Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LVI z dnia 29 maja 2018 r.

PDFDruk nr 978 - Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych za 2017 rok.pdf

PDFDruk nr 979 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 979 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok - wersja zmieniona.pdf

PDFDruk nr 980 - Projekt uchwały w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik.pdf

PDFDruk nr 981 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z dworca....pdf

PDFDruk nr 982 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf

 

Wersja XML