Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje celowe/Ochrona Środowiska

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII/798/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych
na realizację zadań w ramach projektu pn. "Likwidacja wysokoemisyjnych, indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Prudnik ”, ze środków budżetu Gminy Prudnik przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI629/2021 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Prudnik więcej >> /Uchylona/

      Zmiana: 

Wersja XML