• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY PRUDNIK

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc.publ. w Prudniku.PDF
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prudniku.PDF
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodoc.publ. w Prudniku.pdf
PDFObszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia stan na 21.02.2019r. str.1.PDF

PDFstr. 2.PDF
JPEGOcena jakości wody przezn.do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prudniku.jpeg
JPEGOcena jakości wody przezn.do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Prudniku.jpeg
JPEGOcena jakości wody przezn.do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prężynce.jpeg
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach i w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody - wod.publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wod.publ.w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodoc. publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ.w Prudniku.pdf
PDFObszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gm. Prudnik, stan na dzień 31.01.2018 r..pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ. w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wod.publ.w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ.w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ.w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wod.publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodoc.publ.w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przezn. do spożycia - wodoc.publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody - wodoc.publ.w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody - wodoc. publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody przeznacz. do spożycia - wod.publ. w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. w PRUDNIKU.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ. wPrężynce.pdf
PDFOcena jakosci wody - wod. publ. w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Prężynce.pdf

PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publ.w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia stan na 31.01.2017 rok..pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia, wod. publiczny w Szybowicach.pdf
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Szybowicach.pdf
PDF5. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- dot. wodoc. publ. w Prudniku.pdf
PDF4. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- dot. wod. publ. w Prudniku.pdf
PDF3. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- dot. wodoc. publ. w Szybowicach.pdf
PDF2.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodoc. publ. w Szybowicach.pdf
PDF1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodoc. publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody - wodociąg publiczny w Prudniku.pdf
PDFOcena jakosci wody - wodociąg publiczny w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodociąg w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodociąg w Prężynce.pdf
PDFOCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wod.Szybowice.pdf
PDFOCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - wod.Prudnik.pdf
PDFOCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wod.Prudnik.pdf
PDFOkresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie gm. Prudnik - stan na 31.01.2016r..pdf
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ.w Prężynce.pdf
PDFOcena jakości wody - wodociąg publ. w Prudniku.pdf
PDFOcena jakości wody do spozycia przez ludzi z wodociągu publ. w Szybowicach.pdf
PDFStan na dzień 31.01.2015.pdf

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10272233
w tym miesiącu: 87276
dzisiaj: 3956