• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

PDFSprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2018 rok.pdf

PDF1. Wstęp.pdf

PDF2. Informacja opisowa.pdf

PDF3. Zał. nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2018 rok.pdf

PDF4. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2018 rok.pdf

PDF5. Zał. nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2018 rok.pdf

PDF6. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok.pdf

PDF7. Zał. nr 5 - Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.pdf

PDF8. Zał. nr 6 i 7 - Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu i planu finansowgo samorząowych instytucji kultury.pdf

PDFKorekta łącznego rachunku zysków i strat.pdf


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

PDFSprawozdanie za 2014.pdf

PDFZałącznik nr 1,2,3 Sprawozdanie za 2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 4- inwestycje.pdf

PDFZałącznik nr 5 - ZBK.pdf

PDFZałącznik nr 6 - dotacje.pdf

PDFZałącznik nr 7 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.pdf
 


PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2014 roku - druk 996.pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r. - druk 996.pdf

PDFSprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2013 rok-druk nr 944.pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2013r.-druk nr 943.pdf

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2012 rok.pdf

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2011 r..pdf

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2010 r..pdf

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2009r.pdf

DOCXWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2008 r..docx

DOCXWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2007 r..docx

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10398719
w tym miesiącu: 91200
dzisiaj: 4286

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1