• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowo-Budżetowy - Karty Usług

DOC1-WFB Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.doc
DOC2-WFB Podatek od nieruchomości od osób prawnych.doc
DOC3-WFB Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.doc
DOC4-WFB Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych.doc
DOC5-WFB Podatek leśny od osób fizycznych i osób prawnych.doc
DOC6-WFB Postępowanie w sprawie udzielenia ulg uznaniowych osoby fizyczne.doc
DOC7-WFB Postępowanie w spr. udzielenia ulg uznaniowych - osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i spółki.doc
DOC8-WFB Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości.doc
DOC9-WFB Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników gminy Prudnik.doc
 

Wersja XML

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10480213
w tym miesiącu: 49914
dzisiaj: 2158

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1