Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie  planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2015 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rozłożenia na raty

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020"

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości wynagrodzenia za wzniesione i nabyte na własność budynki i inne urządzenia oraz rozłożenia na raty pozostałej do zapłaty części ceny nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie rozliczeń nakładów na lokal poniesionych przez najemcę lub dzierżawcę lokalu

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2015

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2015 r. sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 18 Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego i regulaminu 20 Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER – REGION „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynku przy ul. Damrota 19-21 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawie przekazania budynków do administrowania

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu konkursów organizowanych podczas XVIII Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz podczas XX Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER – REGION „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad organizacji roku szkolnego 2015/2016 dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 66A/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 66A.pdf

Zarządzenie Nr 66B/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 66B.pdf

Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 76A/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 76A.pdf

Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokalu mieszkalnego nr 1A i lokali użytkowych nr 1 i 2 położonych w budynku przy ul. Batorego 39 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu miejskiego w Prudniku do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego  wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 108.pdf

Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

Zarządzenie Nr 110/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

Zarządzenie Nr 121/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na  2015 rok

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

Zarządzenie Nr 122/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

Zarządzenie Nr 129/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

Zarządzenie Nr 130/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

Zarządzenie Nr 131/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

Zarządzenie Nr 132/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

Zarządzenie Nr 133/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 133.pdf

Zarządzenie Nr 134/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

Zarządzenie Nr 137/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 137.pdf

Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 141.pdf

Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 143.pdf

Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. -,,Wyprawka szkolna”

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 149.pdf

Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 150.pdf

Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 151.pdf

Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie sposobu planowania i ewidencji wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w jednostkach oświatowych i Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 152.pdf

Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 153.pdf

Zarządzenie Nr 154/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika nr 43/2015 z dnia 04.03.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 18 . Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego i regulaminu 20. Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region ,,Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 154.pdf

Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 155.pdf

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 156.pdf

Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 157.pdf

Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 158.pdf

Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 159.pdf

Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 160.pdf

Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 161.pdf

Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 162.pdf

Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie odmowy umorzenia należności

PDFZarządzenie Nr 163.pdf

Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 164.pdf

Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

PDFZarządzenie Nr 165.pdf

Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości  gruntowych

PDFZarządzenie Nr 166.pdf

Zarządzenie Nr 168/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 168.pdf

Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum

PDFZarządzenie Nr 169.pdf

Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 170.pdf

Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum

PDFZarządzenie Nr 171.pdf

Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 172.pdf

Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 173.pdf

Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 174.pdf

Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr VI/63/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 175.pdf

Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 176.pdf

Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum

PDFZarządzenie Nr 177.pdf

Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 178.pdf

Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum

PDFZarządzenie Nr 179.pdf

Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 180.pdf

Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr VI/63/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu gminy Prudnik na 2016 r.

PDFZarządzenie Nr 181.pdf

Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 182.pdf

Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 183.pdf

Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 184.pdf

Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 185.pdf

Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 186.pdf

Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 187.pdf

Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 188.pdf

Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 189.pdf

Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 190.pdf

Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rokPDFZarządzenie Nr 191.pdf

PDFZarządzenie Nr 191.pdf

Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie sposobu planowania i ewidencji wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w jednostkach oświatowych i Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 192.pdf

Zarządzenie Nr 193/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 193.pdf

Zarządzenie Nr 194/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 194.pdf

Zarządzenie Nr 195/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 195.pdf

Zarządzenie Nr 196/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 196.pdf

Zarządzenie Nr 197/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 197.pdf

Zarządzenie Nr 198/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 198.pdf

Zarządzenie Nr 199/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 199.pdf

Zarządzenie Nr 200/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie darowizny nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 200.pdf

Zarządzenie Nr 201/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 201.pdf

Zarządzenie Nr 202/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 202.pdf

Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 203.pdf

Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 204.pdf

Zarządzenie Nr 205/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 205.pdf

Zarządzenie Nr 206/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu

PDFZarządzenie Nr 206.pdf

Zarządzenie Nr 207/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 207.pdf

Zarządzenie Nr 208/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 208.pdf

Zarządzenie Nr 209/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 209.pdf

Zarządzenie Nr 210/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 210.pdf

Zarządzenie Nr 210A/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 6 października 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 210 A.pdf

Zarządzenie Nr 211/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 211.pdf

Zarządzenie Nr 212/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie nr 212.pdf

Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 213.pdf

Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego

PDFZarządzenie Nr 214.pdf

Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 215.pdf

Zarządzenie Nr 216/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 216.pdf

Zarządzenie Nr 216A/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 216 A.pdf

Zarządzenie Nr 217/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 217.pdf

Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 218.pdf

Zarządzenie Nr 219/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania w skład obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 219.pdf

Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 220.pdf

Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 221.pdf

Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 222.pdf

Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 223.pdf

Zarządzenie Nr 224/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

PDFZarządzenie Nr 224.pdf

Zarządzenie Nr 225/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 225.pdf

Zarządzenie Nr 225A/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 225 A.pdf

Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 226.pdf

Zarządzenie Nr 227/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 227.pdf

Zarządzenie Nr 228/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 228.pdf

Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

PDFZarządzenie Nr 229.pdf

Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 230.pdf

Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 231.pdf

Zarządzenie Nr 232/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 232.pdf

Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 233.pdf

Zarządzenie Nr 234/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 234.pdf

Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 235.pdf

Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Morcinka 3 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 236.pdf

Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 237.pdf

Zarządzenie Nr 238/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 238.pdf

Zarządzenie Nr 239/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zasad rozliczania opłaty targowej

PDFZarządzenie Nr 239.pdf

Zarządzenie Nr 240/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 240.pdf

Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 242.pdf

Zarządzenie Nr 243/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 243.pdf

Zarządzenie Nr 244/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 244.pdf

Zarządzenie Nr 244A/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 244 A.pdf

Zarządzenie Nr 245/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 245.pdf

Zarządzenie Nr 246/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 246.pdf

Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 247.pdf

Zarządzenie Nr 248/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 248.pdf

Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 249.pdf

Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 250.pdf

Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 251.pdf

Zarządzenie Nr 252/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik oraz procedury zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie

PDFZarządzenie Nr 252.pdf

Zarządzenie Nr 253/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 253.pdf

Zarządzenie Nr 253A/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 253 A.pdf

Zarządzenie Nr 254/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 254.pdf

Zarządzenie Nr 255/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 255.pdf

Zarządzenie Nr 256/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń dla podatku od towarów i usług w samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 256.pdf

Zarządzenie Nr 257/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 257.pdf

Zarządzenie Nr 258/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 258.pdf

Wersja XML