Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXI z dnia 7 września 2018 r.

PDFDruk nr 1025 - Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na....pdf

PDFDruk nr 1026 - Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf

PDFDruk nr 1027 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska na temat zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Prudniku.pdf

Wersja XML