Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Karty Usług

DOCWNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
DOCWNIOSEK o dopisanie do spisu wyborcow.doc
DOCUpoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
PDFFormularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.pdf
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
PDFoswiadczenie-wlasciciela-lokalu-tylko-do-elektronicznego-zameldowania.pdf
PDFpelnomocnictwo-sprawy-meldunkowe.pdf
DOCREJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH.doc
DOCudostepnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.doc
PDFwniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
PDFWniosek przekazanie danych kontaktowych RDK.pdf
RTFwniosek-o-udostepnienie-danych-z-rejestru-dowodow-osobistych.rtf
DOCwniosek-o-udostepnienie-rejestru-wyborcow.doc
DOCwniosek-o-wpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-deklaracja.doc
RTFwniosek-udostepnienie-dokumentacji-zwiazanej-z-dowodem-osobistym.rtf
DOCwpisanie-wyborcy-do-rejestru-wyborcow-1.doc
DOCwydawanie-zaswiadczen-z-rejestru-mieszkancow.doc
PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf
PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf
PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf
 

Wersja XML