Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. uchylające zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

 Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

 Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2020 r.  w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

 Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

 Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

 Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Prudnik w latach 2020-2023

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2020 r.  w sprawie zwrotu wydatków w 2020 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 15 stycznia 2020 r.  w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2020 r.  zmieniające zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego 05-07.06.2020 r., Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 23. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz 25. Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” 04-06.09.2020 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie 25. Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy zatrudnianiu bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian  w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z kompleksu sportowego „Sójka” przy ul. Podgórnej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 29A/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 29A.pdf

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie  udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu w 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 roku

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do wydawania decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach o ustalenie i wypłacenie zasiłków dla opiekunów

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szybowicach, oznaczonej na mapie nr 8 jako działka nr 470/2 o powierzchni 0,3630 ha

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

Wersja XML