Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

PDFInformacja o rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDFRejestr żłobków i klubów dziecięcych.pdf

PDFWniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDFUchwała Nr X-161-2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf

 

 

Wersja XML