• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013

Zarządzenie Nr 120/18/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120-18-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/17/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120.17.2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/16/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120.16.2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/15/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych, dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych, instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120.15.2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/14/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu postępowania z materiałami zawierającymi  informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120.14.2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/13/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120.13.2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/12/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 1 paźziernika 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDFzarządzenie Nr 120-12-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/11/2013  Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120.11.2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/10/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120-10-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/9A/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji ewidencji podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120.9A.2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/9/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120-9-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/8/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFzarządzenie Nr 120-8-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/7/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120-7-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/6/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120-6-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/5/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120-5-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/4/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFzarządzenie 120-4-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/3/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmian w zasadach (polityki) rachunkowościPDFzarządzenie 120-3-2013.pdf

 Zarządzenie Nr 120/2/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFzarządzenie Nr 120-2-2013.pdf

Zarządzenie Nr 120/1/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2012 rok

PDFzarządzenie Nr 120-1-2013 Burmistrza Prudnika z dnia 31.01.2013 r..pdf

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10276367
w tym miesiącu: 91410
dzisiaj: 2432