Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejska Komisja Wyborcza

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Prudnika zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFObwieszczenie_kandydaci na burmistrza.pdf

 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Prudniku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFObwieszczenie_kandydaci na radnych.pdf

 

Brak opisu obrazka

 

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej, siedzibie i pełnionych dyżurach
PDFinformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku.pdf

 

Zmiana czasu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku informuje, że w dniu 26 września 2018 r. Komisja pełni dyżur od godziny 23:00 do godziny 24:00.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku informuje, że w dniu 17 września 2018 r. Komisja rozpoczyna pracę o godzinie 14:00.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDFpostanowienie_o_powołaniu_tkw_kwii.pdf

 

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
PDFpowoływanie komisji załącznik 1.pdf

 

Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
PDFuchwała - tkw.pdf

Wersja XML