Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011

 

1.  PDFProtokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Prudniku.pdf

2. PDFProtokół z kontroli zakresu ulg udzielanych przez gminę w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód w latach 2008-2010 part. 1.pdf 

    PDFProtokół z kontroli zakresu ulg udzielanych przez gminę w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód w latach 2008-2010 part. 2.pdf

    PDFProtokół z kontroli zakresu ulg udzielanych przez gminę w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód w latach 2008-2010 part. 3.pdf

    PDFProtokół z kontroli zakresu ulg udzielanych przez gminę w odniesieniu do podatków stanowiących ich dochód w latach 2008-2010 part. 4.pdf

3. PDFProtokół z kontroli związanej z przekazaniem do użytkowania pomieszczeń Gminnego Centrum Reagowania.pdf 

4. PDFProtokół z kontroli doraźnej gospodarki finansowej w zakresie egzekwowania należności podatkowych za lata 2006-2011..pdf 

5. PDFProtokół z kontroli problemowej zadań z zakresu geodezji i kartografii.pdf 

6.  PDFProtokół z kontroli w zakresie oceny realizacji zadań finansowych z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za 2011 r..pdf

 7. PDFProtokół z kontroli działalności Straży Miejskiej w Prudniku.pdf 

 

 

 

Wersja XML