Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf
 

Informacja  o uprawnieniach wyborów niepełnosprawnych
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PDFWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP..pdf
DOCWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP..doc


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
PDFZgoda na przyjecie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP..pdf
DOCZgoda na przyjęcie pelnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP..doc

Wersja XML