• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacje i zapytania

ROK 2019

114/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie ustalenia właścicieli działek 344/5, 344/2, 341/2 i uporządkowania terenu

PDF114-2019 Interpelacja.pdf
 

113/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie renowacji placu zabaw Przedszkola nr 6 w Prudniku

PDF113-2019 Interpelacja.pdf

PDF113-2019 Odpowiedź.pdf
 

112/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości utworzenia dodatkowego przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Nyskiej

PDF112-2019 Interpelacja.pdf

PDF112-2019 Odpowiedź.pdf
 

111/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mroza w sprawie uszkodzonej ławki na stadionie przy ulicy Kolejowej w Prudniku po stronie południowej

PDF111-2019 Interpelacja.pdf

PDF111-2019 Odpowiedź.pdf
 

110/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie drogi Moszczanka-Pokrzywna

PDF110-2019 Interpelacja.pdf
 

109/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie kosztów eksploatacji samochodów służbowych użytkowanych przez prezesów spółek gminnych oraz kosztów ponoszonych w związku z posiadanymi telefonami służbowymi

PDF109-2019 Interpelacja.pdf
 

108/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości otworzenia sklepu z wyrobami Spółdzielni Mleczarskiej 

PDF108-2019 Interpelacja.pdf
 

107/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na uczczenie 30 rocznicy powołania Rady Miejskiej

PDF107-2019 Interpelacja.pdf
 

106/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie  ustalenia opłat rocznych za strefę płatnego parkowania

PDF106-2019 Interpelacja.pdf
 

105/2019 - Interpelacja radngo Josela Czerniaka w sprawie wykonania drogi koło PCPR w Prudniku

PDF105-2019 Interpelacja.pdf

PDF105-2019 Odpowiedź.pdf
 

104/2019 - Interpelacja radngo Marcina Krasonia w sprawie montażu znaku drogowego "zakaz postoju" w miejscowości Rudziczka

PDF104-2019 Interpelacja.pdf

PDF104-2019 Przekazanie.pdf
 

103/2019 - Interpelacja radngo Stanisława Mięczakowskiego dotyczące usunięcia uszkodzonego lustra deogowego oraz montażu nowego przy skrzyżowaniu ulic Czereśniowej i Głuchołaskiej w Łące Prudnickiej

PDF103-2019 Interpelacja.pdf

PDF103-2019 Odpowiedź.pdf
 

102/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie możliwości decydowania przez Gminę o działkach będących pod zarządem PTBS

PDF102-2019 Interpelacja.pdf

PDF102-2019 Odpowiedź.pdf
 

101/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie częstszej dezynfekcji pojemników na odpady komunalne przy ulicy Wojska Polskiego i Wyszyńskiego

PDF101-2019 Interpelacja.pdf

PDF101-2019 Odpowiedź.pdf
 

100/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie pilnego remontu chodnika wzdłuż ulicy Staszica przy budynku Wyszyńskiego 2-8

PDF100-2019 Interpelacja.pdf

PDF100-2019 Odpowiedź.pdf
 

99/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie remontu ścieżek na cmentarzu komunalnym

PDF99-2019 Interpelacja.pdf

PDF99-2019 Odpowiedź.pdf
 

98/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustawienia lustra drogowego przy wjeździe od strony garażów na ulicę Reja

PDF98-2019 Interpelacja.pdf

PDF98-2019 Odpowiedź.pdf
 

97/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zmiany oznakowania na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Piastowskiej

PDF97-2019 Interpelacja.pdf

PDF97-2019 Odpowiedź.pdf
 

96-2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zmiany oznakowania na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Piastowskiej

PDF96-2019 Interpelacja.pdf

PDF96-2019 Odpowiedż.pdf
 

95/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie oznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki/Traugutta

PDF95-2019 Interpelacja.pdf

PDF95-2019 Odpowiedź.pdf
 

94/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie montażu ławek przy torach do gry w petanque  w parku miejskim

PDF94-2019 Interpelacja.pdf

PDF94-2019 Odpowiedź.pdf
 

93/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie sprzedaży prądu

PDF93-2019 Interpelacja.pdf

PDF93-2019 Odpowiedź.pdf
 

92/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie założenia na terenie miasta łąk kwietnych

PDF92-2019 Interpelacja.pdf

PDF92-2019 Odpowiedź.pdf


91/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie budowy przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 40  w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF91-2019 Interpelacja.pdf

PDF91-2019 Przekazanie.pdf

PDF91-2019 Odpowiedź.pdf
 

90/2019 - Interpelacja radnej Teresy Barańskiej w sprawie montażu lustra drogowego przy ul. Chrobrego w Prudniku

PDF90-2019 Interpelacja.pdf

PDF90-2019 Odpowiedź.pdf

89/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie nasadzeń drzew w parku miejskim w Prudniku

PDF89-2019 Interpelacja.pdf

PDF89-2019 Odpowiedź.pdf

88/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie częstszych patroli policji na cmentarzu komunalnym w Prudniku

PDF88-2019 Interpelacja.pdf

PDF88-2019 Przekazanie.pdf

PDF88-2019- Odpowiedź.pdf
 

87/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie koszenia trawy przy poboczu ul Poniatowskiego w Prudniku

PDF87-2019 Interpelacja.pdf

PDF87-2019 Odpowiedź.pdf

86/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przycięcia gałęzi drzewa rosnącego przy schodach pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Wojska Polskiego

PDF86-2019 Interpelacja.pdf

PDF86-2019 Odpowiedź.pdf

85/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przystosowania dla osób niepełnosprawnych schodów pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Wojska Polskiego

PDF85-2019 Interpelacja.pdf

PDF85-2019 Przekazanie.pdf

84/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie usunięcia drzewek rosnących na budynku po byłym browarze przy ul. Królowej Jadwigi w Prudniku

PDF84-2019 Interpelacja.pdf

PDF84-2019 Odpowiedź.pdf

83/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie naprawy metalowych kratek w chodniku przy ul. Kościuszki 17 w Prudniku

PDF83-2019 Interpelacja.pdf

PDF83-2019 Przekazanie.pdf

PDF83-2019 Odpowiedź.pdf

82/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dostosowania rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej względem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku

PDF82-2019 Interpelacja.pdf

PDF82-2019 Odpowiedź.pdf

81/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie komunikacji miejskiej dla uczniów korzystających z krytej pływalni w ramach lekcji w-f 

PDF81-2019 Interpelacja.pdf

PDF81-2019 Odpowiedź.pdf

80/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy nawierzchni i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Meblarskiej w Prudniku

PDF80-2019 Interpelacja.pdf

PDF80-2019 Odpowiedź.pdf

79/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczela w sprawie wymiany sieci gazowej na ul. Skłodowskiej, Reymonta i 1000-lecia w Prudniku

PDF79-2019 Interpelacja.pdf

PDF79-2019 Przekazanie.pdf

78/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie możliwości sprzedaży prądu przez ZEC sp. z o.o.

PDF78-2019 Interpelacja.pdf

PDF78-2019 Przekazanie.pdf

PDF78-2019 Odpowiedź.pdf

77/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie zamontowania zadaszonej wiaty przy przystanku autobusowym przy ul. Skowrońskiego 

PDF77-2019 Interpelacja.pdf

PDF77-2019 Odpowiedź.pdf

76/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Dąbrowskiego

PDF76-2019 Interpelacja.pdf

PDF76-2019 Odpowiedź.pdf

75/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy drogi wewnętrznej i wokół budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19-21

PDF75-2019 Interpelacja.pdf

PDF75-2019 Odpowiedź.pdf

74/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na akcję letnią dla Ośrodków Kultury

PDF74-2019 Interpelacja.pdf 

     PDF74-2019 Uszczegółowienie interpelacji.pdf

PDF74-2019 Odpowiedź.pdf

73/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie nieczynnej toalety na terenie Koziej Góry 

PDF73-2019 Interpelacja.pdf

PDF73-2019 Odpowiedź.pdf

72/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie braku stojaków rowerowych w części centralnej miasta

PDF72-2019 Interpelacja.pdf

PDF72-2019 Odpowiedź.pdf

71/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie poprawy ruchu drogowego i bezpieczeństwa przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku

PDF71-2019 Interpelacja.pdf

PDF71-2019 Przekazanie.pdf

70/2019 - Interpelacja radnej Alicji Isalskiej w sprawie wykonania drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej w Prudniku

PDF70-2019 Interpelacja.pdf

PDF70-2019 Odpowiedź.pdf

69/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczela w sprawie naprawy jezdni przy Alei Lipowej w Prudniku

PDF69-2019 Interpelacja.pdf

PDF69-2019 Odpowiedź.pdf

68/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie powstania w Prudniku Domu Dziennego Pobytu oraz utworzenia kolejnych Klubów "Senior+"

PDF68-2019 Interpelacja.pdf

PDF68-2019 Odpowiedź.pdf

67/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie wykonania nawierzchni podwórka oraz nałożenia nowej warstwy tynku na budynku przy ul. Plac Wolności 1 w Prudniku

PDF67-2019 Interpelacja.pdf

PDF67-2019 Odpowiedź.pdf

66/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonanych prac na boiskach w Łące Prudnickiej i w Prudniku przy ul. Kolejowej

PDF66-2019 Interpelacja.pdf

PDF66-2019 Odpowiedź.pdf

PDF66-2019 Informacja uzupełniająca.pdf

65/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustawienia latarni przy wjeździe na ul. Kochanowskiego

PDF65-2019 Interpelacja.pdf

PDF65-2019 Odpowiedź.pdf

64/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie stosowania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku związanych z gospodarowaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy

PDF64-2019 Interpelacja.pdf

PDF64-2019 Odpowiedz.pdf

63/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ustalenia właściciela działki przy ul. Podgórnej

PDF63-2019 Interpelacja.pdf

PDF63-2019 Odpowiedz.pdf

62/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie kontroli dokumentów uprawniających do zniżek dla osób korzystających z komunikacji miejskiej

PDF62-2019 Interpelacja.pdf 

PDF62-2019 Odpowiedź.pdf

61/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie rozwiązania kwestii blokowania przez kierowców ul. Jesionkowej w Prudniku 

PDF61-2019 Interpelacja.pdf

PDF61-2019 Odpowiedź.pdf

60/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie interwencji Straży Miejskiej przy Przedszkolu nr 6 w Prudniku

PDF60-2019 Interpelacja.pdf

PDF60-2019 Odpowiedź.pdf

59/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zmiany przeznaczenia budynku przy Placu Zamkowym

PDF59-2019 Interpelacja.pdf

PDF59-2019 Odpowiedź.pdf

58/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie naprawy ścieżki przy ul. Lipowej w Prudniku

PDF58-2019 Interpelacja.pdf

PDF58-2019 Odpowiedź.pdf

57/2019 - Wniosek radnego Josela Czerniaka w sprawie rozważenia możliwości zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PDF57-2019 Wniosek.pdf

PDF57-2019 Odpowiedź.pdf

56/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób potrzebujących takiej formy wsparcia

PDF56-2019 Interpelacja.pdf

PDF56-2019 Odpowiedź.pdf

55/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie Pomnika Ofiar "Marszu Śmierci" usytuowanego na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku

PDF55-2019 Interpelacja.pdf

PDF55-2019 Odpowiedź.pdf

54/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wprowadzenia ograniczenia parkowania samochodów przy ul. Podgórnej w Prudniku

PDF54-2019 Interpelacja.pdf

PDF54-2019 Odpowiedź.pdf

53/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zorganizowania punktu w Prudniku gdzie osoby bezdomne mogą się wykąpać 

PDF53-2019 Interpelacja.pdf

PDF53-2019 Odpowiedź.pdf

52/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Jesionkowej

PDF52-2019 Interpelacja.pdf

PDF52-2019 Odpowiedź.pdf

51/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie działki za garażami przy ul. Soboty

PDF51-2019 Interpelacja.pdf

PDF51-2019 Odpowiedź.pdf

50/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie braku miejsc parkingowych dla pracowników Spółdzielni Pionier w Prudniku i pobliskich mieszkańców oraz wykonania utwardzenia terenu przy ul. Wańkowicza

PDF50-2019 Interpelacja.pdf

PDF50-2019 Odpowiedź.pdf

49/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie odbierania odpadów BIO

PDF49-2019 Interpelacja.pdf

PDF49-2019 Odpowiedź.pdf

48/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie powoływania członków Rejonowych Komisji Konkursowych na szczeblu gminnym i powiatowym

PDF48-2019 Interpelacja.pdf

PDF48-2019 Odpowiedź.pdf

47/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie placu zabaw przy ul. Szpitalnej i Kościuszki

PDF47-2019 Interpelacja.pdf

PDF47-2019 Odpowiedź.pdf

46/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie Cmentarza Żydowskiego w Prudniku

PDF46-2019 Intepelacja.pdf

PDF46-2019 Odpowiedź.pdf

45/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie funkcjonowania budynków w Wieszczynie i przy ul. Armii Krajowej

PDF45-2019 Interpelacja.pdf

PDF45-2019 Odpowiedź.pdf

44/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie ufundowania przez gminę i mieszkańców grobowca dla Filipa Roboty

PDF44-2019 Interpelacja.pdf

PDF44-2019 Odpowiedź.pdf

43/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie montażu koszy na śmieci przy ul. Poniatowskiego

PDF43-2019 Interpelacja.pdf

PDF43-2019 Odpowiedź.pdf

42/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie sprzątania części ul. Piastowskiej

PDF42-2019 Interpelacja.pdf

PDF42-2019 Odpowiedź.pdf

41/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przycięcia gałęzi drzew przy ul. Staszica

PDF41-2019 Interpelacja.pdf

PDF41-2019 Odpowiedź.pdf

40/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie usunięcia gałęzi z przydrożnych rowów pomiędzy Szybowicami a Wierzbcem

PDF40-2019 Interpelacja.pdf

PDF40-2019 Przekazanie.pdf

PDF40-2019 Odpowiedź.pdf

39/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie opłat abonamentowych należnych za gotowość dostarczania wody w ZWiK Prudnik

PDF39-2019 Interpelacja.pdf

PDF38 i 39-2019 Odpowiedź.pdf

38/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie wprowadzenia e-faktur przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

PDF38-2019 Interpelacja.pdf

PDF38 i 39-2019 Odpowiedź.pdf

37/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie przekazania boiska sportowego w Wierzbcu w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Prudniku

PDF37-2019 Interpelacja.pdf

PDF37-2019 Odpowiedz.pdf

36/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie przekazania terenu Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach w administrowanie Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury

PDF36-2019 Interpelacja.pdf

PDF36-2019 Odpowiedz.pdf

35/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zabezpieczenia lokali mieszkalnych przez Gminę Prudnik dla osób po wyrokach sądowych eksmisji

PDF35-2019 Interpelacja.pdf

PDF35-2019 Odpowiedź.pdf

34/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie utworzenia sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży

PDF34-2019 Interpelacja.pdf

PDF34-2019 Odpowiedź.pdf

33/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie skrócenia terminu usunięcia awarii oświetlenia na terenach wiejskich

PDF33-2019 Interpelacja.pdf

PDF33-2019 Odpowiedź.pdf

32/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie montażu znaku drogowego D42 w miejscowości Rudziczka

PDF32-2019 Interpelacja.pdf

PDF32-2019 Odpowiedź.pdf

31/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie sprzątania krawężników i chodników przy drogach krajowych

PDF31-2019 Interpelacja.pdf

PDF31-2019 Przekazanie.pdf

PDF31-2019 Odpowiedź.pdf

30/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Karola Miarki z ul. Lompy

PDF30-2019 Interpelacja.pdf

PDF30-2019 Odpowiedź.pdf

29/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie poprawnego traktowania zwierząt domowych

PDF29-2019 Interpelacja.pdf

PDF29-2019 Odpowiedź.pdf

28/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie punktów umożliwiających anonimowe zgłaszanie okrucieństwa względem zwierząt domowych

PDF28-2019 Interpelacja.pdf

PDF28-2019 Odpowiedź.pdf

27/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie postawienia znaku określającego korzystanie z chodnika pomiędzy Prudnikiem a Łąką Prudnicką

PDF27-2019 Interpelacja.pdf

PDF27-2019 Odpowiedź.pdf

26/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zakupu służbowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Prudniku

PDF26-2019 Interpelacja.pdf

PDF26-2019 Odpowiedź.pdf

25/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie remontu chodnika przy ul. Lwowskiej, Sadowej i Robotniczej

PDF25-2019 Interpelacja.pdf

PDF25-2019 Odpowiedź.pdf

24/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie naprawy drogi ul. Jesionkowej w kierunki wsi Jasiona

PDF24-2019 Interpelacja.pdf

PDF24-2019 Odpowiedź.pdf

23/2019 - Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zasad obliczania opłat za wywożenie śmieci z ogrodów działkowych

PDF23-2019 Zapytanie.pdf

PDF23-2019 Odpowiedź.pdf

22/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie utworzenia kawiarenki dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu

PDF22-2019 Interpelacja.pdf

PDF22-2019 Odpowiedź.pdf

21/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie umów dotyczących segregacji odpadów zawieranych przez wspólnotę mieszkaniową

PDF21-2019 Interpelacja.pdf

PDF21-2019 Odpowiedź.pdf

20/2019 - Interpelacja radnej Teresy Barańskiej w sprawie przeznaczenia pomieszczenia na terenie Prudnika dla instytucji rolniczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PDFInterpelacja 20-2019.pdf

PDF20-2019 Odpowiedź.pdf

19/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie funkcjonowania krytej pływalni w Prudniku

PDFInterpelacja 19-2019.pdf

PDFOdpowiedź 19-2019.pdf

18/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pozyskanie działki o numerze 351/5 w Łące Prudnickiej

PDFInterpelacja 18-2019.pdf

PDFOdpowiedz 18-2019.pdf

17/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie przekazania informacji do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o trwających pracach mających na celu przekształcenie i przekazanie przez Gminę Prudnik działki nr 351/5 w Łące Prudnickiej na cele oświatowe

PDFInterpelacja 17-2019.pdf

PDFOdpowiedz 17-2019.pdf

16/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie naprawy nawierzchni chodnika łączącego Prudnik z Łąką Prudnicką

PDFInterpelacja 16-2019.pdf

PDFOdpowiedź 16-2019.pdf

15/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie świadczenia usług przewozu pasażerów przez Zakład Usług Komunalnych z o.o. w Prudniku

PDFInterpelacja 15-2019.pdf

PDFPrzekazanie 15-2019.pdf

PDFOdpowiedz 15-2019.pdf

14/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mroza w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Batorego

PDFInterpelacja 14-2019.pdf

PDFOdpowiedź 14-2019.pdf

13/2019 - Zapytanie radnego Edwarda Mroza w sprawie zamknięcia ruchu pojazdów wokół Rynku 

PDFZapytanie 13-2019.pdf

PDFOdpowiedz 13-2019.pdf

12/2019 - Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie sprzątania pobocza drogi prowadzącej do Klasztoru o. Franciszkanów

PDFZapytanie 12-2019.pdf

PDFOdpowiedź 12-2019.pdf

11/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie instalacji stojaków rowerowych w centrum miasta Prudnika

PDFInterpelacja 11-2019.pdf

PDFOdpowiedź 11-2019.pdf

10/2019 - Zapytanie radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przychodów z biletów za wejścia uczniów na basen w ramach lekcji w-f

PDFZapytanie 10-2019.pdf

PDFOdpowiedź 10-2019.pdf

9/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie likwidacji opłaty za basen dla uczniów w ramach lekcji w-f

PDFInterpelacja 9-2019.pdf

PDFOdpowiedz 9-2019.pdf

8/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wzmocnienia nadzoru w Parku Miejskim w Prudniku przez patrole Straży Miejskiej i Policji

PDFInterpelacja 8-2019.pdf

PDFPrzekazanie 8-2019.pdf

PDFOdpowiedź 8-2019.pdf

PDFOdpowiedz 8-2019 (2).pdf

7/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia możliwości używania materiałów pirotechnicznych w naszej gminie

PDFInterpelacja 7-2019.pdf

PDFOdpowiedz 7-2019.pdf

6/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zabezpieczenia kanalizacyjnego przy ul. Piastowskiej 44-44A w Prudniku

PDFInterpelacja 6-2019.pdf

PDFOdpowiedz 6-2019.pdf

5/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie sposobu powoływania członków Przedmiotowych Komisji Konkursowych na szczeblu gminnym i powiatowym

PDFInterpelacja 5-2019.pdf

PDFOdpowiedz 5-2019.pdf

4/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczel w sprawie braku znaku drogowego przy ul. Grunwaldzkiej w Prudniku w pobliżu Przedszkola "Skrzat"

PDFInterpelacja 4-2019.pdf

PDFOdpowiedź 4-2019.pdf

3/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie ankiety w sprawie budowy kanalizacji w Szybowicach, Rudziczce, Mieszkowicach i Wierzbcu

PDFInterpelacja 3-2019.pdf

PDFOdpowiedz 3-2019.pdf

2/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wycinki drzew rosnących w pasie drogi krajowej nr 41

PDFInterpelacja 2-2019.pdf

PDFPrzekazanie 2-2019.pdf

PDFOdpowiedź 2-2019.pdf

1/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania remontu dróg ulic Matejki, Kossaka i Słowackiego w Prudniku

PDFInterpelacja 1-2019.pdf

PDFOdpowiedz 1-2019.pdf


ROK 2018

12. Interpelacja radnego Ryszarda Czeczel w sprawie obniżenia krawężnika przy "Świętym Źródle"

PDFInterpelacja 12-2018.pdf

PDFOdpowiedz 12-2018.pdf

11. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie otoczenia Klasztoru Franciszkanów w Prudniku-Lesie

PDFZapytanie 11-2018.pdf

PDFOdpowiedz 11-2018.pdf

10. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie wiat przystankowych przy ul. Staszica

PDFZapytanie 10-2018.pdf

PDFOdpowiedz 10-2018.pdf

9. Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zaplanowania w 2019 roku remontu ul. Paderewskiego

PDFInterpelacja 9-2018.pdf

PDFOdpowiedz 9-2018.pdf

8. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowych chodników przy ul. Józefa Wybickiego

PDFInterpelacja 8-2018.pdf

PDFOdpowiedz 8-2018.pdf

7. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowych chodników przy ul. Filipa Roboty

PDFInterpelacja 7-2018.pdf

PDFOdpowiedz 7-2018.pdf

6. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie remontu drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej

PDFInterpelacja 6-2018.pdf

PDFOdpowiedz 6-2018.pdf

5. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy lustra drogowego w miejscowości Rudziczka

PDFInterpelacja 5-2018.pdf

PDFOdpowiedz 5-2018.pdf

4. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przewróconego słupa przy Alei Wilka z Gubbio

PDFZapytanie 4-2018.pdf

PDFOdpowiedz 4-2018.pdf

3. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie ponownego umocowania lustra na ul. Poniatowskiego

PDFZapytanie 3-2018.pdf

PDFOdpowiedz 3-2018.pdf

2. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zabezpieczenia pękniętego muru na ul. Traugutta

PDFZapytanie 2-2018.pdf

PDFOdpowiedz 2-2018.pdf

1. Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie budynku i otoczenia przy ul. Kościelnej

PDFInterpelacja 1-2018.pdf

PDFOdpowiedz 1-2018.pdf

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10398645
w tym miesiącu: 91126
dzisiaj: 4212

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1