Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WZÓR WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW

Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

(dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niewiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

PDFwzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.pdf
 

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

PDFwzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów.pdf

 

Wzór zgłoszenia złomów i wywrotów drzew

PDFzgłoszenie złomów i wywrotów wzór.pdf

 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.pdf

 

Załączniki

PDFoświadczenie - zgoda właściciela na usunięcie drzew.pdf

PDFoświadczenie o poinformowaniu mieszakńców spółdzielni i wspólnot.pdf


 

Wersja XML