Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/744/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/744/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko -  Czeskiego, Prudnik 01-03.06.2018 r., Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region "Dom i Ogród", Prudnik 14-16.09.2018 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter - Region "Dom i Ogród"

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku szkolnym 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zbycia drewna pochodzącego z wiatrołomów

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego .2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 34a/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 271/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLIX/756/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych  w Prudniku Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z.o.o. zadań własnych gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 34a.pdf

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r.  w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia nieruchomości aportem do Zakładu Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 45A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 45 A.pdf

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Prudnika  z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 208 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za najem pomieszczeń budynku zaplecza sanitarnego obiektu sportowego w Moszczance (Amfiteatr)

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości  stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 70a/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu  na zbycie nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 70a.pdf

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych (urządzeń) do Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 87A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 87 A.pdf

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Rudziczce

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Szybowicach

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług  Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zadania publicznego w zakresie zarządzania i utrzymania dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 9 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości służebnością  przesyłu

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości  gruntowej

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jedoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarządzania nieruchomościami komunalnymi

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach 72

PDFZarządzenie Nr 108.pdf

Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce nr 266A

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prudnik przed upływem ustalonego okresu trwania użytkowania wieczystego

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szklono – Przedszkolnego w Rudziczce 266 A

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szklono - Przedszkolnego  w Szybowicach 72

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia dobry start

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust.1, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w  § 10 ust. 6

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku powierzających Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych gminy z zakresu utrzymania: czystości i porządku gminnych urządzeń użyteczności publicznej, zieleni gminnej

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za rok 2017

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2017

PDFZarządzenie Nr 133.pdf

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 137.pdf

Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 141.pdf

Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wykonanie

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 143.pdf

Zarządzenie Nr 144/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

Zarządzenie Nr 145 A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzenia kontroli z realizacji obowiązków podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 145 A.pdf

Zarządzenie Nr 146/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

Zarządzenie Nr 148/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

Zarządzenie Nr 149/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 149.pdf

Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 150.pdf

Zarządzenie Nr 151/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 151.pdf

Zarządzenie Nr 152/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 152.pdf

Zarządzenie Nr 153/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 153.pdf

Zarządzenie Nr 154/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 154.pdf

Zarządzenie Nr 155/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2018 r.  zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy  Prudnik

PDFZarządzenie Nr 155.pdf

Zarządzenie Nr 156/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 156.pdf

Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 157.pdf

Zarządzenie Nr 158/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 158.pdf

Zarządzenie Nr 159/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 159.pdf

Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 160.pdf

Zarządzenie Nr 161/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 161.pdf

Zarządzenie Nr 162/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 162.pdf

Zarządzenie Nr 163/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia  2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 163.pdf

Zarządzenie Nr  164/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 164.pdf

Zarządzenie Nr  165/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 165.pdf

Zarządzenie Nr  166/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 166.pdf

Zarządzenie Nr  167/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego Prudnik 7-9.12.2018 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego
PDFZarządzenie Nr 167.pdf

Zarządzenie Nr  168/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedaż
PDFZarządzenie Nr 168.pdf

Zarządzenie Nr  169/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 169.pdf

Zarządzenie Nr  170/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 170.pdf

Zarządzenie Nr  171/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
PDFZarządzenie Nr 171.pdf

Zarządzenie Nr  172/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 172.pdf

Zarządzenie Nr  173/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 173.pdf

Zarządzenie Nr  174/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustanego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własności Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 174.pdf

Zarządzenie Nr  175/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 175.pdf

Zarządzenie Nr  176/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego  i udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 176.pdf

Zarządzenie Nr  177/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 177.pdf

Zarządzenie Nr  178/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 178.pdf

Zarządzenie Nr  179/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 179.pdf

Zarządzenie Nr  180/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu 
PDFZarządzenie Nr 180.pdf

Zarządzenie Nr  181/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LX/855/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy  Prudnik na rok 2018
PDFZarządzenie Nr 181.pdf

Zarządzenie Nr  182/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 182.pdf

Zarządzenie Nr  183/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 183.pdf

Zarządzenie Nr  184/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 184.pdf

Zarządzenie Nr 185 /2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 185.pdf

Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 186.pdf

Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr LVII/831/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok
PDFZarządzenie Nr 187.pdf

Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 188.pdf

Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 189.pdf

Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30.01.2018 r. w sprawie Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, Prudnik 01-03.06.2018 r., Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter – Region „Dom i Ogród”, Prudnik 14-16.09.2018 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter – Region „ Dom i Ogród”
PDFZarządzenie Nr 190.pdf

Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania zwolnień z opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik
PDFZarządzenie Nr 191.pdf

Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 192.pdf

Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
PDFZarządzenie Nr 193.pdf

Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2018 r.  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
PDFZarządzenie Nr 194.pdf

Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 195.pdf

Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
PDFZarządzenie Nr 196.pdf

Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 197.pdf

Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 198.pdf

Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 września 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 199.pdf

Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi  i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 200.pdf

Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 201.pdf

Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
PDFZarządzenie Nr 202.pdf

Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych
PDFZarządzenie Nr 203.pdf

Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 204.pdf

Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 205.pdf

Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 206.pdf

Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 września 2018 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 207.pdf

Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 208.pdf

Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 209.pdf

Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/744/2017  Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2018
PDFZarządzenie Nr 210.pdf

Zarządzenie Nr 210A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 października  2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
* załącznik anonimizowano

Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 211.pdf

Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 212.pdf

Zarządzenie Nr 213/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 października  2018 r. w sprawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych przez Agencję Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 213.pdf

Zarządzenie Nr 214/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 9 października  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 214.pdf

Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października  2018 r. zmieniające Zarządzenia Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.
PDFZarządzenie Nr 215.pdf

Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 216.pdf

Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
PDFZarządzenie Nr 217.pdf

Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 218.pdf

Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października  2018 r.
PDFZarządzenie Nr 219.pdf

Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
PDFZarządzenie Nr 220.pdf

Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października  2018 r. uchylające zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 221.pdf

Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 222.pdf

Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 223.pdf

Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 224.pdf

Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 października  2018 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 225.pdf

Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 226.pdf

Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października  2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szybowicach oznaczonej na mapie nr 3 jako działka nr 127 o powierzchni 2,24 ha
PDFZarządzenie Nr 227.pdf

Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października  2018 r. w zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tej nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 228.pdf

Zarządzenie Nr 229/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 października  2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 229.pdf

Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 230.pdf

Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym - garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie
PDFZarządzenie Nr 231.pdf

Zarządzenie Nr 232/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
PDFZarządzenie Nr 232.pdf

Zarządzenie Nr 233/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym - garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie
PDFZarządzenie Nr 233.pdf

Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 października  2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
PDFZarządzenie Nr 234.pdf

Zarządzenie Nr 235/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 235.pdf

Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 października  2018 r. w sprawie zbycia samochodu FSLublin- Żuk A 156C nr rej. OPR N924
PDFZarządzenie Nr 236.pdf

Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października  2018 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
PDFZarządzenie Nr 237.pdf

Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października  2018 r. w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 238.pdf

Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 239.pdf

Zarządzenie Nr 240/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu  Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 240.pdf

Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 241.pdf

Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikowania wniosków o dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 242.pdf

Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 243.pdf

Zarządzenie Nr 244/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 244.pdf

Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 245.pdf

Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik  na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 246.pdf

Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarzadzenie Nr 247.pdf

Zarządzenie Nr 248/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 248.pdf

Zarządzenie Nr 248A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza
PDFZarządzenie Nr 248A.pdf

Zarządzenie Nr 249/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 249.pdf

Zarządzenie Nr 249A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zbycia samochodu FSLublin-Żuk A 156C nr rej. OPR N924
PDFZarządzenie Nr 249A.pdf

Zarządzenie Nr 250/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prudnik na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tej nieruchomości
PDFZarządzenie Nr 250.pdf

Zarządzenie Nr 251/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 251.pdf

Zarządzenie Nr 252/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
PDFZarządzenie Nr 252.pdf

Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 253.pdf

Zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 254.pdf

Zarządzenie Nr 255/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 255.pdf

Zarządzenie Nr 256/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Prudnika
PDFZarządzenie Nr 256.pdf

Zarządzenie Nr 267/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza
PDFZarządzenie Nr 267.pdf

Zarządzenie Nr 268/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 268.pdf

Zarządzenie Nr 269/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 269.pdf

Zarządzenie Nr 270/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
PDFZarządzenie Nr 270.pdf

Zarządzenie Nr 271/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie  sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu
PDFZarządzenie Nr 271.pdf

Zarządzenie Nr 272/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 272.pdf

Zarządzenie Nr 273/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 273.pdf

Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 274.pdf

Zarządzenie Nr 275/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
PDFZarządzenie Nr 275.pdf

Zarządzenie Nr 276/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 276.pdf

Zarządzenie Nr 277/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 277.pdf

Zarządzenie Nr 278/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 278.pdf

Zarządzenie Nr 279/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 279.pdf

Zarządzenie Nr 280/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 280.pdf

Zarządzenie Nr 281/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenie bonifikaty
PDFZarządzenie Nr 281.pdf

Zarządzenie Nr 282/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 282.pdf

Zarządzenie Nr 283/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej w Prudniku oraz zarządzenie zmieniające w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej w Prudniku
PDFZarządzenie Nr 283.pdf

Zarządzenie Nr 284/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 284.pdf

Zarządzenie Nr 285/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie  zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 285.pdf

Zarządzenie Nr 286/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 286.pdf

Zarządzenie Nr 287/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia
PDFZarządzenie Nr 287.pdf

Zarządzenie Nr 288/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie  zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 288.pdf

Zarządzenie Nr 289/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2019
PDFZarządzenie Nr 289.pdf

Zarządzenie Nr 290/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 290.pdf

Zarządzenie Nr 291/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 291.pdf

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku powierzających Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych gminy
PDFZarządzenie Nr 292.pdf

Zarządzenie Nr 293/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie  finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok
PDFZarządzenie Nr 293.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML