Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont schodów przy ul. Chrobrego w Prudniku

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCX2. SIWZ.docx

3. Projekt budowlany
PDF3. Projekt budowlany.pdf
PDFB6 Inwentaryzacja.pdf
PDFB7 Projekt P1.pdf
PDFB8 Projekt P2.pdf
PDFB9 Projekt P3.pdf
PDFB11 Projekt P5.pdf
PDFB14 Opis instalacji elektrycznych.pdf
PDFB15 Rysunek E-2.pdf
PDFB16 Rysunek E-3.pdf
PDFB17 Rysunek E-4.pdf

4. Projekt wykonawczy

PDFW1 Projekt wykonawczy.pdf
PDFW2 Inwentaryzacja.pdf
PDFW3 Projekt P1.pdf
PDFW4 Projekt P2.pdf
PDFW5 Projekt P3.pdf
PDFW6 Projekt P4.pdf
PDFW7 Projekt P5.pdf
PDFW8 Projekt P6.pdf
PDFW9 Projekt P7.pdf
PDFW10 Projekt P8.pdf
PDFW11 Opis instalacji elektrycznych.pdf
PDFW12 Rysunek E-2.pdf
PDFW13 Rysunek E-3.pdf
PDFW14 Rysunek E-4.pdf

PDF5. Pozwolenie na budowę.pdf

6. Specyfikacje techniczne

PDFS1 Szczegółowe specyfikacje techniczne.pdf
PDFS2 Szczegółowe specyfikacje techniczne.pdf
PDFS3 Szczegółowe specyfikacje techniczne.pdf

PDF7. Przedmiar robót.pdf

PDF8. Odpowiedzi na pytania.pdf
PDF9. Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf

PDF10. Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDF11. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDF12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML