Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Prudnika

GRZEGORZ ZAWIŚLAK

BURMISTRZ PRUDNIKA

Brak opisu obrazka

Kontakt:

Adres: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

Pokój 102

Telefon 77 406 62 00

Zadania:

Ustawowo Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, tj.: wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Prudniku i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

Burmistrz wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.

W dniu 20 listopada 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Prudniku Burmistrz Grzegorz Zawiślak odebrał zaświadczenie oraz złożył ślubowanie o następującej treści:

"Obejmując urząd Burmistrza Prudnika, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Prudnik. Tak mi dopomóż Bóg."

 

 

 

JAROSŁAW SZÓSTKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA PRUDNIKA

Brak opisu obrazka

Kontakt:

Adres: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

Pokój 102

Telefon 77 406 62 00

Mail: jaroslaw.szostka@prudnik.pl 

PDFZarządzenie nr 256-2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Prudnika.pdf

Wersja XML