Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmownaie dodatkowych zgłoszeń do OKW do 30-04-2019 godz.11:00

Informujemy, iż pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonywać dodatkowych zgłoszeń do 30 kwietnia do godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku do komisji wyborczych:
Nr 8, w liczbie 2,
Nr 10, w liczbie 1.

W siedzibie Urzędu dyżur będzie pełniony w dniach:
29 kwietnia 2019 r. od godz. 715 do godz. 1630
30 kwietnia 2019 r. od godz. 715 do godz. 1100

 

Wersja XML