Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek ZBK 2005

MAJĄTEK ZBK 2005


I.       Status prawny

Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku został utworzony z dniem 01-12-1991 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/112/91 z dnia 14 listopada 1991 r w formie zakładu budżetowego w celu zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie :


1)zawierania umów o najem lokali komunalnych
2)utrzymania i właściwej eksploatacji zasobów komunalnych
3)remontów
4)kontroli nad właściwym wykorzystaniem substancji mieszkaniowych

II.       Struktura majątku


Fundusz jednostki na dzień 31-12-2005 wynosi                                    14.043.682,92 zł

        w tym : fundusz w środkach trwałych                                        14.047.110,70 zł
                   fundusz obrotowy                                                             -3.427,78 zł

III.      Pożytki z majątku

w roku 2005 osiągnięto  przychody                                                     7.064.828,71 zł
             w  tym :dotacja                                                                 1.516.311,00 zł
             z tego :do działalności                                                           510.000,00 zł 
                        Remonty                                                                1.006.311,00 zł

IV.      Koszty związane z prowadzeniem działalności

w roku 2005  koszty wyniosły:                                                          6.997.266,95 zł

W roku 2005 osiągnięto zysk w kwocie                                                    67.561,76 zł

Wersja XML