Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje celowe/Ochrona Środowiska

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII/798/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych
na realizację zadań w ramach projektu pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Prudnik ”, ze środków budżetu Gminy Prudnik przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI629/2021 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej >> /Uchylona/

      Zmiana: 

  •  Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej>>
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII/78/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik więcej>>
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII/316/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej>>
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI/457/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej>>
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIII/562/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej>>
  • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIV/589/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej>>