Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktorzy biuletynu

 1. Mirosław Banaś
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  • Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  • Telefon: 77 40 66 233
  • Fax: 77 40 66 228
 2. Piotr Barylak
  • Instytucja: Wydział Finansowo-Budżetowy - Referat podatków i opłat lokalnych
  • Stanowisko: Podinspektor
  • Telefon: 77 40 66 226
  • Fax: 77 40 66 228
 3. Anna Basara
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Stanowisko: Podinspektor ds. ochrony przyrody
  • Telefon: 77 40 66 241
  • Fax: 77 40 66 228
 4. Marzena Białecka
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Referat Programów Rozwojowych
  • Stanowisko: Inspektor ds. realizacji projektów
  • Telefon: 77 40 66 253
  • Fax: 77 40 66 228
 5. Iwona Bochen
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Pracownik I stopnia
  • Telefon: 77 40 66 221
  • Fax: 77 40 66 228
 6. Joanna Chilińska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
  • Telefon: 77 40 66 207
  • Fax: 77 40 66 228
 7. Aleksandra Dolata
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Mienia Gminy
  • Stanowisko: Podinspektor ds. geodezji
  • Telefon: 77 40 66 250
  • Fax: 77 40 66 228
 8. Marlena Geisler-Trybis
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: referent
  • Telefon: 774066252
  • Fax: 774066228
 9. Monika Gniecka-Witkowska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Referat Gospodarki Odpadami
  • Stanowisko: Kierownik Referatu
  • Telefon: 77 40 66 260
  • Fax: 77 40 66 228
 10. Wojciech Góra
  • Instytucja: Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  • Stanowisko: Inspektor ds promocji
  • Telefon: 77 437 66 55
  • Fax: 77 438 73 03
 11. Tadeusz Górecki
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Referat Administracyjno-Gospodarczy
  • Stanowisko: Kierownik Referatu
  • Telefon: 77 40 66 211
  • Fax: 77 40 66 228
 12. Ewelina Gromek
  • Instytucja: Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  • Stanowisko: Referent ds. promocji
  • Telefon: 77 437 66 55
  • Fax: 77 438 73 03
 13. Krzysztof Halek
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Informatyk
  • Telefon: 77 406 62 27
  • Fax: 77 40 66 228
 14. Marcin Husak
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Kieownik Referatu
  • Telefon: 77 40 66 277
  • Fax: 77 40 66 228
 15. Jolanta Kowalska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: inspektor
  • Telefon: 774066210
  • Fax: 774066228
 16. Iwona Krowicka
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: referent
  • Telefon: 774066230
  • Fax: 774066228
 17. Kinga Kwiatkowska
  • Instytucja: Wydział Inwestycji
  • Stanowisko: Referent
  • Telefon: 77 40 66 255
 18. Joanna Luda
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
  • Stanowisko: Podinspektor ds. zamówień publicznych, pożytku publicznego oraz ewidencji
  • Telefon: 77 40 66 213
  • Fax: 77 40 66 228
 19. Adam Makarowski
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Referat Gospodarki Odpadami
  • Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami
  • Telefon: 77 40 66 263
  • Fax: 77 40 66 228
 20. Bogusław Małek
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Strażnik Miejski
  • Telefon: 77 40 66 242
  • Fax: 77 40 66 228
 21. Ewa Martyna
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: referent
  • Telefon: 774066252
  • Fax: 774066228
 22. Jadwiga Mulik
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska
  • Telefon: 77 40 66 210
  • Fax: 77 40 66 228
 23. Anna Muzyka
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Inspektor ds. organizacyjnych
  • Telefon: 77 40 66 209
  • Fax: 77 40 66 228
 24. Joanna Olejnik
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Kierownik referatu
  • Telefon: 774066232
  • Fax: 774066228
 25. Tomasz Ostafin
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Informatyk
  • Telefon: 77 40 66 227
  • Fax: 77 40 66 228
 26. Lidia Pawlikowska-Ozimek
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Kontroler wewnętrzny
  • Telefon: 77 40 66 240
  • Fax: 77 40 66 228
 27. Agnieszka Plachta
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Inwestycji
  • Stanowisko: Podinspektor ds. budownictwa i remontów
  • Telefon: 77 40 66 255
  • Fax: 77 40 66 228
 28. Lidia Plonka
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Referat Gospodarki Odpadami
  • Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami
  • Telefon: 77 40 66 263
  • Fax: 77 40 66 228
 29. Marek Radom
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Sekretarz Gminy
  • Telefon: 77 40 66 205
  • Fax: 77 40 66 228
 30. Marek Radom
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Sekretarz Gminy
  • Telefon: 77 40 66 205
  • Fax: 77 40 66 228
 31. Krystian Seman
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Straż Miejska
  • Stanowisko: Strażnik
  • Telefon: 77 40 66 242
  • Fax: 77 40 66 228
 32. Bożena Suwała
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - WydziałGospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Stanowisko: Inspektor
  • Telefon: 77 40 66 210
  • Fax: 77 40 66 228
 33. Jolanta Szablowska-Faron
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  • Telefon: 77 40 66 234
  • Fax: 77 40 66 228
 34. Edyta Szewczyk
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Finansowo-Budżetowy
  • Telefon: 77 40 66 219
  • Fax: 77 40 66 228
 35. Anna Szkwarek
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Inspektor ds. organizacyjnych
  • Telefon: 77 40 66 209
  • Fax: 77 40 66 228
 36. Dorota Szmulik
  • Instytucja: Mienie Gminy
  • Telefon: 77 40 66 259
 37. Jarosław Szóstka
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Zastępca Burmistrza Prudnika
  • Telefon: 77 40 66 204
  • Fax: 77 40 66 228
 38. Dorota Świgost
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
  • Stanowisko: Inspektor ds. rolnictwa
  • Telefon: 77 40 66 241
  • Fax: 77 40 66 228
 39. Magdalena Talaga
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Finansowo-Budżetowy
  • Stanowisko: Podinspektor
  • Telefon: 77 40 66 222
  • Fax: 77 40 66 228
 40. Anna Tomczyk
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Mienia Gminy
  • Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału
  • Telefon: 77 40 66 259
  • Fax: 77 40 66 228
 41. Zbigniew Trentkiewicz
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Straż Miejska
  • Stanowisko: Komendant Straży
  • Telefon: 77 40 66 243
  • Fax: 77 40 66 228
 42. Ewa Wiśniewska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
  • Stanowisko: Podinspektor ds. planowania przestrzennego
  • Telefon: 77 40 66 247
  • Fax: 77 40 66 228
 43. Aleksandra Wójs
  • Instytucja: UM Prudnik
  • Stanowisko: Z-ca kierownika USC
  • Telefon: 77 40 66 245
 44. Edward Wójtowicz
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  • Telefon: 77 40 66 232
  • Fax: 77 40 66 228
 45. Jolanta Wróblewska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Inspektor ds. windykacji
  • Telefon: 77 40 66 215
  • Fax: 77 40 66 228
 46. Władysław Wrzochol
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  • Telefon: 77 40 66 235
  • Fax: 77 40 66 228
 47. Barbara Żak
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Referat księgowości budżetowej
  • Stanowisko: Inspektor
  • Telefon: 77 40 66 221
  • Fax: 77 40 66 228
 48. Katarzyna Żurawiecka-Kaszoid
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: podinspektor
  • Telefon: 774066250
  • Fax: 774066228
Wersja XML