Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik - ZMIANA

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko zmiany SUiKZP gm Prudnik 2017.pdf

PDFSTUDIUM PRUDNIKA zmiana 04 2018.pdf

JPEGZAŁĄCZNIK STUDIUM.jpeg

JPEGZAŁĄCZNIK PROGNOZA.jpeg

Wersja XML