Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH

W 2018 roku rozpatrzone zostały 4 petycje, dotyczące:

1. Podjęcia przez Radę Miejską w Prudniku uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Petycja rozpatrzona pozytywnie. Rada Miejska w Prudniku podjęła w dniu 28 czerwca 2018 r. w powyższej sprawie  uchwałę Nr LVIII/839/2018.

 1. Niewyrażenia zgody w sprawie planowanej inwestycji pn. „Modernizacja elektrociepłowni w elektrownię OZE opalanej słomą na terenie Elektrowni Prudnik Sp.z o.o. przy ul. Nyskiej 10”.
  Petycja rozpatrzona pozytywnie. Decyzją z dnia 18 czerwca 2018 r. odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację tego przedsięwzięcia w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Elektrowni Prudnik Sp. z o.o.

 2. Budowy placu zabaw przy ulicy Kościuszki 23 i 25.
  Petycja rozpatrzona pozytywnie. Po uzgodnieniach z mieszkańcami i zarządcami nieruchomości wykonanie zadania zaplanowano na 2019 rok.

 3. Uruchomienia basenu krytego przy ulicy Parkowej.
  Petycja rozpatrzona pozytywnie. Przedsięwzięcie to przygotowywane jest do wykonania w najbliższej perspektywie, która rozpoczęła się od  uzgodnień mających na celu ustalenie funkcji obiektu – poza funkcją basenową oraz finansowanie przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych.


W 2017 roku rozpatrzone zostały 3 petycje, dotyczące:

1. Publikacji wniosku na stronie internetowej Urzędu;

Petycja rozpatrzona została pozytywnie. Przedmiotowy wniosek został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku w dniu 27 lutego 2018 r.

2. Zmian opłat za salę w Centrum Sportowym w Niemysłowicach;

Petycja rozpatrzona została negatywnie. Ustalone stawki opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku są zgodne z Zarządzeniem Nr 120A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2016 r.

3. Zniesienia podwyżek opłat w strefie parkowania.

Petycja rozpatrzona została negatywnie. Rada Miejska w Prudniku podjęła uchwałę sprawie rozpatrzenia petycji. W związku z tym, że ze względów proceduralnych zależnych od składających petycję, po 7 miesiącach obowiązywania uchwały nie było możliwości „pozostawienia kwot opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania na poziomie obowiązującym w 2016 r.” – w sposób zaproponowany w petycji – uznano ja za niemożliwą do realizacji.


W 2016 roku rozpatrzona została 1 petycja dotycząca przeniesienia lub likwidacji przystanku autobusowego komunikacji miejskiej przy ul. Grunwaldzkiej - Koszary.

Przewiduje się likwidację obu przystanków autobusowych przy ul. Grunwaldzkiej (po rozpatrzeniu petycji w sprawie wpłynął wniosek grupy mieszkańców).


W 2015 roku rozpatrzona została 1 petycja dotycząca powołania Pełnomocnika Burmistrza Prudnika ds. Seniorów.

Petycja rozpatrzona została pozytywnie. W/w stanowisko zostanie utworzone w strukturze Urzędu Miejskiego do końca III kwartału bieżącego roku.

 

Wersja XML