Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie Przestrzenne

Formularze do pobrania:

DOCWniosek o zaświadczenie planu miejscowego.doc
DOCWniosek o wypis wyrys z planu miejscowego.doc
PDFWNIOSEK lok inwest celu publicz.pdf
PDFWzór wniosku o decyzję o warunkch zabudowy.pdf

Wersja XML