Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego

DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru osób objętych rejestracją wojskową z terenu Gminy Prudnik.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej..docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru wydanych decyzji dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego..docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych członków strażaków ochotników uprawnionych do działań ratowniczych.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych członków Zespołu ds. Ewakuacji Ludności i Mienia.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych osób będących członkami personelu medycznego do planu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa..docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych osób będących członkami służby dyżurnej Burmistrza Prudnika..docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych osób funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych..docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych osób zgłaszających zgromadzenie lub uzyskujących zgodą na przeprowadzenie imprezy masowej.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osób do punktu kontaktowego HNS.docx
 

Wersja XML