Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA RODO ewidencja ludności.pdf
PDFKlauzula informacyjna - dowody osobiste.pdf
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru mieszkańców Gminy Prudnik.docx
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru zamieszkania cudzoziemców zameldowanych na terenie Gminy Prudnik.docx
DOCXKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych KDR.docx

Wersja XML