Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem zezwoleń na opróżnianie nieczystości ciekłych.doc
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z dofinansowaniem usunięcia azbestu.doc
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ogrzewania.doc
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z opłatą za odpady komunalne.doc
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.doc
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.doc
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.doc
DOCKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych ze zgłoszeniem usunięcia drzew i krzewów.doc
 

Wersja XML