Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIA BURMISTRZA

 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 09-07-2020 13:12
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 09-07-2020 13:11
 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 09-07-2020 13:04
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Data publikacji: 08-07-2020 14:24
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Data publikacji: 02-07-2020 09:28
 • ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb eksploatacji nieprzekraczania dopuszczalnego wzrostu Gospodarstwa pstrągowego w Moszczance
  Data publikacji: 18-06-2020 11:13
 • Informacja o wszczęciu postepowania z 05.06.2020r.

  w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji MEW w Moszczance
  Data publikacji: 12-06-2020 10:15
 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika

  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji
  Data publikacji: 08-06-2020 15:39
 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

  o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego ws."Programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Data publikacji: 05-06-2020 10:15
 • Informacja o wszczęciu postępowania

  Ustanowienie strefy ochronnej studni głębinowej.
  Data publikacji: 02-06-2020 14:14
Wersja XML