Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Karty Usług

PDFFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.pdf
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

DOCWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
DOCWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców.doc
DOCwniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-deklaracja.doc
DOCwniosek-o-udostepnienie-rejestru-wyborcow.doc
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
DOCUdostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.doc
DOCpostepowanie-administracyjne-w-sprawie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego-lub-czasowego.doc
PDFpelnomocnictwo-sprawy-meldunkowe.pdf
PDFoswiadczenie-wlasciciela-lokalu-tylko-do-elektronicznego-zameldowania.pdf
PDFzgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego.pdf
PDFzgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf
DOCzgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-pobyt-staly-zgloszenie-wyjazdu-za-granice-na-okres-dluzszy-niz-6-miesiecy-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp.doc
PDFzgloszenie-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiey.pdf
PDFzgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rp-trwajacego-dluzej-niz-6-miesiecy.pdf
PDFzgloszenie-pobytu-stalego.pdf
PDFzgloszenie-pobytu-czasowego.pdf
DOCzameldowanie-na-pobyt-staly.doc
DOCzameldowanie-na-pobyt-czasowy.doc
DOCwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-stalego.doc
DOCwymeldowanie-z-miejsca-pobytu-czasowego.doc
DOCwydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancow.doc
RTFWniosek o udostępnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.rtf
RTFWniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodow osobistych.rtf
DOCWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców.doc
DOCUdostepnianie danych z rejestru dowodów osobistych.doc
DOCUdostepnianie danych z dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.doc
DOCDowód osobisty - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.doc
DOCDowód osobisty - zawiadomienie o utracie uszkodzeniu dokumentu.doc
DOCDowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu.doc
DOCDowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu.doc

Wersja XML