Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LVII z dnia 14 czerwca 2018 r.

PDFDruk nr 983 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 984 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.pdf

EXEZałączniki do uchwały.part1.exe
RARZałączniki do uchwały.part2.rar
 

PDFDruk nr 985 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

Wersja XML