Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2013

Zarządzenie Nr 370/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 370.pdf

Zarządzenie Nr 369A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFzarządzenie 369A.pdf

Zarządzenie Nr 369/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 369.pdf

Zarządzenie Nr 368/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 368.pdf

Zarządzenie Nr 367/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programów działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2014

PDFzarządzenie 367.pdf

Zarządzenie Nr 366/2013 Burmistrza Prudnbika z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 366.pdf

Zarządzenie Nr 365/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018

PDFzarządzenie 365.pdf

Zarządzenie Nr 364/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 364.pdf

Zarządzenie Nr 363/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 363.pdf

Zarządzenie Nr 362/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 362.pdf

Zarządzenie Nr 361/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 361.pdf

Zarządzenie Nr 360/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFzarządzenie 360.pdf

Zarządzenie Nr 359/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFzarządzenie 359.pdf

Zarządzenie Nr 358/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finnsowym budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 358.pdf

Zarządzenie Nr 357/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 357.pdf

Zarządzenie Nr 356/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 356.pdf

Zarządzenie Nr 355/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 355.pdf

Zarządzenie Nr 354/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 354.pdf

Zarządzenie Nr 353/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym - garażem nakładów poniesionych przez najemcę na ten budynek

PDFzarządzenie 353.pdf

Zarządzenie Nr 352/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania i wynajęcia budynku

PDFzarządzenie 352.pdf

Zarządzenie Nr 351/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFzarządzenie 351.pdf

Zarządzenie Nr 350/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 350.pdf

Zarządzenie Nr 349/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFzarządzenie 349.pdf

Zarządzenie Nr 348/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzminacyjne dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 348.pdf

Zarządzenie Nr 347/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 347.pdf

Zarządzenie Nr 346/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 346.pdf

Zarządzenie Nr 345/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 345.pdf

Zarządzenie Nr 344/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 344.pdf

Zarządzenie Nr 343/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

PDFzarządzenie 343.pdf

Zarządzenie Nr 342/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 342.pdf

Zarządzenie Nr 341/2013 Bumistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 341.pdf

Zarządzenie Nr 340/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 340.pdf

Zarządzenie Nr 339/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2013 r . w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 339.pdf

Zarządzenie Nr 338/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/629/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

PDFzarządzenie 338.pdf

Zarządzenie Nr 337/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 337.pdf

Zarządzenie Nr 336A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 336A.pdf

Zarządzenie Nr 336/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 336.pdf

Zarządzenie Nr 335/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 335.pdf

Zarządzenie Nr 334/2013 Burmistrza Prudniika z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 334.pdf

Zarządzenie Nr 333/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 333.pdf

Zarządzenie Nr 332/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 32 i 34 położonych w budynku przy ul. Ks. Skowrońskiego w Prudniku

PDFzarządzenie 332.pdf

Zarządzenie Nr 331/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 331.pdf

Zarządzenie Nr 330/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 330.pdf

Zarządzenie Nr 329/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych

PDFzarządzenie 329.pdf

Zarządzenie Nr 328/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 328.pdf

Zarządzenie Nr 327/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 327.pdf

Zarządzenie Nr 326/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2010

PDFzarządzenie 326.pdf

Zarządzenie Nr 325/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 325.pdf

Zarządzenie Nr 324/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 324.pdf

Zarządzenie Nr 323/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie  i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 323.pdf

Zarządzenie Nr 322/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 322.pdf

Zarządzenie Nr 321/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych

PDFzarządzenie 321.pdf

Zarządzenie Nr 320/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFzarządzenie 320.pdf

Zarządzenie Nr 319/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 319.pdf

Zarządzenie Nr 318/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 318.pdf

Zarządzenie Nr 317/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 317.pdf

Zarządzenie Nr 316/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 316.pdf

Zarządzenie Nr 315/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 315.pdf

Zarządzenie Nr 314/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 314.pdf

Zarządzenie Nr 313/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 313.pdf

Zarządzenie Nr 312/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 312.pdf

Zarządzenie Nr 311/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 311.pdf

Zarządzenie Nr 310/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 310.pdf

Zarządzenie Nr 309/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 309.pdf

Zarządzenie Nr 308/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 308.pdf

Zarządzenie Nr 307/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 307.pdf

Zarządzenie Nr 306/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 306.pdf

Zarządzenie Nr 305/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 305.pdf

Zarządzenie Nr 304 /2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 294/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 304.pdf

Zarządzenie Nr 303A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 303A.pdf

Zarządzenie Nr 303/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 303.pdf

Zarządzenie Nr 302/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2013 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych Gminy Prudnik w 2013 rok

PDFzarządzenie 302.pdf

Zarządzenie Nr 301/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik

PDFzarządzenie 301.pdf

Zarządzenie Nr 300/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2013 r.  w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Prudniku

PDFzarządzenie 300.pdf

Zarządzenie Nr 299/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFzarządzenie 299.pdf

Zarządzenie Nr 298/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 298.pdf

Zarządzenie Nr 297/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 297.pdf

Zarządzenie Nr 296/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym mbudżetu Gminy Prudnikna 2013 rok

PDFzarządzenie 296.pdf

Zarządzenie Nr 295/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 295.pdf

Zarządzenie Nr 294/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 294.pdf

Zarządzenie Nr 293/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 22 października 2013 r. w sprawie gospodarowania stołami handlowymi i lokalami użytkowymi na targowisku miejskim

PDFzarządzenie 293.pdf

Zarządzenie Nr 292/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji gminnego zasobu nieruchomości Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 292.pdf

Zarządzenie Nr 291/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 291.pdf

Zarządzenie Nr 290/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 290.pdf

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 289.pdf

Zarządzenie Nr 288/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

PDFzarządzenie 288.pdf

Zarządzenie Nr 287/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 57 w Prudniku nakładów koniecznych poniesionych przez najemcę na ten lokal

PDFzarządzenie 287.pdf

Zarządzenie Nr 286/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

PDFzarządzenie 286.pdf

Zarządzenie Nr 285A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2013 r. w sprawie przekazania obiektów do administrowania

PDFzarzadzenie 285A.pdf

Zarządzenie Nr 285/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 285.pdf

Zarządzenie Nr 284/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 284.pdf

Zarządzenie Nr 283/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

PDFzarządzenie 283.pdf

Zarządzenie Nr 282/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinncyh i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania w tych sprawach decyzji

PDFzarządzenie 282.pdf

Zarządzenie Nr 281/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych

PDFzarządzenie 281.pdf

Zarządzenie Nr 280/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinncyh i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach śiadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFzarządzenie 280.pdf

Zarządzenie Nr 279/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

PDFzarządzenie 279.pdf

Zarządzenie Nr 278/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 278.pdf

Zarządzenie Nr 277/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2013 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFzarządzenie 277.pdf

Zarządzenie Nr 276/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej w drodze rokowań

PDFzarządzenie 276.pdf

Zarządzenie Nr 275/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze rokowań

PDFzarządzenie 275.pdf

Zarządzenie Nr 274A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 274A.pdf

Zarządzenie Nr 274/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 274.pdf

Zarządzenie Nr 273/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Prudnik na lata 2013 - 2018

PDFzarządzenie 273.pdf

Zarządzenie Nr 272/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 272.pdf

Zarządzenie Nr 271/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 271.pdf

Zarządzenie Nr 270/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 270.pdf

Zarządzenie Nr 269/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie 269.pdf

Zarządzenie Nr 268/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 268.pdf

Zarządzenie Nr 267/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 267.pdf

Zarządzenie Nr 266/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 266.pdf

Zarządzenie Nr 265/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 265.pdf

Zarządzenie Nr 264/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 264.pdf

Zarządzenie Nr 263/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2013 r. w sprawie powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego

PDFzarządzenie 263.pdf

Zarządzenie Nr 262/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2013 r. w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego

PDFzarządzenie 262.pdf

Zarządzenie Nr 261/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 261.pdf

Zarządzenie Nr 260/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 260.pdf

Zarządzenie Nr 259/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 259.pdf

Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 258.pdf

Zarządzenie Nr 257/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFzarządzenie 257.pdf

Zarządzenie Nr 256/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2013 r. w sprawie uchylenia  zarządzenia

PDFzarządzenie 256.pdf

Zarządzenie Nr 255/2013 Burmistrza rudnika z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 255.pdf

Zarządzenie Nr 254/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 254.pdf

Zarządzenie Nr 253/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 253.pdf

Zarządzenie Nr 252/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFzarządzenie Nr 252.pdf

Zarządzenie Nr 251/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce

PDFzarządzenie 251.pdf

Zarządzenie Nr 250/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku

PDFzarządzenie 250.pdf

Zarządzenie Nr 249/2013 Burmistrza Prudnbika z dnia 6 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku

PDFzarządzenie 249.pdf

Zarządzenie Nr 248/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFzarządzenie 248.pdf

Zarządzenie Nr 247/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 247.pdf

Zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych oznaczonych nr 1i 2 w budynku przy ul. Sobieskiego 28 w Prudniku

PDFzarządzenie 246.pdf

Zarządzenie Nr 245/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 245.pdf

Zarządzenie Nr 244/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

PDFzarządzenie 244.pdf

Zarządzenie Nr 243/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2013 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFzarządzenie 243.pdf

Zarządzenie Nr 242/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 242.pdf

Zarządzenie Nr 241/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomosci wspólnej w budynku przy ul. Kopernika 3 w Prudniku związanych z własnością lokali oraz w prawie użytkowania  wieczystego gruntu

PDFzarządzenie 241.pdf

Zarządzenie Nr 240/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Batorego 1 w Prudniku związanego z własnością lokalu

PDFzarządzenie 240.pdf

Zarządzenie Nr 239/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 239.pdf

Zarządzenie Nr 238/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 238.pdf

Zarządzenie Nr 237/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2014 rok

PDFzarządzenie 237.pdf

Zarządzenie Nr 236/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 236.pdf

Zarządzenie Nr 235/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej właslność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 235.pdf

Zarządzenie Nr 234/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym stanowiących wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 234.pdf

Zarządzenie Nr 232/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 232.pdf

Zarządzenie Nr 231/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 231.pdf

Zarządzenie Nr 230/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFzarządzenie 230.pdf

Zarządzenie Nr 229/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFzarządzenie 229.pdf

Zarządzenie Nr 228/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFzarządzenie 228.pdf

Zarządzenie Nr 227/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFzarządzenie 227.pdf

Zarządzenie Nr 226/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFzarządzenie 226.pdf

Zarządzenie Nr 225/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 225.pdf

Zarządzenie Nr 224/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 224.pdf

Zarządzenie Nr 223/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szybowicach

PDFzarządzenie 223.pdf

Zarządzenie Nr 222/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 222.pdf

Zarządzenie Nr 221/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 221.pdf

Zarządzenie Nr 220/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 220.pdf

Zarządzenie Nr 219/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 219.pdf

Zarządzenie Nr 218/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 218.pdf

Zarządzenie Nr 217/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 217.pdf

Zarządzenie Nr 216/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce

PDFzarządzenie 216.pdf

Zarządzenie Nr 215/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 215.pdf

Zarządzenie Nr 214A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 214A.pdf

Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie powołania członków Prudnickiej Rady Biznesu

PDFzarządzenie 214.pdf

Zarządzenie Nr 213/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 213.pdf

Zarządzenie Nr 212/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 212.pdf

Zarządzenie Nr 211/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 211.pdf

Zarządzenie Nr 210/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 li[pca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu XVIII Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła  Inter-Region "Dom i ogód" oraz przyjęcia regulaminów konkursów organizowanyh w ich trakcie

PDFzarządzenie 210.pdf

Zarządzenie Nr 209/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 209.pdf

Zarządzenie Nr 208/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 208.pdf

Zarządzenie Nr 207/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "wyprawka szkolna"

PDFzarządzenie 207.pdf

Zarządzenie Nr 206/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 206.pdf

Zarządzenie Nr 205/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 205.pdf

Zarządzenie Nr 204/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 204.pdf

Zarządzenie Nr 203A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku

PDFzarządzenie 203A.pdf

Zarządzenie Nr 203/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 203.pdf

Zarządzenie Nr 202/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 202.pdf

Zarządzenie Nr 201/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie Planu organizacji i funkcjonowania zaastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 201.pdf

Zarządzenie Nr 200/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 200.pdf

Zarządzenie Nr 199/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 199.pdf

Zarządzenie Nr 198/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 198.pdf

Zarządzenie Nr 197/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 197.pdf

Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10.07.2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 196.pdf

Zarządzenie Nr 195/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 195.pdf

Zarządzenie N r 194/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 194.pdf

Zarządzenie Nr 193/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej,przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczycielia mianowanego

PDFzarządzenie 193.pdf

Zarządzenie Nr 192/2013  Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 192.pdf

Zarządzenie Nr 191/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 191.pdf

Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 190.pdf

Zarządzenie Nr 189/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 189.pdf

Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFzarządzenie 188.pdf

Zarządzenie Nr 187/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

w sprawie stawek czynszu najmu za dzierżawę gruntów komunalnych

PDFzarządzenie 187.pdf

Zarządzenie Nr 186/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 186.pdf

Zarządzenie Nr 185/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 185.pdf

Zarządzenie Nr 184/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 184.pdf

Zarządzenie Nr 183/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 183.pdf

Zarządzenie Nr 182/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 182.pdf

Zarządzenie Nr 181/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 181.pdf

Zarządzenie Nr 180/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 180.pdf

Zarządzenie Nr 179/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 179.pdf

Zarządzenie Nr 178/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 178.pdf

Zarządzenie Nr 177/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 177.pdf

Zarządzenie Nr 176/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 176.pdf

Zarządzenie Nr 175/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 175.pdf

Zarządzenie Nr 174/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/629/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

PDFzarządzenie 174.pdf

Zarządzenie Nr 173/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce

PDFzarządzenie 173.pdf

Zarządzenie Nr 172/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 172.pdf

Zarządzenie Nr 171/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 171.pdf

Zarządzenie Nr 170/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 170.pdf

Zarządzenie Nr 169/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 169.pdf

Zarządzenie Nr 168/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 168.pdf

Zarządzenie Nr 167/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 167.pdf

Zarządzenie Nr 166/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 166.pdf

Zarządzenie Nr 165/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 165.pdf

Zarządzenie Nr 164/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 164.pdf

Zarządzenie Nr 163/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 163.pdf

Zarządzenie Nr 162/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetagowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarzrządzenie 162.pdf

Zarządzenie Nr 161/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 161.pdf

Zarządzenie Nr 160/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 160.pdf

Zarządzenie Nr 159/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 159.pdf

Zarządzenie Nr 158/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFzarządzenie 158.pdf

Zarządzenie Nr 157/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Biznesu

PDFzarządzenie 157.pdf

Zarządzenie Nr 156/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 156.pdf

Zarządzenie 155/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetarguna zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 155.pdf

Zarządzenie Nr 154/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce

PDFzarządzenie 154.pdf

Zarządzenie Nr 153/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFzarządzenie 153.pdf

Zarządzenie Nr 152/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieskalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 152.pdf

Zarządzenie Nr 151/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 151.pdf

Zarządzenie Nr 150.2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwaca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 150.pdf

Zarządzenie Nr 149/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 149.pdf

Zarządzenie Nr 148/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału

w gruncie

PDFzarządzenie 148.pdf

Zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 147.pdf

Zarządzenie Nr 146/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 146.pdf

Zarządzenie Nr 145/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych położonych w Prudniku

PDFzarządzenie 145.pdf

Zarządzenie Nr 144/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym w Prudniku i oddania części gruntu w użytkowanie wieczyste

PDFzarządzenie 144.pdf

Zarządzenie Nr 143/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 143.pdf

Zarządzenie Nr 142/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze rokowań

PDFzarządzenie 142.pdf

Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 141.pdf

Zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 140.pdf

Zarządzenie Nr 139/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 139.pdf

Zarządzenia Nr 138/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 138.pdf

Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 137.pdf

Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 136.pdf

Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 135.pdf

Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 134.pdf

Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFzarządzenie 133.pdf

Zarządzenie Nr 132/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 132.pdf

Zarządzenie Nr 131/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 131.pdf

Zarządzenie Nr 130/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 130.pdf

Zarządzenie Nr 129/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku

PDFzarządzenie 129.pdf

Zarządzenie Nr 128/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Prudnickiej Rady Seniorów

PDFzarządzenie 128.pdf

Zarządzenie Nr 127/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 127.pdf

Zarządzenie Nr 126/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ufdzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 126.pdf

Zarządzenie Nr 125/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 125.pdf

Zarządzenie Nr 124/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 124.pdf

Zarządzenie Nr 123/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 123.pdf

Zarządzenie Nr 122/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 122.pdf

Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 121.pdf

Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 120.pdf

Zarządzenie Nr 119/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFzarządzenie 119.pdf

Zarządzenie Nr 118/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie 118.pdf

Zarządzenie Nr 117/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 117.pdf

Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 116.pdf

Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie obniżenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Prudnik

PDFzarządzenie 115.pdf

Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych w OPS do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

PDFzarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 113/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych w OPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania w tych sprawach decyzji

 PDFzarządzenie Nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 112/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych w OPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFzarządzenie 112.pdf

Zarządzenie Nr 111/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w OPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych

PDFzarządzenie 111.pdf

Zarządzenie Nr 110/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów

PDFzarządzenie 110.pdf

Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 109.pdf

Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokalu mieszkalnego w budynku

PDFzarządzenie 108.pdf

Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku związanych z własnością lokali

PDFzarządzenie 107.pdf

Zarządzenie Nr 106/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku zwiazanych z własnością lokali

PDFzarządzenie 106.pdf

Zarządzenie Nr 105A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 105A.pdf

Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 105.pdf

Zarządzenie Nr 104/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji roku szkolnego 2013/2014 dla szkół prowadzonych przez Gminę Prudnik

PDFzarządzenie 104.pdf

Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 103.pdf

Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Prudniku związanych z własnością lokali

PDFzarządzenie 102.pdf

Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie 101.pdf

Zarządzenie Nr 100/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie 100.pdf

Zarządzenie Nr 99/2013 r. Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie 99.pdf

Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 98.pdf

Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 97.pdf

Zarządzenie Nr 96/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia bezgotówkowej formy płatności w gminnych placówkach oświatowych

PDFzarządzenie 96.pdf

Zarządzenie Nr 95/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie 95.pdf

Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 94.pdf

Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie 93.pdf

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie 92.pdf

Zarządzenie Nr 91/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowek

PDFzarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFzarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 85/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFzarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 84/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad opracowania Planu obrony cywilnej Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 82A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 82A.pdf

Zarządzenie Nr 82/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu  "Miejsce Przyjazne Seniorom"

PDFzarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Prudnickiej Rady Seniorów

PDFzarządzenie Nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 75/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia cmentarza komunalnego wraz z domem przedpogrzebowym

PDFzarządzenie Nr 75.pdf

Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 72/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik na rok 2013/2014

PDFzarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 69/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wartości nakładów własnychponiesiosnych przez najemcę

PDFzarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu

PDFzarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarzadzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFzarządzenie Nr 63-2013.pdf

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFzarządzenie Nr 62-2013.pdf

Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 611-2013.pdf

Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości współnej związanych z własnością lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Wiejskiej 22 w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 60-2013.pdf

Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 59-2013.pdf

Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 58-2013.pdf

Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie Nr 57-2013.pdf

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik ma 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 56-2013.pdf

Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 55-2013.pdf

Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu XVI Wystawy Twórców Ludowych oraz Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego oraz przyjęcia regulaminów konkursów organizowanych w jej trakcie

PDFzarządzenie Nr 54-2013.pdf

Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 53-2013.pdf

Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 52-2013.pdf

Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjncyh

PDFzarządzenie Nr 51-2013.pdf

Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 49-2013.pdf

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 48-2013.pdf

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 47-2013.pdf

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 46-2013.pdf

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 45-2013.pdf

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 44-2013.pdf

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu

PDFzarządzenie Nr 43-2013.pdf

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFzarządzenie Nr 42-2013.pdf

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFzarządzenie Nr 41-2013.pdf

Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Prudnik na rok 2013

PDFzarządzenie Nr 40-2013.pdf

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lutego 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 39-2013.pdf

Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania dochodów własnych przez samorządowe jednostki budżetowe oraz środków w celu dokonania wydatków przez samorządowe jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy Gminy Prudnik oraz pobierania przez samorządowe jednostki budżetowe dochodów na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją przez te jednostki zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tym jednostkom odrębnymi ustawami

PDFzarządzenie Nr 38-2013 z 8.02.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 37-2013 z 702.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 36-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6.02.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 35-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 6.02.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 34-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 .02.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 33A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFZarządzenie Nr 33A-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 1.02.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 33-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rokPDFZarządzenie Nr 32-2013 Burmistrza Prudnika z d nia 31.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFZarządzenie Nr 31-2013 Burmistrza Orudnika z dnia 30.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odmowy rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 30-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 30.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały

PDFZarządzenie Nr 29-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2013 r. w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 28-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28.01.2013 ..pdf

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 27-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 25.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 26-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 24.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 25-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 24-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFzarządzenie Nr 23-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 22-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFzarządzenie Nr 21-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2013 r.  w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

PDFzarządzenie Nr 20-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFzarządzenie Nr 19-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 22.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 18-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 21.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania obiektów do administrowania

PDFzarządzenie Nr 17-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 16-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie Nr 15-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 14.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej zwiazanych z własnościąlokali położonych w budynku przy ul. Rynek 9 w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 14-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 10.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomosci stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 13-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 9.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 12-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 11-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 8.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie Nr 10-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 9-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie Nr 9-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 8-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFzarządzenie Nr 8-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 7.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 7-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFzarządzenie Nr 7-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 6-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFzarządzenie Nr 6-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

PDFzarządzenie Nr 5-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 4-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/629/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

PDFzarządzenie Nr 4-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 3-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/629/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

PDFzarządzenie Nr3-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr2-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2013 rok

PDFzarządzenie Nr 2-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2.01.2013 r..pdf

Zarządzenie Nr 1-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoteminowego

PDFzarządzenie Nr 1-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 2.01.2013 r..pdf

 

 

Wersja XML