Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej

DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem ewidencji dzierżawców gruntów w Gminie Prudnik.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem ewidencji użytkowników wieczystych w Gminie Prudnik.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem ewidencji właścicieli nieruchomości,.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru numeracji porządkowej nieruchomości.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z zamianą i nabywaniem nieruchomości..docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z zawieraniem umów dzierżaw, użyczenia oraz prowadzeniem procedur zbywania..docx
DOCKlauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z wydaniem zaświadczenia z planu przestrzennego zagospodarowania.doc
DOCXKlauzula informacyjna – rejestr uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.docx
DOCXKlauzula informacyjna – rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx
DOCXKlauzula informacyjna – rejestr wniosków o uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.docx
DOCXKlauzula informacyjna dla zbioru „Wykaz uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ”.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru decyzji o warunkach zabudowy..docx

Wersja XML