• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2019

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2019

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Prudnik w drodze dziedziczenia

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu wydatków w 2019 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Wierzbiec

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Czyżowice

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Dębowiec

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Rudziczka

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Piorunkowice

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Niemysłowice

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Mieszkowice

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Moszczanka

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Szybowice

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, Prudnik 07-09.06.2019 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym -garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym –  garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie Procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Prudnik w drodze dziedziczenia

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2019 r.  zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 43.pdf 

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/37/2018  Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku powierzających Zakładowi Usług komunalnych w Prudniku jednoosobowej spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych gminy

PDFZarządzenie NR 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania komórek gospodarczych i ustalenia stawki czynszu najmu

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarzadzania budynkami gospodarczymi wybudowanymi w ramach realizacji projektu pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – duży kwartał”

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie NR 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie NR 57.pdf

 Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

 Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku

PDFZarządzenie NR 59.pdf

 Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod tytułem „Realizacja zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego, zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania województwa podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz realizacji procedur uruchamiania wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i doskonalenia wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania w ramach udziału w wojewódzkim treningu decyzyjnym pk. „SUDETY-19”

PDFZarządzenie NR 60.pdf

 Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zadania publicznego w zakresie zarządzania i utrzymania obiektu toalety publicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i obiektami małej architektury wybudowanych przez Gminę Prudnik w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie antropopresji  na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie NR 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie NR 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019

PDFZarządzenie NR 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie NR 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie NR 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie NR 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie NR 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie NR 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”, Prudnik 13-15.09.2019 r. oraz Regulaminu Konkursów organizowanych w trakcie Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie NR 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2019 r.  zmieniające zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie NR 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości i uchylenia zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 108.pdf

Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2019 r.  w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2019 r.  w sprawie ustalenia nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2019 r.  w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2019 r.  w sprawie przekazania do administrowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku budynku przeznaczonego na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku oraz budynku gospodarczego, położonych w Prudniku przy ul. Traugutta 10

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2019 r.  w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2019 r.  w sprawie wprowadzenia możliwości korzystania z pakietu kart MultiSport w Kompleksie Sportowym „Sójka” przy ul. Podgórnej 7 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2019 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku z filią „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczynie

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 133.pdf

Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 137.pdf

Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 141.pdf

Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 143.pdf

Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Moszczanka

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr 149.pdf

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10276605
w tym miesiącu: 91648
dzisiaj: 2670