Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tereny dawny poligon - Prudnik las

PDFMPZP Poligon ul. Poniatowskiego w Prudniku.pdf

PDFPLAN GRAFIKA1.pdf

PDFPLAN GRAFIKA2.pdf

PDFPLAN GRAFIKA3.pdf

PDFPLAN GRAFIKA4.pdf

 

 

Wersja XML