Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016


Zarządzenie Nr 120/1/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf

Zarządzenie Nr 120/2/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2015 rok
PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf

Zarządzenie Nr 120/3/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 r.
PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf

Zarządzenie Nr 120/4/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf

Zarządzenie Nr 120/5/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf

Zarządzenie Nr 120/6/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 152/26/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf

Zarządzenie Nr 120/7/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf

Zarządzenie Nr 120/7A/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa

PDFZarządzenie Nr 120-7A.pdf

Zarządzenie Nr 120/8/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf

Zarządzenie Nr 120/9/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wykonania kopii dokumentów zawierających informację publiczną oraz ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf

Zarządzenie Nr 120/10/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie aktualizacji zasobu ewidencji gruntów i budynków

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf

Zarządzenie Nr 120/11/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik po zmarłym 

PDFZarządzenie Nr 120-11.pdf

Zarządzenie Nr 120/12/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik po zmarłym

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf

Zarządzenie Nr 120/13/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku przyjętego przez Gminę Prudnik po zmarłym

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf

Zarządzenie Nr 120/14/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120-14.pdf

Zarządzenie Nr 120/15/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-15.pdf

Zarządzenie Nr 120/16/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-16.pdf

Zarządzenie Nr 120/17/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-17.pdf

Zarządzenie Nr 120/18/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji odzieży roboczej

PDFZarządzenie Nr 120-18.pdf

Zarządzenie Nr 120/19/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-19.pdf

Zarządzenie Nr 120/20/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2016 r. w  sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Doradczego ds. Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-20.pdf

Zarządzenie Nr 120/21/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji umundurowania strażników miejskich

PDFZarządzenie Nr 120-21.pdf

Zarządzenie Nr 120/22/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152/25/2009 Burmistrza Prudnika z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia i organizacji systemu całodobowego alarmowania członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Prudnik na potrzeby zarządzania kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 120-22.pdf

Zarządzenie Nr 120/23/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2016 r. sprawie inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-23.pdf

Zarządzenie Nr 120/24/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-24.pdf

Zarządzenie Nr 120/25/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-25.pdf

Zarządzenie Nr 120/26/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2016 r. w  sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120-26.pdf

 

 

 

Wersja XML