 2232
 446. UWAGA - Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2230
 447. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2230
 448. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2228
 449. Galeria zdjęć
  Wyświetleń: 2225
 450. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących - Farma Wiatrowa Lubrza 10.12.2012r.
  Wyświetleń: 2224
 451. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2224
 452. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2224
 453. KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  Wyświetleń: 2222
 454. Kierownictwo POK
  Wyświetleń: 2222
 455. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 09.01.2013 r. o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 2221
 456. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2218
 457. Zaproszenie do składania ofert na: Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy "Dąbrówka" w Prudniku, odpowiedzi na pytania Wykonawców.
  Wyświetleń: 2218
 458. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2215
 459. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap II
  Wyświetleń: 2215
 460. Przetarg nieograniczony na Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze
  Wyświetleń: 2215
 461. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2214
 462. Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik
  Wyświetleń: 2212
 463. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2211
 464. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2211
 465. Informacja dot. naboru w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2210
 466. Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2207
 467. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2014
  Wyświetleń: 2206
 468. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2202
 469. Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Piastowskiej 27 w Prudniku
  Wyświetleń: 2201
 470. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LVI z dnia 30 kwietnia 2014r.
  Wyświetleń: 2200
 471. Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2196
 472. Informacja o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2196
 473. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2196
 474. Zapytanie ofertowe na "Ochronę imprez masowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 2193
 475. Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Zmianę sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku na działce 2689/106
  Wyświetleń: 2192
 476. ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU 2018
  Wyświetleń: 2188
 477. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Wiejska i Jesionkowa
  Wyświetleń: 2186
 478. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2183
 479. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2178
 480. Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 6
  Wyświetleń: 2176
 481. Statut Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2174
 482. Zmiana 17 lipca 2012
  Wyświetleń: 2171
 483. Sprawozdania Burmistrza za 2015 r.
  Wyświetleń: 2166
 484. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2165
 485. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
  Wyświetleń: 2161
 486. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2156
 487. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2152
 488. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2151
 489. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2151
 490. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2014 rok
  Wyświetleń: 2150
 491. Prudnicki Ośrodek Kultury - Lista kandydatów spełniajacych wymagania
  Wyświetleń: 2146
 492. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o pozytywnej opinii PPiS w Prudniku o warunkach realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2140
 493. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2140
 494. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 2138
 495. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2136
 496. 263.Uchwała Nr XVII/260/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2135
 497. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2133
 498. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku - wyniki
  Wyświetleń: 2130
 499. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty humanistyczne
  Wyświetleń: 2130
 500. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2127
 501. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu strategii rozwoju gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 2124
 502. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2003
  Wyświetleń: 2122
 503. Zapytanie ofertowe na dostawę paliw
  Wyświetleń: 2122
 504. Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego II
  Wyświetleń: 2121
 505. Alkohol
  Wyświetleń: 2120
 506. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2116
 507. Obwieszczenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2115
 508. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Usługi przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
  Wyświetleń: 2113
 509. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2110
 510. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2108
 511. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk
  Wyświetleń: 2108
 512. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2106
 513. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2102
 514. 9/2008 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 2098
 515. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja IV z dnia 19 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2093
 516. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2092
 517. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – duży kwartał
  Wyświetleń: 2092
 518. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 2091
 519. Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów
  Wyświetleń: 2090
 520. 6/2008 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 2088
 521. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 2084
 522. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2084
 523. Przetarg nieograniczony: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2083
 524. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance, Informacja o wyborze.
  Wyświetleń: 2082
 525. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 2081
 526. Budżet ŚDS.
  Wyświetleń: 2080
 527. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Kampania lokalna promująca zdrowy styl życia
  Wyświetleń: 2080
 528. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2080
 529. Wykaz podatników podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, którym umorzono zaległości podatkowe oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych za okres 01.01.2006-31.12.2006
  Wyświetleń: 2078
 530. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2078
 531. Zarząd Prudnickiego TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 2074
 532. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2072
 533. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 2068
 534. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2068
 535. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2064
 536. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2063
 537. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
  Wyświetleń: 2060
 538. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2060
 539. Dane Teleadresowe OSiR
  Wyświetleń: 2054
 540. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2049
 541. Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2049
 542. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2047
 543. Zmiana 31 marca 2010
  Wyświetleń: 2039
 544. Zaproszenie do składania ofert cenowych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2038
 545. Zabytki
  Wyświetleń: 2037
 546. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja VII z dnia 26 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2032
 547. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2031
 548. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVIII z dnia 28 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 2030
 549. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2029
 550. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2029
 551. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - meble szkolne
  Wyświetleń: 2028
 552. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2028
 553. Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2023
 554. Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 2023
 555. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej .
  Wyświetleń: 2022
 556. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2022
 557. 5- 2008 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SMYK
  Wyświetleń: 2021
 558. konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2020
 559. Dostawa artykułów spożywczych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2018
 560. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2018
 561. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka...
  Wyświetleń: 2016
 562. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2015
 563. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2015
 564. Przetarg nieograniczony: Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 2014
 565. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVIII z dnia 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2012
 566. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością
  Wyświetleń: 2012
 567. KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 2010
 568. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2006
 569. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2005
 570. Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2004
 571. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2002
 572. Zmiana 27 sierpień 2009
  Wyświetleń: 2001
 573. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę 5 szt. zbiorników paciorkowych w Leśnictwie Dębowiec Nadleśnictwo Prudnik
  Wyświetleń: 2000
 574. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice
  Wyświetleń: 1999
 575. Sprawozdania roczne - 2012
  Wyświetleń: 1999
 576. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
  Wyświetleń: 1998
 577. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1998
 578. Kierownictwo GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1997
 579. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1996
 580. Petycja Nr 3/2018
  Wyświetleń: 1994
 581. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 1993
 582. Zarządzenie Nr 197/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1992
 583. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1992
 584. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1991
 585. Sprawozdania Burmistrza za 2014 r.
  Wyświetleń: 1991
 586. Oświadczenie majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1990
 587. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 1987
 588. Dane teleadresowe Muzeum
  Wyświetleń: 1982
 589. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1982
 590. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko - Przebudowa warsztatu samochodowego przy ul. Kolejowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1982
 591. Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej
  Wyświetleń: 1981
 592. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup aktualizacji oraz wsparcie techniczne do urządzenia Fortigate 110C
  Wyświetleń: 1981
 593. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- podinspektor ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1980
 594. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1976
 595. Miejscowy plan zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1976
 596. Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej – etap III
  Wyświetleń: 1976
 597. KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości
  Wyświetleń: 1974
 598. INFORMACJA
  Wyświetleń: 1972
 599. OBWIESZCZENIE - SPROSTOWANIE
  Wyświetleń: 1970
 600. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępownia w sprawie budowy Farmy Wiatrowej Lubrza w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka.
  Wyświetleń: 1970
 601. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1969
 602. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1969
 603. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1968
 604. Zarządzenie Nr 233/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1968
 605. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r
  Wyświetleń: 1966
 606. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011
  Wyświetleń: 1966
 607. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX z dnia 27 września 2012r.
  Wyświetleń: 1965
 608. 10/2008 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 1964
 609. Informacja dot. kolejnego etapu naboru
  Wyświetleń: 1962
 610. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1962
 611. 21.Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1961
 612. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 1961
 613. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1961
 614. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1960
 615. Ogłoszenie Burmistrza z dnia 27 września 2012 r.
  Wyświetleń: 1960
 616. Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej
  Wyświetleń: 1958
 617. Obwieszczenia Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1958
 618. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 1958
 619. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds finansowo-administracyjnych w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1957
 620. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1957
 621. Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1955
 622. Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 1954
 623. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1951
 624. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1951
 625. 313.Uchwała Nr XVIII/311/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1950
 626. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r
  Wyświetleń: 1949
 627. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 1949
 628. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice w miejscowościach gminy Prudnik: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1948
 629. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1946
 630. Budowa drogi ulicy Kalinowej
  Wyświetleń: 1944
 631. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe III
  Wyświetleń: 1944
 632. Przetarg nieograniczony:Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podst. nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1941
 633. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1940
 634. 362.Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 1937
 635. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1937
 636. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1937
 637. Regulamin Kąpieliska Miejskiego
  Wyświetleń: 1936
 638. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK
  Wyświetleń: 1935
 639. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1935
 640. Statut GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1934
 641. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1932
 642. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1932
 643. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1930
 644. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 1927
 645. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 1926
 646. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1925
 647. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Prudniku złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1922
 648. Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia obsługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku do Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1920
 649. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 1919
 650. Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego-Wróblewskiego
  Wyświetleń: 1919
 651. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 1917
 652. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 1917
 653. 1/2008 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku.
  Wyświetleń: 1915
 654. Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1915
 655. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości, informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
  Wyświetleń: 1914
 656. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 1913
 657. Majątek OSiR 2005
  Wyświetleń: 1913
 658. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1913
 659. Majątek ZEC 2004
  Wyświetleń: 1911
 660. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1911
 661. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja III z dnia 11 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1910
 662. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2018
  Wyświetleń: 1909
 663. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 1907
 664. Budżet 2015
  Wyświetleń: 1906
 665. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1906
 666. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1905
 667. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne 2006
  Wyświetleń: 1905
 668. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 1903
 669. 29.Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 25 wrzesnia 2012r.
  Wyświetleń: 1901
 670. 453.Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. zm.uchwałę w spr: zasad udzielania i rozmiaru tyg.obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom oraz ustalenia pensum
  Wyświetleń: 1901
 671. Sprostowanie ogłoszenia o naborze z dnia 11 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1901
 672. 16.Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1898
 673. KARTA USŁUG Nr 23/RSO - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały.
  Wyświetleń: 1898
 674. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1898
 675. Uchwała Nr 356/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1898
 676. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 i taśmociągu odżużlania na ciepłowni w Lubrzy - I etap
  Wyświetleń: 1897
 677. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2008 r.
  Wyświetleń: 1896
 678. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 1893
 679. Zapytanie ofertowe na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1893
 680. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
  Wyświetleń: 1892
 681. Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1892
 682. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 1891
 683. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Prudnika oraz radnych Rady Miejskiej złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1891
 684. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktycznej działalności na rok 2012
  Wyświetleń: 1891
 685. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia logopedyczne
  Wyświetleń: 1891
 686. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1891
 687. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1888
 688. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA STANOWISKO PRACY: INFORMATYK
  Wyświetleń: 1886
 689. Majątek OSiR 2004
  Wyświetleń: 1886
 690. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1886
 691. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP miasta Prudnik oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1886
 692. 324.Uchwała Nr XVIII/322/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1884
 693. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VIII z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1883
 694. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne muzykoterapia
  Wyświetleń: 1881
 695. KARTA USŁUG Nr 10/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organ
  Wyświetleń: 1880
 696. Sprawozdania roczne - 2011
  Wyświetleń: 1880
 697. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik-zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 1879
 698. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1876
 699. Zarządzenie Nr 120/3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. zmianiające Zarządzenie Nr 120/36/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2011 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż powypadkowego samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1875
 700. 23.Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 1874
 701. Działalność lobbingowa 2017
  Wyświetleń: 1874
 702. WYCIĄG Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1874
 703. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1873
 704. Ponowne głosowanie - informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1873
 705. Przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1873
 706. Ośrodek Pomocy Społecznej - Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 1872
 707. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1871
 708. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1870
 709. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 1869
 710. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2010 r.
  Wyświetleń: 1868
 711. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1868
 712. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego.
  Wyświetleń: 1868
 713. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 1867
 714. Kultura i sztuka
  Wyświetleń: 1866
 715. 28.Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1865
 716. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP i postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 1865
 717. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1862
 718. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 1862
 719. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 1859
 720. Zaproszenie do składania ofert cenowych, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1859
 721. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy
  Wyświetleń: 1859
 722. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1858
 723. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 1858
 724. Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1858
 725. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok
  Wyświetleń: 1856
 726. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości
  Wyświetleń: 1856
 727. 414.Uchwała Nr XXIV/411/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1854
 728. 7/2008 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1854
 729. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1854
 730. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szk. podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Pl. Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1852
 731. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne
  Wyświetleń: 1852
 732. 425.Uchwała Nr XXIV/422/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1850
 733. Majątek ZBK 2007
  Wyświetleń: 1848
 734. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2014 rok
  Wyświetleń: 1848
 735. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1846
 736. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1846
 737. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1844
 738. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przediębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1843
 739. Inwestycje celu publicznego - Wierzbiec
  Wyświetleń: 1841
 740. Modernizacja drogi ulicy Tuwima – etap I
  Wyświetleń: 1841
 741. Dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1840
 742. Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1839
 743. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
  Wyświetleń: 1839
 744. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok
  Wyświetleń: 1839
 745. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Prudnik
  Wyświetleń: 1839
 746. 17.Protokół Nr XVII/2011 Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1838
 747. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1838
 748. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1838
 749. 281.Uchwała Nr XVII/278/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1837
 750. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1836
 751. Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 1835
 752. Zapytanie ofertowe na ochronę imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1835
 753. KARTA USŁUG Nr 6/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1833
 754. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2008
  Wyświetleń: 1831
 755. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2002
  Wyświetleń: 1831
 756. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - zajęcia językowe
  Wyświetleń: 1829
 757. 4.Protokół Nr IV/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 27 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 1828
 758. 418.Uchwała Nr XXIV/415/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1828
 759. NABÓR NA STANOWISKO PRACY dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 1828
 760. Sprawozdania 2013 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1828
 761. 13.Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1827
 762. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1827
 763. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1827
 764. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2013
  Wyświetleń: 1826
 765. Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1826
 766. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2009 r.
  Wyświetleń: 1823
 767. 19.Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 1822
 768. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2011 r.
  Wyświetleń: 1822
 769. 433.Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1821
 770. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 1820
 771. Zarządzenie Nr 120/10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1819
 772. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - lista kandydatów na stanowisko Radca Prawny
  Wyświetleń: 1818
 773. KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 1817
 774. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1817
 775. 3.Protokół Nr III/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1816
 776. Zapytanie ofertowe na występ estradowy zespołu ARS HARMONICA
  Wyświetleń: 1816
 777. Zarządzenie Nr 151A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1815
 778. Przetarg nieograniczony: Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1814
 779. 337.Uchwała Nr XIX/334/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1813
 780. Informacja dot. naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1813
 781. Zarządzenie Nr 120/11A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1813
 782. Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1812
 783. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1812
 784. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
  Wyświetleń: 1811
 785. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2010
  Wyświetleń: 1810
 786. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1810
 787. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik II
  Wyświetleń: 1809
 788. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok
  Wyświetleń: 1809
 789. Sprawozdania 2006
  Wyświetleń: 1809
 790. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1809
 791. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1809
 792. 24.Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1808
 793. Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty
  Wyświetleń: 1808
 794. 8/2008 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1806
 795. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 1806
 796. Majątek ZUK 2012
  Wyświetleń: 1804
 797. Władze Spółki
  Wyświetleń: 1804
 798. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2009
  Wyświetleń: 1803
 799. Najem lokali
  Wyświetleń: 1803
 800. Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kwiatowej 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1803
 801. Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1802
 802. Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1801
 803. 10.Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudnku odbytej w dniu 20 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1800
 804. 4/2008 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1800
 805. Oświadczenie majątkowe - WZÓR
  Wyświetleń: 1800
 806. Park Miejski
  Wyświetleń: 1800
 807. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1799
 808. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1798
 809. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1798
 810. Zaopatrzenie w wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1798
 811. Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1798
 812. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1797
 813. Zarządzenie Nr 120/1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 1797
 814. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1796
 815. 042. Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 1795
 816. Zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 1794
 817. Zarządzenie Nr 120/9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1794
 818. 1.Protokół Nr I/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 1 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1793
 819. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1793
 820. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1793
 821. Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie wraz z aktem założycielskim i statutem
  Wyświetleń: 1793
 822. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1791
 823. Zarządzenie Nr 120/4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok
  Wyświetleń: 1791
 824. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1791
 825. Kierownictwo Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1790
 826. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV z dnia 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1790
 827. Zarządzenie Nr 225/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1790
 828. Okręgowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1789
 829. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę dwóch węzłów o mocy 220 kW (każdy) i przebudowa sieci cieplnej o długości l=194,5 mb w Prudniku
  Wyświetleń: 1789
 830. Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1789
 831. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1788
 832. Sporządzenie opracowania aktualizacji planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków dla terenu gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1788
 833. Zarządzenie Nr 230/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1788
 834. Sprawozdania roczne - 2014
  Wyświetleń: 1787
 835. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1787
 836. 265.Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1786
 837. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1786
 838. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1786
 839. Zaproszenie do złożenia oferty na system informacji prawnej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1785
 840. 26.Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 czerwca 20112r.
  Wyświetleń: 1783
 841. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1783
 842. Zarządzenie referendum - kalendarz
  Wyświetleń: 1783
 843. 15.Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 1782
 844. 260.Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 1782
 845. 431.Uchwała Nr XXIV/428/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1782
 846. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 1782
 847. Zarządzenie Nr 194/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9
  Wyświetleń: 1782
 848. 429.Uchwała Nr XXIV/426/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1781
 849. Sprawozdania 2010
  Wyświetleń: 1781
 850. Zaproszenie do składani ofert na cykliczne wykonywanie prac konserwatorskich i drobnych prac naprawczych systemu monitoringu miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1781
 851. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1781
 852. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1780
 853. 175.Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1779
 854. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 1779
 855. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2006
  Wyświetleń: 1779
 856. 25.Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1778
 857. 250.Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm. Prudnik
  Wyświetleń: 1778
 858. Przetarg nieograniczony:Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 1778
 859. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLV z dnia 29 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1776
 860. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XIII z dnia 27 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1776
 861. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1775
 862. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1775
 863. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1775
 864. 7.Protokół Nr VII/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1773
 865. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1773
 866. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1773
 867. Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1773
 868. 384.Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm.Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 1772
 869. Rodzaj świadczonych usług.
  Wyświetleń: 1772
 870. STATUT GMINY PRUDNIK 2017
  Wyświetleń: 1772
 871. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 1771
 872. Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1771
 873. 310.Uchwała Nr XVIII/307/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1770
 874. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1770
 875. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1769
 876. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1768
 877. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1767
 878. Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1767
 879. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 1767
 880. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1766
 881. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 1766
 882. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 1766
 883. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1766
 884. KARTA USŁUG Nr 9/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 1765
 885. Zarządzenie Nr 227/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1764
 886. 22.Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 marca 2012r.
  Wyświetleń: 1763
 887. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIII z dnia 26 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 1763
 888. Spółki gminne
  Wyświetleń: 1763
 889. 320.Uchwała Nr XVIII/318/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1762
 890. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1762
 891. KARTA USŁUG Nr 26/RSO - Wpis do rejestru wyborców.
  Wyświetleń: 1762
 892. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1762
 893. LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1761
 894. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka
  Wyświetleń: 1761
 895. 11.Protokół Nr XI -2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1760
 896. 2.Protokół Nr II -2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 10 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1760
 897. 359.Uchwała Nr XXI/356/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1760
 898. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r.
  Wyświetleń: 1760
 899. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1759
 900. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1758
 901. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII z dnia 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1758
 902. Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1758
 903. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1757
 904. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1757
 905. Ośrodek Pomocy Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 1757
 906. Sprawozdanie Biblioteki za 2007 r.
  Wyświetleń: 1756
 907. 27.Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1755
 908. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1754
 909. 443.Uchwała Nr XXVI/440/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1753
 910. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1753
 911. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 1753
 912. Akt Założycielski
  Wyświetleń: 1752
 913. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1752
 914. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1752
 915. Zarządzenie Nr 226/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1752
 916. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja V z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1751
 917. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1750
 918. Rozstrzygnięcie konkursu - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1749
 919. Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1749
 920. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1748
 921. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie usług geodezyjnych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1748
 922. Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1748
 923. 140.Uchwała Nr VIII/138/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegajacego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  Wyświetleń: 1747
 924. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1747
 925. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego
  Wyświetleń: 1747
 926. Ogłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm.
  Wyświetleń: 1746
 927. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1746
 928. Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 1745
 929. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów – ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 1745
 930. 14.Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 1744
 931. 375.Uchwała Nr XXII/372/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1744
 932. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1744
 933. Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1744
 934. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XV z dnia 24 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1743
 935. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1742
 936. 289.Uchwała Nr XVII/286/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1740
 937. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1740
 938. Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych
  Wyświetleń: 1740
 939. Informacja dot. naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1739
 940. Majątek ZUK 2011
  Wyświetleń: 1739
 941. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXV z dnia 14 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1739
 942. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru.
  Wyświetleń: 1739
 943. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1738
 944. 3/2008 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1737
 945. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1737
 946. 18.Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1735
 947. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 1735
 948. Zarządzenie Nr 120/5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1735
 949. Informacja o wynikach naboru do OPS Prudnik
  Wyświetleń: 1734
 950. Prudnicki Ośrodek Kultury - Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1734
 951. Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1734
 952. 2/2008 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
  Wyświetleń: 1733
 953. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2005
  Wyświetleń: 1733
 954. Informacja o wynikach naboru w GZOiW
  Wyświetleń: 1732
 955. Sprawozdania 2012 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1732
 956. Zarządzenie Nr 120/12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru
  Wyświetleń: 1732
 957. Sprawozdania 2013 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1731
 958. 6.Protokół Nr VI/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 1730
 959. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1730
 960. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2004
  Wyświetleń: 1730
 961. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1730
 962. NABÓR NA STANOWISKO PRACY : Dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola -Pod kasztanem- w Łące Prudnickiej.
  Wyświetleń: 1729
 963. Ogłoszenie Wójta Lubrzy
  Wyświetleń: 1729
 964. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLII z dnia 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 1729
 965. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2009 rok
  Wyświetleń: 1729
 966. 319.Uchwała Nr XVIII/317/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1728
 967. 369.Uchwała Nr XXII/366/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1728
 968. Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1728
 969. Termomodernizacja elewacji pawilonu biurowego ZEC Prudnik Sp. z o.o. – II etap
  Wyświetleń: 1728
 970. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 1728
 971. Zarządzenie Nr 120/7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1728
 972. 412.Uchwała Nr XXIV/409/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1727
 973. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1727
 974. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1727
 975. 445.Uchwała Nr XXVI/442/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1726
 976. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1726
 977. Budowa drogi wraz z przeprawą mostową
  Wyświetleń: 1725
 978. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2004
  Wyświetleń: 1725
 979. Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelnści
  Wyświetleń: 1725
 980. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2007
  Wyświetleń: 1724
 981. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem "Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu", informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1724
 982. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1723
 983. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1723
 984. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1723
 985. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIV z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1722
 986. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1722
 987. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja L z dnia 28 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 1721
 988. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1721
 989. OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1720
 990. Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1719
 991. Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1719
 992. 213.Uchwała Nr XIV/211/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1718
 993. Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1718
 994. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 1718
 995. Zapytanie ofertowe na "Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowanej w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1718
 996. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1716
 997. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 1716
 998. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII z dnia 30 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 1716
 999. Kierownictwo Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 1715
 1000. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 1715
 1001. Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w częściach nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kolejowej 24 w Prudniku
  Wyświetleń: 1713
 1002. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1712
 1003. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 1711
 1004. Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1711
 1005. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2006
  Wyświetleń: 1710
 1006. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2014 roku
  Wyświetleń: 1710
 1007. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1710
 1008. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1708
 1009. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1708
 1010. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2013
  Wyświetleń: 1708
 1011. Przebudowa stacji Paliw w Prudniku ul. Kościuszki 74
  Wyświetleń: 1707
 1012. Zarządzenie Nr 236/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1707
 1013. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1707
 1014. Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1706
 1015. Zarządzenie Nr 219/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1706
 1016. 340.Uchwała Nr XIX/337/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1705
 1017. 423.Uchwała Nr XXIV/420/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1705
 1018. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 1705
 1019. Majątek POK 2009
  Wyświetleń: 1705
 1020. Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1705
 1021. Zarządzenie Nr 176/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1705
 1022. 358.Uchwała Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1704
 1023. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1704
 1024. 354.Uchwała Nr XXI/351/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1703
 1025. 9/2011 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1703
 1026. Majątek ZUK 2008
  Wyświetleń: 1703
 1027. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1703
 1028. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XL z dnia 27 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1703
 1029. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1703
 1030. Wykonanie budżetu za 2014 rok
  Wyświetleń: 1702
 1031. Zapytanie ofertowe na dostawę opału
  Wyświetleń: 1702
 1032. Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1702
 1033. Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1701
 1034. 235.Uchwała Nr XV/233/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gm.Prudnik
  Wyświetleń: 1699
 1035. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2004
  Wyświetleń: 1699
 1036. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1699
 1037. 274.Uchwała Nr XVII/271/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1698
 1038. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1698
 1039. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1697
 1040. 355.Uchwała Nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1696
 1041. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2012 rok
  Wyświetleń: 1696
 1042. Zarządzenie Nr 120/2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 0152/11/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1695
 1043. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na ten lokal
  Wyświetleń: 1695
 1044. 106. Uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1694
 1045. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1694
 1046. Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1694
 1047. 20.Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1693
 1048. 302.Uchwała Nr XVIII/299/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1693
 1049. 8.Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 maja 2011r.
  Wyświetleń: 1693
 1050. Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia 10% bonifikaty od ceny lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1693
 1051. Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1692
 1052. Zarządzenie Nr 120/6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1692
 1053. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1691
 1054. Zarządzenie Nr 223/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1691
 1055. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1691
 1056. Przebudowa drogi powiatowej Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna
  Wyświetleń: 1690
 1057. Sprawozdania 2008
  Wyświetleń: 1690
 1058. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego
  Wyświetleń: 1689
 1059. Sprawozdania 2010 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1689
 1060. Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1689
 1061. 370.Uchwała Nr XXII/367/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1686
 1062. 176.Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1685
 1063. 5/2009 - Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku
  Wyświetleń: 1685
 1064. O P.P.U. Torkonstal
  Wyświetleń: 1685
 1065. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1685
 1066. Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1685
 1067. Zarządzenie Nr 216/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1685
 1068. 419.Uchwała Nr XXIV/416/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1684
 1069. Dostawa artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
  Wyświetleń: 1684
 1070. 449.Uchwała Nr XXVI/446/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1683
 1071. Majątek ZEC 2005
  Wyświetleń: 1683
 1072. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1683
 1073. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
  Wyświetleń: 1683
 1074. Zarządzenie Nr 218/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1683
 1075. KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 1682
 1076. Sprawozdania 2010 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1682
 1077. 12.Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1679
 1078. 308.Uchwała Nr XVIII/305/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1679
 1079. Inwestycje celu publicznego - Niemysłowice
  Wyświetleń: 1677
 1080. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1677
 1081. Sprawozdanie Biblioteki za 2010 r.
  Wyświetleń: 1677
 1082. Sprawozdania 2010 - IV Kwartał
  Wyświetleń: 1676
 1083. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku
  Wyświetleń: 1676
 1084. Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1676
 1085. 391.Uchwała Nr XXIII/388/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1675
 1086. Zakup systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 1675
 1087. 5.Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 24 lutego 2011r.
  Wyświetleń: 1674
 1088. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1674
 1089. Sprawozdania 2011 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1674
 1090. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1674
 1091. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1674
 1092. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1674
 1093. Sprawozdania 2011 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1673
 1094. Zmiana terminu składania ofert w przetargu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1673
 1095. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1672
 1096. Remont instalacji elektrycznej
  Wyświetleń: 1672
 1097. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1672
 1098. 226.Uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1671
 1099. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  Wyświetleń: 1671
 1100. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI z dnia 28 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1671
 1101. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług prowadzenia zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1671
 1102. Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1671
 1103. Zarządzenie Nr 202/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1671
 1104. Zarządzenie Nr 211/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1671
 1105. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1670
 1106. 9.Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1669
 1107. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1669
 1108. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 1668
 1109. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1668
 1110. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVII z dnia 31 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 1668
 1111. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1667
 1112. Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1666
 1113. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1665
 1114. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1665
 1115. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXII z dnia 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1665
 1116. Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1665
 1117. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1664
 1118. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 1664
 1119. Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012 przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1664
 1120. Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1664
 1121. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2010r.
  Wyświetleń: 1663
 1122. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1663
 1123. 280.Uchwała Nr XVII/277/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1662
 1124. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2015 rok
  Wyświetleń: 1662
 1125. Zarządzenie Nr 120/11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1662
 1126. 144.Uchwała Nr VIII/142/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm. uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice
  Wyświetleń: 1661
 1127. 13/2008 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1660
 1128. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1660
 1129. Majątek ZUK 2010
  Wyświetleń: 1660
 1130. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1660
 1131. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2013 rok
  Wyświetleń: 1659
 1132. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1659
 1133. Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1659
 1134. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoteminowego
  Wyświetleń: 1658
 1135. 311.Uchwała Nr XVIII/308/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1656
 1136. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Instruktor Sportu
  Wyświetleń: 1656
 1137. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok
  Wyświetleń: 1656
 1138. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIX z dnia 30 października 2013r.
  Wyświetleń: 1656
 1139. Zarządzenie Nr 120/8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenie Zasad (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 1656
 1140. Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1656
 1141. 451.Uchwała Nr XXVI/448/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance
  Wyświetleń: 1655
 1142. Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1655
 1143. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1654
 1144. 389.Uchwała Nr XXIII/386/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1653
 1145. Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1653
 1146. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2005
  Wyświetleń: 1652
 1147. Sieć wodociągowa z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1652
 1148. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2014.
  Wyświetleń: 1652
 1149. 396.Uchwała Nr XXIII/393/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1651
 1150. Informacja dla gmin - Góry Opawskie IV warsztaty
  Wyświetleń: 1651
 1151. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1651
 1152. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVI z dnia 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 1651
 1153. Informacja dotycząca naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1650
 1154. Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1650
 1155. 153.Uchwała Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1649
 1156. 304.Uchwała Nr XVIII/301/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1649
 1157. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym
  Wyświetleń: 1649
 1158. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1649
 1159. Wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego i leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych którym umorzono oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowych za okres 2006 roku
  Wyświetleń: 1649
 1160. 18/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance
  Wyświetleń: 1648
 1161. Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Prudnickiego Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 78 z dnia 14 marca 2012 na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowe ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1648
 1162. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 1648
 1163. Sprawozdania 2010 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1648
 1164. Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1648
 1165. 348.Uchwała Nr XIX/345/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1647
 1166. 366.Uchwała Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1646
 1167. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1646
 1168. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1646
 1169. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 1646
 1170. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłacza i świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Wyświetleń: 1646
 1171. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1646
 1172. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik
  Wyświetleń: 1645
 1173. Majątek ZUK 2004
  Wyświetleń: 1645
 1174. 420.Uchwała Nr XXIV/417/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1644
 1175. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1644
 1176. Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1644
 1177. Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1644
 1178. 300.Uchwała Nr XVIII/297/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1643
 1179. 345.Uchwała Nr XIX/342/2012 Rady Miejskiej w Prudnuku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1643
 1180. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1643
 1181. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  Wyświetleń: 1643
 1182. 286.Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.
  Wyświetleń: 1642
 1183. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  Wyświetleń: 1642
 1184. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1642
 1185. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 1642
 1186. 161.Uchwała Nr X/159/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1641
 1187. 283.Uchwała Nr XVII/280/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1641
 1188. Sprawozdania 2014 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1641
 1189. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1641
 1190. 401.Uchwała Nr XXIII/398/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1640
 1191. Zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1640
 1192. 361.Uchwała Nr XXI/358/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1639
 1193. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
  Wyświetleń: 1639
 1194. 382.Uchwała Nr XXII/379/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1638
 1195. 267.Uchwała Nr XVII/264/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1637
 1196. 428.Uchwała Nr XXIV/425/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1637
 1197. 261.Uchwała Nr XVI/258/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1636
 1198. 392.Uchwała Nr XXIII/389/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1636
 1199. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze dla uczniów kl. I-III
  Wyświetleń: 1636
 1200. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1635
 1201. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1635
 1202. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1635
 1203. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Wyświetleń: 1634
 1204. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1634
 1205. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1633
 1206. Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrz Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1633
 1207. 288.Uchwała Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1632
 1208. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1632
 1209. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1632
 1210. Zwierzęta
  Wyświetleń: 1632
 1211. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy.
  Wyświetleń: 1631
 1212. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 1631
 1213. 298.Uchwała Nr XVIII/295/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1630
 1214. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1630
 1215. Zarządzenie Nr 208/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1630
 1216. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1629
 1217. Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1629
 1218. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1629
 1219. 367.Uchwała Nr XXII/364/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1628
 1220. 373.Uchwała Nr XXII/370/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1628
 1221. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LI - 28.01.2010
  Wyświetleń: 1628
 1222. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1628
 1223. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1627
 1224. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1627
 1225. 435.Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1626
 1226. Majątek ZBK 2004
  Wyświetleń: 1626
 1227. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2009-2020.
  Wyświetleń: 1626
 1228. 356.Uchwała Nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1625
 1229. Majątek OSiR 2006
  Wyświetleń: 1625
 1230. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1625
 1231. Zarządzenie Nr 199/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1625
 1232. Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1625
 1233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1625
 1234. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 1624
 1235. Sprawozdanie Biblioteki za 2006 r.
  Wyświetleń: 1624
 1236. 031. Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1623
 1237. 305.Uchwała Nr XVIII/302/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1623
 1238. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 1623
 1239. Sprawozdania roczne - 2013
  Wyświetleń: 1623
 1240. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 1622
 1241. Remont ogrodzenia i części podwórka przy Publicznym Przedszkolu nr 4
  Wyświetleń: 1622
 1242. Zarządzenie Nr 200/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1622
 1243. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1621
 1244. Uchwała Nr 594/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013r.
  Wyświetleń: 1621
 1245. 299.Uchwała Nr XVIII/296/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1620
 1246. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na Wykonanie projektów oraz wyprodukowanie materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1620
 1247. 343.Uchwała Nr XIX/340/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1618
 1248. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1618
 1249. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 r.
  Wyświetleń: 1618
 1250. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VI z dnia 26 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1618
 1251. Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1618
 1252. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1617
 1253. 218.Uchwala Nr XIV/216/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1615
 1254. 230.Uchwała Nr XIV/228/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1615
 1255. 238.Uchwała Nr XV/236/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1615
 1256. 240.Uchwała Nr XV/238/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1613
 1257. 277.Uchwała Nr XVII/274/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1613
 1258. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ- sesja LI z dnia 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1613
 1259. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 na ciepłowni w Lubrzy I etap.
  Wyświetleń: 1613
 1260. 314.Uchwała Nr XVIII/312/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1612
 1261. Informacja dot. naboru na stanowisko- Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1612
 1262. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1612
 1263. Nabór na stanowisko księgowego w GZOIW w Prudniku
  Wyświetleń: 1611
 1264. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  Wyświetleń: 1611
 1265. Zarządzenie Nr 229/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1610
 1266. 368.Uchwała Nr XXII/365/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1609
 1267. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVI z dnia 21 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1609
 1268. Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1609
 1269. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Dyrekor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 1608
 1270. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013 w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1608
 1271. 049.Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w P- ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1607
 1272. 357.Uchwała Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1607
 1273. Sprawozdania 2009
  Wyświetleń: 1607
 1274. Zarządzenie Nr 120/4A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1607
 1275. Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1607
 1276. Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1606
 1277. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 1605
 1278. Plan 1996r.
  Wyświetleń: 1605
 1279. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
  Wyświetleń: 1605
 1280. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1605
 1281. 035. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
  Wyświetleń: 1604
 1282. 404.Uchwała Nr XXIII/401/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1604
 1283. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr XXIX z dnia 25 września 2012r.
  Wyświetleń: 1604
 1284. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1604
 1285. 415.Uchwała Nr XXIV/412/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1603
 1286. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1603
 1287. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej
  Wyświetleń: 1603
 1288. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1603
 1289. Zarządzenie Nr 183/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012- 2016
  Wyświetleń: 1603
 1290. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu o uzgodnienie przez RDOŚ farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 1601
 1291. Sprawozdania 2013 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1601
 1292. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1601
 1293. 434.Uchwała Nr XXV/431/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany MPZP miasta Prudnika z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1600
 1294. Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Prudnika zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1600
 1295. Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu
  Wyświetleń: 1600
 1296. Urządzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice
  Wyświetleń: 1598
 1297. Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1598
 1298. 182.Uchwała Nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1597
 1299. 374.Uchwała Nr XXII/371/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1597
 1300. 402.Uchwała Nr XXIII/399/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1597
 1301. Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1597
 1302. 113. Uchwała Nr VII/111/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1596
 1303. 239.Uchwała Nr XV/237/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r.w spr: obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1596
 1304. 317.Uchwała Nr XVIII/315/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1596
 1305. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2016
  Wyświetleń: 1596
 1306. Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1596
 1307. 043. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1595
 1308. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1595
 1309. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1595
 1310. Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1595
 1311. Zarządzenie Nr 88A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 41 w Prudniku
  Wyświetleń: 1595
 1312. 329.Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1594
 1313. 398.Uchwała Nr XXXIII/395/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1594
 1314. Sprawozdania 2007
  Wyświetleń: 1593
 1315. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1593
 1316. Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1593
 1317. 245.Uchwała Nr XV/243/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1592
 1318. 141.Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1591
 1319. 264.Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 1591
 1320. 336.Uchwała Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1591
 1321. 339.Uchwała Nr XIX/336/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1591
 1322. 378.Uchwała Nr XXII/375/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1591
 1323. Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1591
 1324. 199.Uchwała Nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1590
 1325. 122.Uchwała Nr VIII/120/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1589
 1326. 332.Uchwała Nr XVIII/329/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1589
 1327. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1589
 1328. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1589
 1329. 272.Uchwała Nr XVII/269/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1588
 1330. 421.Uchwała Nr XXIV/418/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1587
 1331. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1587
 1332. 154.Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1586
 1333. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 1586
 1334. Zarządzenie Nr 224/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1586
 1335. 406.Uchwała Nr XXIII/403/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1585
 1336. 349.Uchwała Nr XIX/346/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1584
 1337. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka przez firmę GB Szybowice 301 Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 1584
 1338. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1584
 1339. 079.Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1583
 1340. 410.Uchwała Nr XXIV/407/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gm.Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 1583
 1341. 162.Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice
  Wyświetleń: 1582
 1342. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
  Wyświetleń: 1581
 1343. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- podinstektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1580
 1344. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 1580
 1345. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 1580
 1346. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej przedszkola w Niemysłowicach
  Wyświetleń: 1579
 1347. Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1579
 1348. 064.Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zmiany prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1578
 1349. 224.Uchwała Nr XIV/222/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1578
 1350. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1578
 1351. Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia i przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1578
 1352. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1577
 1353. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1576
 1354. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2011 rok
  Wyświetleń: 1575
 1355. 100.Uchwała Nr VI/98/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1574
 1356. Majątek 2009
  Wyświetleń: 1574
 1357. Majątek ZUK 2009
  Wyświetleń: 1574
 1358. Zarządzenie Nr 120/13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
  Wyświetleń: 1574
 1359. Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1574
 1360. Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1574
 1361. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1574
 1362. 221.Uchwała Nr XIV/219/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1573
 1363. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr IX z dnia 13.06.2011r.
  Wyświetleń: 1573
 1364. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.
  Wyświetleń: 1573
 1365. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII z dnia 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 1572
 1366. Remont instalacji sprężonego powietrza
  Wyświetleń: 1572
 1367. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1572
 1368. 259. Załącznik nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1571
 1369. 327.Uchwała Nr XVIII/325/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr; wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1570
 1370. Majątek ZBK 2006
  Wyświetleń: 1570
 1371. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1570
 1372. 452.Uchwała Nr XXVI/449/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
  Wyświetleń: 1569
 1373. KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  Wyświetleń: 1569
 1374. 112. Uchwała Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1568
 1375. 341.Uchwała Nr XIX/338/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1568
 1376. 372.Uchwała Nr XXII/369/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1568
 1377. 417.Uchwała Nr XXIV/414/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1568
 1378. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1568
 1379. 360.Uchwała Nr XXI/357/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1567
 1380. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1567
 1381. 151.Uchwała Nr X/149/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
  Wyświetleń: 1566
 1382. 163.Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1566
 1383. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1566
 1384. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVII z dnia 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1566
 1385. Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1566
 1386. Majątek ZBK 2009
  Wyświetleń: 1564
 1387. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi gminnej ulicy Reja
  Wyświetleń: 1564
 1388. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIX z dnia 13 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1564
 1389. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny zespołu DE FACTO na imprezę plenerową pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1564
 1390. 167.Uchwała Nr XI/165/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1563
 1391. 181.Uchwała Nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1563
 1392. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Stanowisko: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1563
 1393. Zarządzenie Nr 214/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1563
 1394. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 1562
 1395. Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1562
 1396. 233.Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania obejmujacego założenie i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego
  Wyświetleń: 1561
 1397. Sprawozdania 2014 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1561
 1398. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny Zespołu Siostry Wajs & Stonoga podczas 36 Rajdu Maluchów realizowanego w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1561
 1399. Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1561
 1400. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1560
 1401. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone w zwiazku z rozpoczeciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1560
 1402. 200.Uchwała Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1559
 1403. 241.Uchwała Nr XV/239/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1559
 1404. Majątek 2005
  Wyświetleń: 1559
 1405. Majątek TBS 2011.
  Wyświetleń: 1559
 1406. 156.Uchwała Nr X/154/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1558
 1407. 228.Uchwała Nr XIV/226/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1558
 1408. 258.Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków zał. nr 1 i 2
  Wyświetleń: 1558
 1409. 353.Uchwała Nr XXI/350/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1558
 1410. 455.Uchwała Nr XXVI/452/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1558
 1411. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1558
 1412. 071.Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1557
 1413. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1556
 1414. 088.Uchwała Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1555
 1415. Zarządzenie Nr 207/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1555
 1416. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1554
 1417. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1554
 1418. Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1554
 1419. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1553
 1420. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2013 rok
  Wyświetleń: 1553
 1421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1553
 1422. Zmiana do zaproszenia do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1553
 1423. Regulamin organizacyjny GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1552
 1424. zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika
  Wyświetleń: 1552
 1425. 229.Uchwała Nr XIV/227/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1551
 1426. Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1551
 1427. Sprawozdania 2011 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1551
 1428. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1550
 1429. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2006
  Wyświetleń: 1550
 1430. 309.Uchwała Nr XVIII/306/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1549
 1431. 394.Uchwała Nr XXIII/391/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1549
 1432. Dostawa i montaż projektora kinowego
  Wyświetleń: 1549
 1433. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1549
 1434. IV sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1549
 1435. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVIII z dnia 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1549
 1436. Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1549
 1437. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1548
 1438. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki
  Wyświetleń: 1548
 1439. 251.Uchwała Nr XV/249/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1547
 1440. 291.Uchwała Nr XVIII/288/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: przyjęcia stanowiska w spr:planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1547
 1441. 347.Uchwała Nr XIX/344/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: powołania członków Rady Muzeum działającej prz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1547
 1442. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1547
 1443. 290.Uchwała Nr XVII/287/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej
  Wyświetleń: 1546
 1444. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII z dnia 11 października 2012r.
  Wyświetleń: 1546
 1445. Wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej
  Wyświetleń: 1546
 1446. Zapytanie ofertowe na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1546
 1447. 041. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1545
 1448. 188.Uchwała Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1545
 1449. 427.Uchwała Nr XXIV/424/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1545
 1450. KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1545
 1451. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010
  Wyświetleń: 1545
 1452. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 1545
 1453. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Budowa Farmy Wiatrowej Szybowice...
  Wyświetleń: 1544
 1454. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1544
 1455. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1543
 1456. Majątek MZP 2008.
  Wyświetleń: 1543
 1457. Pomniki
  Wyświetleń: 1543
 1458. 077.Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 31 maraca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1542
 1459. 383.Uchwała Nr XXII/380/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1542
 1460. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2010 rok
  Wyświetleń: 1542
 1461. 293.Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1541
 1462. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI z dnia 05 października 2012r.
  Wyświetleń: 1541
 1463. Majątek ZUK 2007
  Wyświetleń: 1540
 1464. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1540
 1465. Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1540
 1466. Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1540
 1467. 072.Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1539
 1468. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1539
 1469. Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania budynków do administrowania
  Wyświetleń: 1539
 1470. Zarządzenie Nr 234/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej 1
  Wyświetleń: 1539
 1471. 282.Uchwała Nr XVII/279/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1538
 1472. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2017
  Wyświetleń: 1538
 1473. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLI z dnia 25 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1538
 1474. Sprawozdanie MiGBP za 2012 r.
  Wyświetleń: 1538
 1475. Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1538
 1476. 017. Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskie w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1536
 1477. 399.Uchwała Nr XXIII/396/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1536
 1478. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1536
 1479. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych
  Wyświetleń: 1536
 1480. 315.Uchwała Nr XVIII/313/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1535
 1481. 407.Uchwała Nr XXIII/404/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XVII/283/2011 w spr:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1534
 1482. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1534
 1483. 350.Uchwała Nr XX/347/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1532
 1484. 352.Uchwała Nr XXI/349/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r.zmieniająca uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1532
 1485. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1532
 1486. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1532
 1487. Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1532
 1488. 091.Uchwała Nr IV/89/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1531
 1489. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2013 z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1531
 1490. 386.Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół pods. i gimnazjów prowadzonych przez Gm. Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 1530
 1491. Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1530
 1492. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1530
 1493. 22/2011 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w
  Wyświetleń: 1529
 1494. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LV z dnia 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 1529
 1495. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XL z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1529
 1496. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1529
 1497. 338.Uchwała Nr XIX/335/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1528
 1498. Zapytaie ofertowe na "Wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1528
 1499. 062.Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w P-ku w spr: wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie
  Wyświetleń: 1527
 1500. 178.Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1526
 1501. Uchwała Nr 204/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.
  Wyświetleń: 1526
 1502. 111. Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne...
  Wyświetleń: 1525
 1503. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
  Wyświetleń: 1524
 1504. 085.Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1523
 1505. 159.Uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1523
 1506. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015
  Wyświetleń: 1523
 1507. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII z dnia 29.03.2012r.
  Wyświetleń: 1523
 1508. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1522
 1509. Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1522
 1510. 160.Uchwała Nr X/158/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1521
 1511. 255.Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1521
 1512. 323.Uchwała Nr XVIII/321/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1521
 1513. UCHWAŁA Nr 544 / 99 ZARZĄDU GMINY PRUDNIK w sprawie udzielenia upoważnienia.
  Wyświetleń: 1521
 1514. Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1521
 1515. 215.Uchwała Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1520
 1516. 253.Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1520
 1517. 331.Uchwała Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1520
 1518. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1520
 1519. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1519
 1520. 249.Uchwała Nr XV/247/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. zm.uchwałę w spr: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankla
  Wyświetleń: 1518
 1521. Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1518
 1522. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1517
 1523. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1517
 1524. 136.Uchwała Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1516
 1525. 377.Uchwała Nr XXII/374/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1516
 1526. 387.Uchwała Nr XXII/384/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w P-ku
  Wyświetleń: 1515
 1527. Kanalizacja sanitarna z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1515
 1528. Uchwała Nr 23/06 z dnia 2 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 1515
 1529. Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1515
 1530. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 1515
 1531. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1514
 1532. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z terenu wiejskiego Gminy Prudnik od osób fizycznych"
  Wyświetleń: 1514
 1533. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
  Wyświetleń: 1514
 1534. 322.Uchwała Nr XVIII/320/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1513
 1535. 247.Uchwała Nr XV/245/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1512
 1536. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1512
 1537. Majątek TBS 2005.
  Wyświetleń: 1512
 1538. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego.
  Wyświetleń: 1512
 1539. Statut MZP.
  Wyświetleń: 1512
 1540. 211.Uchwała Nr XIV/209/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 wrzesnia 2011r uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1511
 1541. 306.uchwała Nr XVIII/303/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1511
 1542. Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1511
 1543. 038. Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1510
 1544. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1510
 1545. 411.Uchwała Nr XXIV408/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
  Wyświetleń: 1509
 1546. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII z dnia 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1509
 1547. Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1509
 1548. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1508
 1549. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych na imprezę pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Europa Kultur i Tradycji w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1508
 1550. Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1508
 1551. 115. Uchwała Nr VII/113/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1507
 1552. 321.Uchwała Nr XVIII/319/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1506
 1553. 439.Uchwała Nr XXVI/436/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1506
 1554. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr X z dnia 20.06.2011r.
  Wyświetleń: 1506
 1555. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonaie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1506
 1556. 155. Uchwała Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1505
 1557. 275.Uchwała Nr XVII/272/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1505
 1558. 351.Uchwała Nr XXI/348/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1505
 1559. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1504
 1560. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1504
 1561. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1504
 1562. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017
  Wyświetleń: 1504
 1563. Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1504
 1564. 11/2008 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1503
 1565. Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1503
 1566. 016.Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprrawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1502
 1567. 194.Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1502
 1568. 307.Uchwała Nr XVIII/304/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1502
 1569. Majątek ZBK 2008
  Wyświetleń: 1502
 1570. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1502
 1571. Zmiana 2009r.
  Wyświetleń: 1502
 1572. 047.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: limitów środków przeznaczonych na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia,łagodzenia skuktów bezrobocia na 2011r.na terenie Gm.P-k
  Wyświetleń: 1501
 1573. 316.Uchwała Nr XVIII/314/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011e. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1501
 1574. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1501
 1575. Ogłoszenia o naborze pracowników do biura Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi".
  Wyświetleń: 1501
 1576. Sprawozdania 2008 oraz IV kwartał 2007
  Wyświetleń: 1501
 1577. Uchwała nr IX/116/99 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 1501
 1578. 051.Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1500
 1579. 328.Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 1500
 1580. Nabór na wolne stanowisko pracy ZWIK Prudnik
  Wyświetleń: 1500
 1581. 312.Uchwała Nr XVIII/310/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1499
 1582. 346.Uchwała Nr XIX/343/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1499
 1583. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2009r.
  Wyświetleń: 1499
 1584. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011r.
  Wyświetleń: 1499
 1585. Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1499
 1586. Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 1499
 1587. 225.Uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1498
 1588. 236.Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,przedszkoli....
  Wyświetleń: 1498
 1589. 242.Uchwała Nr XV/240/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1498
 1590. 248.Uchwała Nr XV/246/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1497
 1591. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1497
 1592. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1497
 1593. Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1497
 1594. 326.Uchwała Nr XVIII/324/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1496
 1595. Zakończenie procedury naboru - Stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1496
 1596. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1496
 1597. 292.Uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1495
 1598. KARTA USŁUG Nr 4/WZPPPiDG - Wydanie zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1495
 1599. Ośrodek Sportu i Rekreacji - lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1495
 1600. Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu
  Wyświetleń: 1495
 1601. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2016 rok
  Wyświetleń: 1494
 1602. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 1494
 1603. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę warsztatu samochodowego w miejscowości Szybowice
  Wyświetleń: 1493
 1604. Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1493
 1605. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1491
 1606. 011.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-11-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  Wyświetleń: 1490
 1607. 073.Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1490
 1608. 454.Uchwała Nr XXVI/451/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa RM
  Wyświetleń: 1490
 1609. Prudnicki Ośrodek Kultury - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy
  Wyświetleń: 1490
 1610. Zarządzenie Nr 192/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1490
 1611. Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2012
  Wyświetleń: 1490
 1612. 284.Uchwała Nr XVII/281/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1489
 1613. Zapytanie ofertowe na zaopatrzenie w paliwa
  Wyświetleń: 1489
 1614. 089.Uchwała Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1488
 1615. Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1488
 1616. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablic pamiatkowych projektu pn. "III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika"
  Wyświetleń: 1487
 1617. 214.Uchwała Nr XIV/212/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1486
 1618. 216.Uchwała Nr XIV/214/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1486
 1619. 296.Uchwała Nr XVIII/293/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:obciażenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1486
 1620. 334.Uchwała Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1486
 1621. 395.Uchwała Nr XXIII/392/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. zm.uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1486
 1622. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIX z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1486
 1623. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1486
 1624. 416.Uchwała Nr XXIV/413/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1485
 1625. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1485
 1626. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1485
 1627. Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1485
 1628. 318.Uchwała Nr XVIII/316/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1484
 1629. Kompleksowa obsługa w zakresie służby BHP placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik oraz Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1484
 1630. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ZEC
  Wyświetleń: 1484
 1631. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 1484
 1632. Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 7/1 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1484
 1633. 9/2010 - Wykorzystanie sal lekcyjnych na cele działalności pozalekcyjnej oraz opłaty pobierane w związku z udostępnianiem pomieszczeń szkolnych w latach 2009-2010 przez placówki oświatowe Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1483
 1634. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1483
 1635. Majątek MZP 2010
  Wyświetleń: 1483
 1636. 068.Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r.zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci szkół pods.i gimnazjów na terenie gm.P-k
  Wyświetleń: 1482
 1637. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1482
 1638. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1482
 1639. 059.Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1481
 1640. Majątek 2006
  Wyświetleń: 1481
 1641. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych.
  Wyświetleń: 1481
 1642. 287.Uchwała Nr XVII/284/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1480
 1643. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1480
 1644. 400.Uchwała Nr XXIII/397/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1479
 1645. KARTA USŁUG Nr 27/RSO - Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
  Wyświetleń: 1479
 1646. Oświadczenia majątkowe radnych 2005
  Wyświetleń: 1479
 1647. Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1479
 1648. KARTA USŁUG Nr 13/WFB - Odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne oraz spółki niema
  Wyświetleń: 1478
 1649. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1478
 1650. Zarządzenie Nr 215/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1478
 1651. 14/2010 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1477
 1652. 294.Uchwała Nr XVIII/291/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r.w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011rok
  Wyświetleń: 1477
 1653. 405.Uchwała Nr XXIII/402/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1477
 1654. Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1477
 1655. 20/2009 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1476
 1656. Regulamin organizacyjny.
  Wyświetleń: 1476
 1657. 029. Uchwała Nr III-/29/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1475
 1658. 444.Uchwała Nr XXVI/441/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1475
 1659. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 1475
 1660. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1475
 1661. Ogłoszenie o zamówieniu na występ artystyczny - Program estradowy rozrywkowo - zabawowo-cyrkowy "Ruphert &Rico" podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystytycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1475
 1662. Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1475
 1663. 403.Uchwała Nr XXIII/400/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1474
 1664. Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 12/7 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1474
 1665. 424.Uchwała Nr XXIV/421/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1472
 1666. 344.Uchwała Nr XIX/341/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1471
 1667. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie o uzgodnienia i opinię w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1471
 1668. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dot. stosowania przemocy w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1471
 1669. 128.Uchwała Nr VIII/126/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1470
 1670. 422.Uchwała Nr XXIV/419/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1470
 1671. Zarządzenie Nr 228/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1470
 1672. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1470
 1673. 204.Uchwała Nr XIII/202/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .......
  Wyświetleń: 1469
 1674. 252.Uchwała Nr XV/250/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015
  Wyświetleń: 1469
 1675. Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna
  Wyświetleń: 1469
 1676. 117. Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1468
 1677. 342.Uchwała Nr XIX/339/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1468
 1678. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIV z dnia 6 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1468
 1679. Uchwała Nr 650/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1468
 1680. 3/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1467
 1681. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej Osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1467
 1682. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1467
 1683. 044. Uchwała IV/44/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1466
 1684. Majątek TBS 2008.
  Wyświetleń: 1466
 1685. 164.Uchwała Nr X/162/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
  Wyświetleń: 1465
 1686. 376.Uchwała Nr XXII/373/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1465
 1687. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1465
 1688. 013.Uchwała RM w P-ku Nr II/13/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1464
 1689. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1464
 1690. 102.Uchwała Nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1463
 1691. 335.Uchwała Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1463
 1692. Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1463
 1693. 18/2010 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1462
 1694. 426.Uchwała Nr XXIV/423/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1462
 1695. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1462
 1696. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI z dnia 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1461
 1697. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 1461
 1698. 1/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1460
 1699. 232.Uchwała Nr XIV/230/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej
  Wyświetleń: 1460
 1700. III sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1459
 1701. 070.Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1458
 1702. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1458
 1703. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
  Wyświetleń: 1458
 1704. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1458
 1705. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1458
 1706. Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1458
 1707. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XX z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1457
 1708. Sprawozdania z działalności.
  Wyświetleń: 1457
 1709. Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1457
 1710. 004.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia RM w P-ku
  Wyświetleń: 1456
 1711. 169.Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 1456
 1712. 385.Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania,określenia stawek opłaty...oraz sposobu pobierania tych opłat
  Wyświetleń: 1456
 1713. Sprawozdanie Biblioteki za 2008 r.
  Wyświetleń: 1456
 1714. 21/2011 - Kontrola w Zespole Szkół w Prudniku
  Wyświetleń: 1455
 1715. 380.Uchwała Nr XXII/377/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1455
 1716. 168.Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 1454
 1717. 192.Uchwała Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1454
 1718. 220.Uchwała Nr XIV/218/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1454
 1719. Majątek 2010
  Wyświetleń: 1454
 1720. Zarzadzenie Nr 178/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1454
 1721. Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7
  Wyświetleń: 1453
 1722. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie porad prawnych w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1453
 1723. Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1453
 1724. 032. Uchwała Nr III/32/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1452
 1725. 052.Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1452
 1726. 234.Uchwała NrXV/232/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1452
 1727. 166.Uchwała Nr XI-164-2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011r w spr: udzielenia pomocy finansowej Wojewodztwu Opolskiemu
  Wyświetleń: 1451
 1728. Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1451
 1729. Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1451
 1730. 110. Uchwała Nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1450
 1731. 13/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1450
 1732. 388.Uchwała Nr XXII/385/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1450
 1733. 303.Uchwała Nr XVIII/300/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1449
 1734. Działalność PTBS
  Wyświetleń: 1449
 1735. Urządzenie placów zabaw
  Wyświetleń: 1449
 1736. Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy Rynku 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1449
 1737. 12/2008 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1448
 1738. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1448
 1739. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres od 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.
  Wyświetleń: 1448
 1740. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1448
 1741. Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1448
 1742. Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1448
 1743. 186.Uchwała Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1447
 1744. 6/2011 - Kontrola w MKS Meble-Pogoń
  Wyświetleń: 1447
 1745. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1447
 1746. Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku, udzielenia bonifikaty oraz zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1447
 1747. 039. Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1446
 1748. 20/2010 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1446
 1749. Majątek TBS 2010.
  Wyświetleń: 1446
 1750. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVII z dnia 3 października 2013r.
  Wyświetleń: 1446
 1751. 108. Uchwała Nr VII/106/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1445
 1752. 104.Uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P-ku
  Wyświetleń: 1444
 1753. 446.Uchwała Nr XXVI/443/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1444
 1754. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1444
 1755. 456.uchwała Nr XXVII/453/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. w spr:zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1443
 1756. Sprawozdanie Biblioteki za 2009 r.
  Wyświetleń: 1443
 1757. 148.Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Prudnik za 2010r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1442
 1758. 262.Uchwała Nr XVII/259/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1442
 1759. Zarządzenie Nr 184/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1442
 1760. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna
  Wyświetleń: 1441
 1761. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 1441
 1762. 4/2010 - Kontrola w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach
  Wyświetleń: 1440
 1763. KARTA USŁUG Nr 12/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizac
  Wyświetleń: 1440
 1764. Sprawozdanie MiGBP za 2011 r.
  Wyświetleń: 1440
 1765. 20/2011 - Kontrola w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1439
 1766. 408.Uchwała Nr XXIV/405/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:nadania odznaki
  Wyświetleń: 1439
 1767. 437.Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1439
 1768. Uchwała nr 4/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1439
 1769. Zawiadomienie o wyborze oferty na występ artystyczny Sióstr Wajs & Stonogi podczas imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1439
 1770. 205.Uchwała Nr XIV/203/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 września 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r
  Wyświetleń: 1438
 1771. Plan wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 1438
 1772. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1437
 1773. 19/2010 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1436
 1774. 379.Uchwała Nr XXII/376/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1436
 1775. Majątek TBS 2006.
  Wyświetleń: 1436
 1776. Sprawozdania 2015 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1436
 1777. 222.Uchwała Nr XIV/220/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1435
 1778. 4/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1435
 1779. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1435
 1780. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej
  Wyświetleń: 1435
 1781. 123.Uchwała Nr VIII/121/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1434
 1782. 157.Uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1434
 1783. 034. Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1433
 1784. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010
  Wyświetleń: 1433
 1785. 007.Uchwała Rady Miejskiej w P-ku Nr II-7-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1432
 1786. 16/2009 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1432
 1787. Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy...
  Wyświetleń: 1432
 1788. 10/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1431
 1789. 450.Uchwała Nr XXVI/447/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1431
 1790. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 1431
 1791. przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Prudniku
  Wyświetleń: 1431
 1792. Przebudowa ulic w obszarze Śródmieścia Prudnika III etap
  Wyświetleń: 1431
 1793. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1431
 1794. Zarządzenie Nr 205/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1431
 1795. 092.Uchwała Nr VI/90/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1429
 1796. 179.Uchwała Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1429
 1797. 397.Uchwała Nr XXIII/394/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1429
 1798. 050.Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1428
 1799. 053.Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1428
 1800. 074.Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1428
 1801. 333.Uchwała Nr XVIII/330/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29grudnia 2011r. w spr:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1428
 1802. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1428
 1803. 055.Uchwała Nr V/53/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1427
 1804. 409.Uchwała Nr XXIV/406/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm.Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
  Wyświetleń: 1427
 1805. Budowa stacji remontowej środków transportu w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1427
 1806. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1427
 1807. Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1427
 1808. 165.Uchwała Nr X/163/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015
  Wyświetleń: 1426
 1809. Informacja o wynikach naboru -ZBK - Specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 1426
 1810. ZAPROSZENIE do złożenia oferty-pielęgnacja drzewostanu
  Wyświetleń: 1425
 1811. 244.Uchwała Nr XV/242/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1424
 1812. 246.Uchwała Nr XV/244/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1424
 1813. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1424
 1814. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 1424
 1815. Zarządzenie Nr 231/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1424
 1816. 185.Uchwała Nr XIII/183/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1423
 1817. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1423
 1818. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej
  Wyświetleń: 1423
 1819. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1423
 1820. Uchwała nr 102/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu za 2013 r.
  Wyświetleń: 1423
 1821. 027. Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1422
 1822. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1422
 1823. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2009 rok
  Wyświetleń: 1422
 1824. 276.Uchwała Nr XVII/273/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1421
 1825. Uchwała o utworzeniu.
  Wyświetleń: 1421
 1826. Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1421
 1827. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1420
 1828. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 1420
 1829. Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1420
 1830. 065.Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1419
 1831. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do PPIS o opinię dla farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 1419
 1832. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV z dnia 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 1419
 1833. 278.Uchwała Nr XVII/275/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1418
 1834. 413.Uchwała Nr XXIV/410/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1418
 1835. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1418
 1836. 152.Uchwała Nr X/150/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1417
 1837. Majątek MZP 2011
  Wyświetleń: 1417
 1838. Zarządzenie Nr 195/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12
  Wyświetleń: 1417
 1839. 124.Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1416
 1840. 132.Uchwała Nr VIII/130/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1416
 1841. 432.Uchwała Nr XXIV/429/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1416
 1842. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP.
  Wyświetleń: 1416
 1843. Uchwała nr 74/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1415
 1844. Ogłoszenie o naborze członków nowej komisji urbanistyczno-architektonicznej
  Wyświetleń: 1414
 1845. Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1414
 1846. Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1414
 1847. 080.Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1413
 1848. 270.Uchwała Nr XVII/267/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1413
 1849. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1413
 1850. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie OOŚ dla -Przebudowy sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki; Plac Farny- w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1413
 1851. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV z dnia 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1413
 1852. Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1413
 1853. Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 3 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1413
 1854. Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1412
 1855. 201.Uchwała Nr XIII/199/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1411
 1856. 227.Uchwała Nr XIV/225/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1411
 1857. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1411
 1858. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2005
  Wyświetleń: 1411
 1859. Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1411
 1860. 139.Uchwała Nr VIII/137/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1410
 1861. 447.Uchwała Nr XXVI/444/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1410
 1862. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy ul. Meblarskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1410
 1863. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1410
 1864. 094.Uchwała Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1409
 1865. Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1409
 1866. Zarządzenie Nr 191/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1409
 1867. Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1409
 1868. 014.Uchwała RM w P-ku Nr II/14/2010 w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- renmatologicznych z siedzibą w Kup z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1408
 1869. 285.Uchwała Nr XVII/282/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1408
 1870. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu.
  Wyświetleń: 1408
 1871. 212.Uchwala Nr XIV/210/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r uchylająca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1407
 1872. 279.Uchwała Nr Nr XVII/276/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1406
 1873. 130.Uchwała Nr VIII/128/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1405
 1874. Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1405
 1875. 021. Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania nalezności pieniężnych...
  Wyświetleń: 1404
 1876. 440.Uchwała Nr XXVI/437/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1404
 1877. Uchwała nr 504/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2011 r.
  Wyświetleń: 1404
 1878. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2014 rok
  Wyświetleń: 1404
 1879. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1403
 1880. Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1403
 1881. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1402
 1882. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1402
 1883. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1402
 1884. Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1402
 1885. 257.Uchwała Nr XVI/255/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1401
 1886. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1401
 1887. Wykaz adresów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1401
 1888. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1400
 1889. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016 roku
  Wyświetleń: 1400
 1890. 14/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 1399
 1891. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa na wniosek GDDKiA w Opolu.
  Wyświetleń: 1399
 1892. Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie RDOŚ Opole dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi Krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1399
 1893. Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1399
 1894. 17/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1398
 1895. 254.Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1398
 1896. Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochr. Środ. w Opolu i Powiat. Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię w sprawie przeprowadzenia OOŚ na BUDOWĘ OBWODNICY M. PRUDNIK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA-PRUDNIK-TRZEBINA-GRANICA PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1398
 1897. 13/2010 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  Wyświetleń: 1397
 1898. Majątek ZUK 2005
  Wyświetleń: 1397
 1899. Otwarty konkurs ofert-z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych na rok 2009.
  Wyświetleń: 1397
 1900. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1396
 1901. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1396
 1902. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1396
 1903. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej -Zmiany sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku przy ul. Zielonej dz. nr 2689/106 ark. 1
  Wyświetleń: 1396
 1904. Konserwacja drogi wraz z remontem ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach
  Wyświetleń: 1395
 1905. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1395
 1906. Zawiadomienie o wyborze oferty na ochronę imprezy w ramach projektu "Opolskie kwitnace muzycznie III"
  Wyświetleń: 1395
 1907. Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1395
 1908. 17/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szybowicach
  Wyświetleń: 1394
 1909. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2008 rok
  Wyświetleń: 1394
 1910. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 1394
 1911. 381.Uchwała Nr XXII/378/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1393
 1912. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu: turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1393
 1913. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXIV z dnia 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1393
 1914. Majątek P.P.U.Torkonstal 2004
  Wyświetleń: 1392
 1915. Remonty dróg i chodników
  Wyświetleń: 1392
 1916. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanlikami w gminie Prudnik.
  Wyświetleń: 1392
 1917. 063.Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1391
 1918. 127.Uchwała Nr VIII/125/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1391
 1919. 266.Uchwała Nr XVII/263/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1391
 1920. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul Młyńskiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1391
 1921. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLVII z dnia 26 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1391
 1922. 268.Uchwała Nr XVII/265/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały
  Wyświetleń: 1390
 1923. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1390
 1924. Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1390
 1925. Zarządzenie Nr 206/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1390
 1926. 076.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1389
 1927. Program rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 1389
 1928. 045. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1388
 1929. 066.Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr:nadania statutu MiG Bibliotece Publicznej w P-ku
  Wyświetleń: 1388
 1930. 430.Uchwała Nr XXIV/427/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1388
 1931. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- referent do spraw promocji
  Wyświetleń: 1387
 1932. Zawiadomienie o wyborze oferty na zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1386
 1933. Uchwała Nr 479/2012 z dnia 7 listopada 2012 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1385
 1934. Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1385
 1935. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2012
  Wyświetleń: 1384
 1936. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1384
 1937. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 1383
 1938. Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1383
 1939. 019. Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016
  Wyświetleń: 1382
 1940. 126.Uchwała Nr VIII/124/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. uchylająca uchwałę w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1382
 1941. 297.Uchwała Nr XVIII/294/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1382
 1942. Sport
  Wyświetleń: 1382
 1943. Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 72 i 72A
  Wyświetleń: 1382
 1944. 197.Uchwała Nr XIII/195/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1381
 1945. 198.Uchwała Nr XIII/196/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1381
 1946. 457.Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1381
 1947. Majątek POK 2005
  Wyświetleń: 1381
 1948. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1381
 1949. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1381
 1950. 061.Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1380
 1951. 096.Uchwała Nr VI/94/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marcca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1380
 1952. Sprawozdania Burmistrza za 2017 r.
  Wyświetleń: 1380
 1953. 13/2009 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1379
 1954. 269.Uchwała Nr XVII/266/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1379
 1955. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2009 r.
  Wyświetleń: 1379
 1956. Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1379
 1957. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1379
 1958. Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1379
 1959. 363.Uchwała Nr XXI/360/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. zm.uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1378
 1960. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX z dnia 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 1378
 1961. Zawiadomienie o wyborze oferty na ochronę imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1378
 1962. Majątek P.P.U.Torkonstal 2006
  Wyświetleń: 1377
 1963. Uchwała Nr 649/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1377
 1964. 365.Uchwała Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1376
 1965. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIX z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1376
 1966. Stypendium
  Wyświetleń: 1376
 1967. Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1376
 1968. 040. Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1375
 1969. 442.Uchwała Nr XXVI/439/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr:wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia
  Wyświetleń: 1375
 1970. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z 04-07-2012r
  Wyświetleń: 1375
 1971. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze określonym symbolem: P2, RM3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1375
 1972. Statut.
  Wyświetleń: 1375
 1973. Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1375
 1974. Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1375
 1975. Dostawa paliwa
  Wyświetleń: 1374
 1976. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 1374
 1977. 083.Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1373
 1978. 3/2010 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1373
 1979. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłego prewentorium dzicięcego w Wieszczynie.
  Wyświetleń: 1373
 1980. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przedsięwięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
  Wyświetleń: 1373
 1981. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
  Wyświetleń: 1373
 1982. Zarzadzenie Nr 27/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1373
 1983. Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1373
 1984. Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1373
 1985. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1373
 1986. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1372
 1987. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1371
 1988. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1371
 1989. Zarządzenie Nr 196/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 RM w P-ku z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1371
 1990. 231.Uchwała Nr XIV/229/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1370
 1991. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2007 r.
  Wyświetleń: 1370
 1992. Uchwała Nr XXII / 159 / 92 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 1370
 1993. 193.Uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1369
 1994. 438.Uchwała Nr XXVI/435/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1369
 1995. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1369
 1996. Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1369
 1997. 009.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-9-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  Wyświetleń: 1368
 1998. 202.Uchwała Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1368
 1999. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII z dnia 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1368
 2000. Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1368
 2001. 11/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1367
 2002. 158.Uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1367
 2003. GODZINY OTWARCIA WIEJSKICH DOMÓW KULTURY NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1367
 2004. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa
  Wyświetleń: 1367
 2005. Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1367
 2006. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1367
 2007. 093.Uchwała Nr VI/91/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1366
 2008. 149.Uchwała Nr X/147/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  Wyświetleń: 1366
 2009. Majątek TBS 2012.
  Wyświetleń: 1366
 2010. Uchwała Nr 251/2009 z dnia 24 lipca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1366
 2011. Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1366
 2012. 118. Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1365
 2013. Zarządzenie Nr 95A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
  Wyświetleń: 1365
 2014. 129.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1364
 2015. 237.Uchwała Nr XV/235/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: dotacji przedmiotowej dla ZBK
  Wyświetleń: 1363
 2016. 048.Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1362
 2017. 086.Uchwała Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1362
 2018. 187.Uchwała Nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1362
 2019. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr V - 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1362
 2020. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1362
 2021. Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1362
 2022. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1361
 2023. Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1361
 2024. 005. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-5-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji d.s Wsi i Gospodarki Rolnej RM w P-ku
  Wyświetleń: 1360
 2025. 116. Uchwała Nr VII/114/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1360
 2026. 217.Uchwała Nr XIV/215/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1360
 2027. Majątek ZBK 2005
  Wyświetleń: 1360
 2028. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1360
 2029. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1360
 2030. 12/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1359
 2031. 134.Uchwała Nr VIII/132/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1359
 2032. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1359
 2033. 103.Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1357
 2034. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku ul. Nyska, na części działki nr 1884/366 km2.
  Wyświetleń: 1357
 2035. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1357
 2036. Uchwała nr 589/2009 z dnia 16 grudnia 2009 - w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1357
 2037. Ogłoszenie o naborze do OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 1356
 2038. Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1356
 2039. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 1355
 2040. 008.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-8-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania komisji Rewizyjnej RM i P-ku
  Wyświetleń: 1354
 2041. 018. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1353
 2042. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1353
 2043. Uchwała Nr 206/2008 z dnia 19 maja 2008 r.
  Wyświetleń: 1353
 2044. 177.Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych
  Wyświetleń: 1352
 2045. Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1352
 2046. Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Stfana Batorego 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 1352
 2047. 191.Uchwała Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1351
 2048. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 1351
 2049. Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1351
 2050. Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1351
 2051. 060.Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1350
 2052. 223.Uchwała Nr XIV/221/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1350
 2053. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXV z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1350
 2054. 082.Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1349
 2055. 393.Uchwała Nr XXIII/390/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1349
 2056. Oświadczenia majątkowe radnych 2003
  Wyświetleń: 1349
 2057. Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1349
 2058. 2/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik
  Wyświetleń: 1348
 2059. Majątek POK 2004
  Wyświetleń: 1348
 2060. Nabór na wolne stanowisko "Inspektor ds. organizacyjnych - umowa o pracę na zastępstwo"
  Wyświetleń: 1347
 2061. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
  Wyświetleń: 1347
 2062. Sprawozdania 2014 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1347
 2063. Stypendium
  Wyświetleń: 1347
 2064. Zarządzenie Nr 186/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Stefana Batorego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1347
 2065. Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1347
 2066. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1347
 2067. 131.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1346
 2068. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowsko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1346
 2069. Zmiana 2005r.
  Wyświetleń: 1346
 2070. 271.Uchwała Nr XVII/268/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1345
 2071. 138.Uchwała Nr VIII/136/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1344
 2072. PROJEKTY UHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LII z dnia 15 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1344
 2073. 195.Uchwała Nr XIII/193/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1343
 2074. Oferta realizacji zadania publicznego zwiazanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w 2011 roku
  Wyświetleń: 1343
 2075. Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na lokal mieszkalny położony w Czyżowicach nr 77 i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1343
 2076. 14/2008 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  Wyświetleń: 1342
 2077. 219.Uchwała Nr XIV/217/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1342
 2078. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
  Wyświetleń: 1341
 2079. Zarządzenie Nr 204/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1341
 2080. 436.Uchwała Nr XXVI/433/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1340
 2081. Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię PPIS w Prudniku dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1340
 2082. Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w spr. wykonania uchwały Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 1340
 2083. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1340
 2084. 19/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1339
 2085. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p. n. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku przy ul. Nyskiej
  Wyświetleń: 1339
 2086. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1339
 2087. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja IX z dnia 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1339
 2088. zapytanie ofertowe na "Usługi elektryczne związane z organizacją imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1339
 2089. Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1339
 2090. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja X z dnia 25 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1338
 2091. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1338
 2092. 1/2010 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka
  Wyświetleń: 1337
 2093. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1337
 2094. 208.Uchwała Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1336
 2095. Majątek P.P.U.Torkonstal 2005
  Wyświetleń: 1336
 2096. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień dla raportu w.s. oddziaływania na środowisko przedsięwzięciacia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej oś. Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1336
 2097. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1336
 2098. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę prasy dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1336
 2099. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2012
  Wyświetleń: 1335
 2100. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LII - 26.02.2010
  Wyświetleń: 1335
 2101. 301.Uchwała Nr XVIII/298/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1334
 2102. Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 1334
 2103. 069.Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1333
 2104. 075.Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1333
 2105. 101.Uchwała Nr VI/99/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1333
 2106. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1333
 2107. Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1332
 2108. 174.Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1331
 2109. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie do RDOŚ i PPIS o opinię co do koniecznośći przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1331
 2110. Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1331
 2111. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1331
 2112. Sprawozdania 2015 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1330
 2113. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 1330
 2114. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem aparatury nagłaśniającej wraz z zadaszeniem sceny
  Wyświetleń: 1330
 2115. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1328
 2116. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1328
 2117. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV - 30.04.2010
  Wyświetleń: 1328
 2118. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV z dnia 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1328
 2119. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu pn. "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1328
 2120. Zmiana 2000r.
  Wyświetleń: 1328
 2121. 006.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2010 z dnia 10 grudnia 2010 w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa
  Wyświetleń: 1327
 2122. 109. Uchwała Nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1327
 2123. 11/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1327
 2124. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1327
 2125. Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1327
 2126. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1325
 2127. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1324
 2128. Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na potrzeby produkcyjne dla Artech Polska
  Wyświetleń: 1324
 2129. 203.Uchwała Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1323
 2130. KARTA USŁUG Nr 15/WFB - Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1323
 2131. Projekty uchwał na LXII sesję Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 30.09.2010r.
  Wyświetleń: 1323
 2132. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin.
  Wyświetleń: 1323
 2133. Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1323
 2134. Uchwała Nr 263/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1322
 2135. 448.Uchwała Nr XXVI/445/2012 Rady Miejskiej w Prudnuiku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1321
 2136. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1321
 2137. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1321
 2138. Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1321
 2139. Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 2 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1321
 2140. 273.Uchwała Nr XVII/270/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1320
 2141. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez sport
  Wyświetleń: 1320
 2142. Zarządzenie Nr 190/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1320
 2143. 325.Uchwała Nr XVIII/323/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1319
 2144. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - SESJA NR VI Z DNIA 31 MARCA 2011R
  Wyświetleń: 1319
 2145. Zarządzenie Nr 126A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1319
 2146. Informacja dla kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
  Wyświetleń: 1318
 2147. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1318
 2148. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1317
 2149. Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu postępowania na wypadek przyjęcia ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów gminy Prudnik w szkole/placówce oświatowej
  Wyświetleń: 1317
 2150. 12/2009 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1316
 2151. 364.Uchwała Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1316
 2152. 150.Uchwała Nr X/148/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1314
 2153. 256.Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 201r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 1314
 2154. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Innowacyjne wytwarzanie paliwa stałego z biomasy- w Prudniku przy ul. Nyskiej 10.
  Wyświetleń: 1314
 2155. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI z dnia 01.08.2011r.
  Wyświetleń: 1314
 2156. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1314
 2157. Uchwała nr 7/2009 z dnia 6 marca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu krótkoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1314
 2158. 028. Uchwała Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1312
 2159. Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1312
 2160. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w.s. wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  Wyświetleń: 1310
 2161. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVIII z dnia 23 października 2013r.
  Wyświetleń: 1310
 2162. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec.
  Wyświetleń: 1310
 2163. 137.Uchwała Nr VIII/135/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1309
 2164. 2/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1309
 2165. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1309
 2166. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1309
 2167. 003.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Budżetu,Finansów I Rozwoju Gospodarczego RM w P-ku
  Wyświetleń: 1308
 2168. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1308
 2169. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim
  Wyświetleń: 1308
 2170. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Meblarskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1307
 2171. 15/2009 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1306
 2172. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 r
  Wyświetleń: 1305
 2173. oo1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I - 1-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1305
 2174. 184.Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1304
 2175. Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014
  Wyświetleń: 1304
 2176. Przewóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1304
 2177. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1304
 2178. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1302
 2179. Postanowienie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania z urzędu w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1302
 2180. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  Wyświetleń: 1302
 2181. Uchwała Nr 595/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018
  Wyświetleń: 1302
 2182. Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1302
 2183. Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Nyskiej 21 w Prudniku
  Wyświetleń: 1302
 2184. 10/2010 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1301
 2185. Regulamin Organizacyjny Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 1301
 2186. Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1301
 2187. 8/2011 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1300
 2188. 120.Uchwała Nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1299
 2189. Majątek MiGBP w 2012 r.
  Wyświetleń: 1299
 2190. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonania zadania: Dokończenie remontu nawierzchni chodnika i schodów wejścia głównego do szkoły - ZSP PSP - Rudziczka.
  Wyświetleń: 1299
 2191. Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1299
 2192. 180.Uchwała Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1298
 2193. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1298
 2194. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1298
 2195. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki, Plac Farny-.
  Wyświetleń: 1298
 2196. Pomniki przyrody
  Wyświetleń: 1298
 2197. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1298
 2198. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 1297
 2199. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. -Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa-.
  Wyświetleń: 1297
 2200. Sprawozdania Burmistrza za 2018 r.
  Wyświetleń: 1297
 2201. Uchwała Nr 481/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półrocze
  Wyświetleń: 1297
 2202. 057.Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1296
 2203. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego
  Wyświetleń: 1296
 2204. Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie medyczne imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. w ramach projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1296
 2205. Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1296
 2206. 056.Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1295
 2207. 142.Uchwała Nr VIII/140/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1295
 2208. 15/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1295
 2209. 210.Uchwała Nr XIV/208/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1295
 2210. Majątek MZP 2009.
  Wyświetleń: 1295
 2211. Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1295
 2212. 17/2010 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1294
 2213. 5/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1294
 2214. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016
  Wyświetleń: 1294
 2215. 010.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-10-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  Wyświetleń: 1293
 2216. 024. Uchwała Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
  Wyświetleń: 1293
 2217. 295.Uchwała Nr XVIII/292/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 1293
 2218. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1293
 2219. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1292
 2220. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2016
  Wyświetleń: 1292
 2221. Zapytanie ofertowe na produkcję 5 filmowych spotów reklamowych, realizowanych w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko - czeskim"
  Wyświetleń: 1292
 2222. 030. Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1291
 2223. Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa
  Wyświetleń: 1291
 2224. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2011
  Wyświetleń: 1291
 2225. Uchwała nr 87/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1291
 2226. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1291
 2227. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. księgowości budżetowej"
  Wyświetleń: 1290
 2228. Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1290
 2229. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie i wyprodukowanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. w ramach projektu Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1290
 2230. 058.Uchwała Nr V/56/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1289
 2231. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o otrzymaniu opini od PPIS i postanowienia RDOŚ w Opolu uzgadniajacych warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięw p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41Nysa-Trzebina-Granica Państwa
  Wyświetleń: 1288
 2232. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1288
 2233. Uchwała Nr 321/2010 z dnia 14 września 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1288
 2234. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1288
 2235. 14/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  Wyświetleń: 1287
 2236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1287
 2237. Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1287
 2238. 114. Uchwała Nr VII/112/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1286
 2239. 145.Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty
  Wyświetleń: 1285
 2240. Informacja o wyborze ofert- promocja sportu poprzez osiągnięcia sportowe w 2010 roku
  Wyświetleń: 1285
 2241. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. nr 5193 Prudnik II.
  Wyświetleń: 1285
 2242. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV z dnia 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 1284
 2243. 033. Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 1283
 2244. 046.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: propozycji zm.Woj.Planu Działania Systemu Pań.Ratownictwa Medycznego dla woj.Opolskiego na lata 2011 - 2013
  Wyświetleń: 1283
 2245. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika w.s. wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedś. p.n. Przebudowa budynku gospodarczego i zmiany sposobu użytkowania na budynek warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 1283
 2246. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1283
 2247. Uchwała nr 88/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2012 r.
  Wyświetleń: 1282
 2248. Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1282
 2249. Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1282
 2250. 209.Uchwała Nr XIV/207/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1281
 2251. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy istniejącym zbiorniku wodnym w Prudniku przy ul. Poniatowskiego
  Wyświetleń: 1281
 2252. 002.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I-2-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w spr: wyboru Wiceprzewodniczącego RM
  Wyświetleń: 1280
 2253. 119.Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1280
 2254. Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fiz. sportu i turystyki oraz profilaktycznej działaln. infor. na 2010 rok
  Wyświetleń: 1280
 2255. Oświadczenia majątkowe radnych 2004
  Wyświetleń: 1280
 2256. Informacja o wyborze ofert w wyniku otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 1279
 2257. Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1279
 2258. 206.Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 1278
 2259. Sprawozdania roczne - 2015
  Wyświetleń: 1278
 2260. Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1278
 2261. 147.Uchwała Nr IX/145/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1277
 2262. 196.Uchwała Nr XIII/194/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1277
 2263. 7/2009 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1277
 2264. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.-Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki; Sieci cieplnej z przyłączami-Plac Farny--w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1277
 2265. Zapytanie ofertowe na dostawę pamięci USB w ramach projektu pn. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim".
  Wyświetleń: 1277
 2266. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. 2004 r.
  Wyświetleń: 1276
 2267. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1276
 2268. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1276
 2269. Zarządzenie Nr 188/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1276
 2270. 054.Uchwała Nr V/52/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1275
 2271. Uchwała Nr 309/2007 z dnia 21 września 2007r.
  Wyświetleń: 1275
 2272. 19/2009 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1274
 2273. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1274
 2274. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1274
 2275. Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1274
 2276. 189.Uchwała Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1273
 2277. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII z dnia 10.08.2011r.
  Wyświetleń: 1273
 2278. 036. Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1272
 2279. Uchwała Nr 359/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1272
 2280. Uchwała Nr 651/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 1272
 2281. Zarządzenie Nr 138A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1272
 2282. Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1271
 2283. Uchwała nr 306/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik.
  Wyświetleń: 1271
 2284. Uchwała Nr 385/2010 z dnia 1 października 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1271
 2285. 183.Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1270
 2286. 012.Uchwała RM w Prudniku Nr II/12/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1269
 2287. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunkowice oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu.
  Wyświetleń: 1269
 2288. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1268
 2289. 125.Uchwała Nr VIII/123/2011 Rady Miejskiej w Pruddniku z dnia 31 maja 2011r. w spr:obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1266
 2290. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1266
 2291. 441.Uchwała Nr XXVI/438/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1265
 2292. Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu kultury fizycz. sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2009.
  Wyświetleń: 1265
 2293. 243.Uchwała Nr XV/241/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1264
 2294. Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011
  Wyświetleń: 1264
 2295. 190.Uchwała Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1263
 2296. 1/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  Wyświetleń: 1262
 2297. Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1262
 2298. 16/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  Wyświetleń: 1261
 2299. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICY REJA W PRUDNIKU.
  Wyświetleń: 1261
 2300. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XIX z dnia 18 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1261
 2301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 54/2008
  Wyświetleń: 1261
 2302. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2011
  Wyświetleń: 1260
 2303. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1260
 2304. 135.Uchwała Nr VIII/133/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1259
 2305. Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1259
 2306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi transportu sprzętu na imprezę pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1259
 2307. ZŁOŻONE PETYCJE 2018
  Wyświetleń: 1259
 2308. 107. Uchwała Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1258
 2309. Regulamin boiska przy ulicy Podgórnej.
  Wyświetleń: 1258
 2310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 1258
 2311. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1257
 2312. Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1257
 2313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1257
 2314. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1256
 2315. Majątek TBS 2007.
  Wyświetleń: 1254
 2316. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia -Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki-Plac Farny, w ramach zadania IIIetap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1254
 2317. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1254
 2318. Ogłoszenie o przetargu z 16-04-2012r - lokal mieszkalny ul. Grottgera 1,2
  Wyświetleń: 1252
 2319. 015.Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1248
 2320. 099.Uchwała Nr VI/97/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1248
 2321. Majątek ZUK 2006
  Wyświetleń: 1247
 2322. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1247
 2323. Zapytanie oferowe na wykonanie materiałów promocyjnych na 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1247
 2324. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - wystawa POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Wyświetleń: 1246
 2325. Uchwała Nr 373/2008 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1246
 2326. Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1246
 2327. 025. Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1244
 2328. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na : Przebudowę drogi gminnej, ullicy Reja w Prudniku.
  Wyświetleń: 1244
 2329. Publiczne Przedszkole Nr 4
  Wyświetleń: 1243
 2330. Uchwała Nr 268/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Pudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 1243
 2331. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1242
 2332. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu
  Wyświetleń: 1242
 2333. 020. Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1241
 2334. 12/2010 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1241
 2335. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  Wyświetleń: 1241
 2336. Uchwała nr 130/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 1241
 2337. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1241
 2338. 7/2011 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1240
 2339. Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1240
 2340. 078.Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1239
 2341. 173.Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1239
 2342. Majątek TBS 2009.
  Wyświetleń: 1239
 2343. Przebudowa magistrali cieplnej wraz z budową sieci cieplnej DN300/DN50/DN25 o łącznej długości l=496,7 mb oraz budowa 9 szt. węzłów cieplnych przy ul. Powstańców Śląskich i Monte Cassino w Prudniku.
  Wyświetleń: 1239
 2344. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. wydania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gimnnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku.
  Wyświetleń: 1239
 2345. 095.Uchwała Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1238
 2346. Informacja z 27-06-2012r o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
  Wyświetleń: 1238
 2347. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015
  Wyświetleń: 1238
 2348. Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 1238
 2349. Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1238
 2350. 4/2011 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1237
 2351. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1237
 2352. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p. n. Budowa zakładu produkcyjno magazynowego firmy TSP Sp z.o.o w Prudniku na działce nr 1710/82 K.M. 1, obręb Prudnik
  Wyświetleń: 1236
 2353. Ogłoszenie o naborze do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1236
 2354. 208.Uchwala Nr XIV/205/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1235
 2355. Projekty uchwał na LX sesję RM w dniu 30 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1235
 2356. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 1234
 2357. Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1234
 2358. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX z dnia 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1232
 2359. Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1230
 2360. Budowa drogi wraz z fundamentami przeprawy mostowej
  Wyświetleń: 1230
 2361. Ogłoszenie o przetargu z 05-04-2012r - Czyżowice 77
  Wyświetleń: 1230
 2362. Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z Filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 1230
 2363. 15/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 1229
 2364. INFORMACJA z 27-06-2012r -wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1229
 2365. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1229
 2366. 090.Uchwała Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1228
 2367. 10/2009 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1228
 2368. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniajacej oraz zadaszenia sceny na imprezę pn. X Rocznica Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1228
 2369. Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy turystycznej pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1227
 2370. 081.Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1226
 2371. 084.Uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1226
 2372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1226
 2373. 037. Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1225
 2374. 11/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1224
 2375. Uchwała Nr 316/2009 z dnia 21.09.2009 - Opinia z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1224
 2376. Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1224
 2377. Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1224
 2378. Zawiadomienie o wyborze oferty na występ artystyczny Zespołu "Centrum Uśmiechu" podczas imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1224
 2379. Ogłoszenie o zamówieniu na" występ artystyczny - koncert piosenki dziecięcej Majki Jeżowskiej podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1223
 2380. 022. Uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  Wyświetleń: 1222
 2381. projekty uchwał na LXIII sesje 28 października 2010r.
  Wyświetleń: 1222
 2382. Majątek POK 2006
  Wyświetleń: 1221
 2383. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1221
 2384. 143.Uchwała Nr VIII/141/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice
  Wyświetleń: 1220
 2385. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Przebudowę sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki oraz Plac Farny.
  Wyświetleń: 1220
 2386. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę puzzli promocyjnych Gminy Prudnik realizowane w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim"
  Wyświetleń: 1220
 2387. INFORMACJA z 25-07-2012r o wywieszeniu wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży
  Wyświetleń: 1218
 2388. Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1218
 2389. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1217
 2390. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1217
 2391. 023. Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  Wyświetleń: 1214
 2392. Ogłoszenie - zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Budowa infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną - .
  Wyświetleń: 1214
 2393. INFORMACJA z 04-07-2012r o wywieszeniu wykazu
  Wyświetleń: 1213
 2394. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1213
 2395. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1212
 2396. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXI z dnia 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1212
 2397. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXVII z dnia 31 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1212
 2398. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIII z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1212
 2399. Sprawozdania 2016 - I kwartał
  Wyświetleń: 1211
 2400. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1210
 2401. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1209
 2402. 170.Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddz. żłobkowych przedszkoli publicznych..
  Wyświetleń: 1208
 2403. 171.Uchwała Nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r
  Wyświetleń: 1208
 2404. Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1208
 2405. Zarządzenie Nr 165A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1207
 2406. Uchwała Nr 371/2008 w sprawie opinii o przedłużonym przez Burmistrza Prudnika projekcie budżetu na 2009 rok
  Wyświetleń: 1206
 2407. 067.Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: nadania statutu ŚDS w P-ku
  Wyświetleń: 1205
 2408. 146.Uchwała Nr IX/144/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1205
 2409. Petycja Nr 2/2017
  Wyświetleń: 1205
 2410. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII z dnia 30 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1205
 2411. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017
  Wyświetleń: 1203
 2412. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1202
 2413. Zapytanie ofertowe na "wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1202
 2414. Ogłoszenie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i zwróceniu się o wydanie opini do PPIS w prudniku i RDOŚ w Opolu dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1201
 2415. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1200
 2416. Informacja o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1198
 2417. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1198
 2418. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2018
  Wyświetleń: 1197
 2419. Uchwała nr 735/2013 z dnia 26 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1196
 2420. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 1195
 2421. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1194
 2422. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1194
 2423. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 1193
 2424. Majątek 2007
  Wyświetleń: 1192
 2425. 121.Uchwała Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zaciągnięcia przez Gmnię Prudnik długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1191
 2426. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr IV - 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 1190
 2427. Akt założycielski.
  Wyświetleń: 1189
 2428. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1187
 2429. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXVI z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1187
 2430. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
  Wyświetleń: 1186
 2431. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1186
 2432. Zaproszenie do składania ofert na wymianę drzwi do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
  Wyświetleń: 1185
 2433. Zawiadomienie o wyborze oferty na zabezpieczenie medyczne imprezy pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1185
 2434. Informacja o Kandydatach spełniających