Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STATUT GMINY PRUDNIK 2018

PDF334. Uchwała Nr XIX-334-2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.pdf

PDF883. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-883-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.pdf

Wersja XML