Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIA BURMISTRZA

 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  Data publikacji: 01-12-2020 08:05
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków w Prudniku oraz przelewów burzowych.
  Data publikacji: 18-11-2020 07:24
 • Zawiadomienie

  o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PGL LP Nadleśnictwo Prudnik, ul Dąbrowskiego34,48-200 Prudnik, pozwolenia wodnoprawnego
  Data publikacji: 10-11-2020 13:33
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia – drugim dniem świąt Bożego Narodzenia, Burmistrz Prudnika Zarządzeniem Nr 120/17/2020  z dnia 4 listopada 2020 r., wyznaczył dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.
  Data publikacji: 05-11-2020 12:44
 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika

  o wydaniu decyzji w dniu 29.09.2020r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Punkt skupu złomu w Prudniku ul. Nyska 10"
  Data publikacji: 30-09-2020 14:33
 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

  przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Prudniku, (ul. Prężyńska - pompownia i Rynek - apteka) - 24.09.2020r..
  Data publikacji: 25-09-2020 12:38
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Gmina Prudnik zaprasza do złożenia oferty na wykonanie decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu na  zmianę sposobu  użytkowania  budynku gospodarczego  na budynek mieszkalny jednorodzinny w Prudniku
  Data publikacji: 24-09-2020 13:10
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dla realizacji inwestycji pn. "Budowa dróg wewnętrznych w m. Dębowiec, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowu przydrożnego oraz wylotów kanalizacji deszczowej do rowów, a także usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych".
  Data publikacji: 18-09-2020 13:26
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2021

  Data publikacji: 08-09-2020 12:29
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA z dnia 26.08.2020r.

  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji oraz przedłużeniu terminu zakończenia sprawy
  Data publikacji: 27-08-2020 12:53
Wersja XML