Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIII z dnia 19 października 2018 r.

PDFDruk nr 1036 - Ocena realizacji uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2019.pdf

PDFDruk nr 1037 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 1038 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf

PDFDruk nr 1039 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDFDruk nr 1040 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 1041 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 1042 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDFDruk nr 1043 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDFDruk nr 1044 - Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi....pdf

PDFDruk nr 1045 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości Pl. Wolności 6 w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 1046 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia....pdf

PDFDruk nr 1047 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 1048 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2017-2018.pdf

Wersja XML