Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały 2018-2023

PDF507. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-507-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Prudnika.pdf

PDF506. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-506-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

PDF505. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-505-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej.pdf

PDF504. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-504-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy ....pdf

PDF503. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-503-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDF502. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-502-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik”.pdf

PDF501. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-501-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2020-2021.pdf

PDF500. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-500-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF499. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-499-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF498. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-498-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF497. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-497-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF496. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-496-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF495. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-495-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF494. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-494-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF493. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-493-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF492. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-492-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF491. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-491-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF490. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-490-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF489. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-489-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF488. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-488-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF487. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-487-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf

PDF486. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-486-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF485. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-485-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF484. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXX-484-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf


PDF483. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIX-483-2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf

PDF482. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIX-482-2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf

PDF481. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIX-481-2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Prudnik dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach.pdf
 

PDF480. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-480-2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf

PDF479. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVIII-479-2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie.pdf
 

PDF478. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-478-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawieodstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych w związku z epidemią COVID-19.pdf

PDF477. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-477-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Prudniku.pdf

PDF476. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-476-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf

PDF475. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-475-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDF474. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-474-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii elektromobilności Gminy Prudnik.pdf

PDF473. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-473-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF472. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-472-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF471. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-471-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF470. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-470-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF469. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-469-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF468. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-468-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF467. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-467-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF466. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-466-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF465. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-465-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF464. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-464-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej.pdf

PDF463. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-463-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf

PDF462. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-462-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf

PDF461. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-461-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2019 rok.pdf

PDF460. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-460-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prundik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf

PDF459. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-459-2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf
 

PDF458. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-458-2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

PDF457. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVI-457-2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych ....pdf
 

PDF456. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-456-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.pdf

PDF455. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-455-2020 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opikueńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze....pdf

PDF454. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-454-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2021-2030.pdf

PDF453. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-453-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawieprzystapienia Gminy Prudnik do realizacji projektu pn. Rodzinne więzi na rzecz wspierania rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji.pdf

PDF452. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-452-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji współnego projektu pn. Sieć inkubatorów przedsiębiorczości....pdf

PDF451. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-451-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dórg gminnych oraz nadania jej nazwy.pdf

PDF450. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-450-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dórg gminnych oraz nadania jej nazwy.pdf

PDF449 Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-449-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokiali mieszkalnyvch i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokowści ich ....pdf

PDF448. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-448-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF447. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-447-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF446. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-446-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF445. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-445-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF444. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-444-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF443. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-443-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF441. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-441-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF442. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-442-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF439. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-439-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF440. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-440-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF438. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-438-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF437. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-437-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF436. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-436-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF435. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-435-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF434. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-434-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF433. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-433-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF432. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-432-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF431. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-431-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF430. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-430-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF429. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-429-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF428. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-428-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF427. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-427-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF426. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-426-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF425. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-425-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF424. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-424-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF423. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-423-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF422. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-422-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF421. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-421-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

PDF420. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-420-2020 z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości.pdf

PDF419. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-419-2020 z dnia 28 maja 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych.pdf

PDF418. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV-418-2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf

PDF417. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-417-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji przedsiewzięcia polegającego na wykonaniu ścieżki pieszo-row.pdf

PDF416. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-416-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru ławników w latach 2020-2023.pdf

PDF415. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-415-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik.pdf

PDF414. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-414-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Sieć ikubatorów przedsięborczości szk.pdf

PDF413. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-413-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF412. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-412-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości.pdf

PDF411. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-411-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF410. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-410-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF409. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-409-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF408. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-408-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF407. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-407-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF406. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-406-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF405. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-405-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej na rzecz użytkowników wieczystych.pdf

PDF404. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-404-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf

PDF403. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-403-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie navycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF402. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-402-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf

PDF401. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIV-401-2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf
 

PDF400. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-400-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF399. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-399-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Prudnika.pdf

PDF398. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-398-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminntych.pdf

PDF397. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-397-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf

PDF396. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-396-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF395. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-395-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF394. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-394-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF393. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-393-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.pdf

PDF392. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-392-2020 z dnia 24 marca 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.pdf

PDF391. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-391-2020 z dnia 24 marca 2020 r. zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf

PDF390. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-390-2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf
 

PDF389. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-388-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansówi Rozowju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF388. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-388-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF387. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-387-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Patronem Miasta i Gminy Prudnik.pdf

PDF386. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-386-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2020 roku.pdf

PDF385. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-385-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków ...pdf

PDF384. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-384-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki ....pdf

PDF383. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-383-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf

PDF382. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-382-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie ujęcia w rządowym programie przeciwdziałania niedoborowi wody....pdf

PDF381. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-381-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2019-2020.pdf

PDF380. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-380-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF379. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-379-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF378. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-378-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF377. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-377-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF376. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-376-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF375. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-375-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF374. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-374-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF373. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-373-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru oplaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia ....pdf

PDF372. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-372-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf

PDF371. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXII-371-2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf
 

PDF370. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-370-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF369. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-369-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa.pdf

PDF368. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-368-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej.pdf

PDF367. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-367-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.pdf

PDF366. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-366-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF365. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-365-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Prudniku do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.pdf

PDF364. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-364-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.pdf

PDF363. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-363-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDF362. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-362-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.pdf

PDF361. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-361-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie posadowienia tablicy pamiątkowej.pdf

PDF360. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-360-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf

PDF359. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-359-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmianiająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku.pdf

PDF358. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-358-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego zlokalizowanego w Prudniku u zbiegu ulic Dąbrowkiego, Wojska Polskiego, Staszica ....pdf

PDF357. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-357-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Prudniku.pdf

PDF356. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-356-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Przy Świętym Źródle przy ul. Poniatowskiego w Prudniku.pdf

PDF355. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-355-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Prudniku.pdf

PDF354. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-354-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik.pdf

PDF353. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-353-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy ul. Podgórnej.pdf

PDF352. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-352-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF351. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-351-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF350. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-350-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF349 Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-349-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF348. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-348-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF347. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-347-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF346. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-346-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF345. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-345-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF344. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-344-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF343. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-343-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF342. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-342-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF341. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXI-341-2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf
 

PDF340. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XX-340-2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf

PDF339. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-339-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie nadania Statutu....pdf

PDF338. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-338-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmianiająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego.pdf

PDF337. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-337-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nzawy rondu w Prudniku.pdf

PDF336. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-336-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorwoego Obywatela Gminy ....pdf

PDF335. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-335-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy.pdf

PDF334. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-334-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia statutu Gminy.pdf

PDF333. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-333-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji założeń do planu ....pdf

PDF332. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-332-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania.pdf

PDF331. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-331-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i powołania członków oraz ...pdf

PDF330. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-330-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF329. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-329-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF328. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-328-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF327. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-327-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF326. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-326-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF325. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-325-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF324. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-324-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF323. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-323-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF322. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-322-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF321. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-321-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze.pdf

PDF320. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-320-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu Gminy Prudnik....pdf

PDF319. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-319-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF318. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-318-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2020-2023.pdf

PDF317. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIX-317-2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf
 

PDF316. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-316-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ....pdf

PDF315. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-315-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu ....pdf

PDF314. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-314-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ....pdf

PDF313. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-313-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za ....pdf

PDF312. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVIII-312-2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF311. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-311-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości ....pdf

PDF310. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-310-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF309. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-309-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie....pdf

PDF308. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-308-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku ....pdf

PDF307. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-307-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemó alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020.pdf

PDF306. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-306-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dadatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego....pdf

PDF305. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-305-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. uchylająca uchwałe w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf

PDF304. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-304-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.pdf

PDF303. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-303-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w.pdf

PDF302. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-302-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.pdf

PDF301. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-301-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik.pdf

PDF300. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-300-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku.pdf

PDF299. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-299-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku.pdf

PDF298. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-298-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku.pdf

PDF297. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-297-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości przy Placu Zamkowym 2 w Prudniku.pdf

PDF296. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-296-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF295. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-295-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF294. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-294-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF293. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-293-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF292. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-292-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF291. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-291-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF290. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-290-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF289. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-289-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF288. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-288-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF287. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-287-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF286. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-286-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF285. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-285-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF284. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-284-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF283. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-283-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF282. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-282-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF281. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-281-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF280. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-280-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF279 Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-279-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF278. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-278-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF277. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-277-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF276. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-276-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF275. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-275-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF274. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-274-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF273. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-273-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF272. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-272-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF271. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-271-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF270. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-270-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF269. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-269-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF268. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-268-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF267. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-267-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF266. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-266-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF265. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-265-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF264. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-264-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie navycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF263. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-263-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF262. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVII-262-2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Nadvirna z Ukrainy, województwo Iwanofrankiwskie.pdf
 

PDF261. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-261-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w ....pdf

PDF260. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-260-2019 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych ....pdf

PDF259. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-259-2019 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do....pdf

PDF258. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-258-2019 z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do....pdf

PDF257. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-257-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF256. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-256-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF255. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-255-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF254. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-254-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF253. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-253-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF252. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-252-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ....pdf

PDF251. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-251-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od ....pdf

PDF250. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XVI-250-2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf
 

PDF249. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-249-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odbierania odpdów komunalnych od właścicieli ....pdf

PDF248. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-248-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.pdf

PDF247. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-247-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF246. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-246-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Prudnik do.pdf

PDF245. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-245-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia ....pdf

PDF244. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-244-2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków ....pdf

PDF243. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-243-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu uzytkowego w Regionalnym ...pdf

PDF242. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-242-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF241. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-241-2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej ....pdf

PDF240. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-240-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf
 

PDF239. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-239-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki Zasłuzony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf

PDF238. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-238-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu.pdf

PDF237. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-237-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeniesienia klasIV-VI.pdf

PDF236. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-236-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów.pdf

PDF235. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-235-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia.pdf

PDF234. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-234-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia....pdf

PDF233. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-233-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania zgminnych obiektów.pdf

PDF232. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-232-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategprii dróg.pdf

PDF231. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-231-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których ....pdf

PDF230. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-230-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF229. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-229-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF228. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-228-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF227. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-227-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF226. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-226-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF225. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-225-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF224. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-224-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF223. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-223-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF222. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-222-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF221. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-221-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF220. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-220-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF219. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-219-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF218. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-218-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF217. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-217-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF216. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-216-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF215. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-215-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF214. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-214-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF213. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-213-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF212. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-212-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF211. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-211-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF210. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-210-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF209. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-209-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF208. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-208-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnym ....pdf

PDF207. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-207-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących ....pdf

PDF206. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-206-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej.pdf

PDF205. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-205-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF204. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-204-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf

PDF203. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-203-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej ....pdf
 

PDF202. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-202-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunikacji...pdf

PDF201. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-201-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf

PDF200. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-200-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ....pdf
 

PDF199. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-199-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego....pdf

PDF198. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-198-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Policji w Opolu informacji o ....pdf

PDF197. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-197-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF196. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-196-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf

PDF195. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-195-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Prudnik a Powiatem Prudnickim....pdf

PDF194. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-194-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa....pdf

PDF193. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-193-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika.pdf

PDF192. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-192-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum....pdf

PDF191. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-191-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników ....pdf

PDF190. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-190-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy ....pdf

PDF189. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-189-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu ....pdf

PDF189. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-189-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom gminy....pdf

PDF187. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-187-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji ....pdf

PDF186. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-186-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych.pdf

PDF185. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-185-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ....pdf

PDF184. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-184-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF183. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-183-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF182. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-182-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF181. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-181-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF180. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-180-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf

PDF179. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-179-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe.pdf

PDF178. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-178-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF177. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-177-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika....pdf

PDF176. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-176-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik....pdf

PDF175. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-175-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf

PDF174. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-174-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika.pdf

PDF173. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-173-2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów....pdf

PDF172. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-172-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze ....pdf

PDF171. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-171-2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej....pdf

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDF170. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-170-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF169. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-169-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF168. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-168-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF167. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-167-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF166. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-166-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF165. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-165-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF164. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-164-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF163. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-163-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF162. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-162-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF161. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-161-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF160. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-160-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF159. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-159-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF158. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-158-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF157. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-157-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF156. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-156-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF155. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-155-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF154. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-154-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF153. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-153-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF152. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-152-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości.pdf

PDF151. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-151-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF150. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-150-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Prudnik dla Jednostki....pdf

PDF149. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-149-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do spółki....pdf

PDF148. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-148-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości....pdf

PDF147. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-147-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDF146. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-146-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów ....pdf

PDF145. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-145-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny....pdf

PDF144. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-144-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych....pdf

PDF143. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-143-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ....pdf

PDF142. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-142-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ....pdf

PDF141. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-141-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu....pdf

PDF140. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-140-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF139. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-139-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF138. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-138-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF137. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-137-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF136. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-136-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF135. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-135-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF134. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-134-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF133. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-133-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF132. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-132-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością....pdf

PDF131. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-131-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF130. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-130-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF129. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-129-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF128. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-128-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF127. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-127-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej....pdf

PDF126. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-126-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf

PDF125. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-125-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF124. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-124-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka....pdf

PDF123. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-123-2019 r. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji....pdf

PDF122. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-122-2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDF121. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-121-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Prudnika.pdf

PDF120. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-120-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF119. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-119-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF118. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-118-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF117. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-117-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF116. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-116-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF115. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-115-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF114. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-114-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF113. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-113-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF112. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-112-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF111. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-111-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF110. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-110-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF109. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-109-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF108. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-108-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF107. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-107-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF106. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-106-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF105. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-105-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF104. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-104-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF103. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-103-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF102. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-102-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF101. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-101-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF100. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-100-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF99. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-99-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF98. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-98-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF97. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-97-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF96. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-96-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF95. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-95-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF94. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-94-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF93. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-93-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF92. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-92-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF91. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-91-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF90. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-90-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF89. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-89-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF88. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-88-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF87. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-87-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF86. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-86-2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego....pdf

PDF85. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-85-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF84. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-84-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji.pdf

PDF83. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-83-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejski w Prudniku.pdf

PDF82. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-82-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego....pdf

PDF81. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-81-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych....pdf

PDF80. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-80-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz....pdf

PDF79. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-79-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej....pdf

PDF78. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-78-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości....pdf

PDF77. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-77-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych....pdf

PDF76. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-76-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

PDF75. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-75-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zvycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF74. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-74-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz....pdf

PDF73. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-73-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ....pdf

PDF72. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-72-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF71. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-71-2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej....pdf

PDF70. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-70-2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDF69. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-69-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu....pdf

PDF68. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-68-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej....pdf

PDF67. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-67-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDF66. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-66-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej.pdf

PDF65. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-65-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Senioró i nadania jej Statutu.pdf

PDF64. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-64-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu....pdf

PDF63. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-63-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania....pdf

PDF62. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-62-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarcznia wody i odrowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF61. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-61-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia..pdf

PDF60. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-60-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości....pdf

PDF59. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-59-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia....pdf

PDF58. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-58-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF57. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-57-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF56. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-56-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF55. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-55-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF54. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-54-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF53. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-53-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF52. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-52-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF51. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-51-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf

PDF50. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-50-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Czyżowice.pdf

PDF49. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-49-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębowiec.pdf

PDF48. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-48-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Łąka Prudnicka.pdf

PDF47. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-471-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Mieszkowice.pdf

PDF46. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-46-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Moszczanka.pdf

PDF45. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-45-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Niemysłowice.pdf

PDF44. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-44-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piorunkowice.pdf

PDF43. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-43-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Rudziczka.pdf

PDF42. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-42-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Szybowice.pdf

PDF41. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-41-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wierzbiec.pdf

PDF40. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-40-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r..pdf

PDF39. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-39-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych....pdf

PDF38. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-38-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.pdf

PDF37. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-37-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDF36. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-36-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych....pdf

PDF35. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-35-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków.....pdf

PDF34. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-34-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku....pdf

PDF33. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-33-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ....pdf

PDF32. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-32-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik....pdf

PDF31. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-31-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.pdf

PDF30. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-30-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF29. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-29-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy....pdf

PDF28. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-28-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 r..pdf

PDF27. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-27-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF26. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-26-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji....pdf

PDF25. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-25-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszakaniowej....pdf

PDF24. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-24-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia....pdf

PDF23. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-23-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego....pdf

PDF22. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-22-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

PDF21. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-21-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf

PDF20. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-20-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz....pdf

PDF19. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-19-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf

PDF18. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-18-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf

PDF17. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-17-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDF16. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-16-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków...pdf

PDF15. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-15-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej....pdf

PDF14. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-14-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnika z organizacjami pozarządowymi ....pdf

PDF13. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-13-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF12. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-12-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF11. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-11-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF10. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-10-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznaej I stopnia im....pdf

PDF9. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-9-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF8. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-8-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF7. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-7-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.pdf

PDF6. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa.pdf

PDF5. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-5-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej.pdf

PDF4. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-4-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.pdf

PDF3. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-3-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF2. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr I-1-2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr I-1-2018 z dnia 20 litopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

Wersja XML