Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVII/307/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2020 r. uchylające zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2020 r.  w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 10.pdf
 

 

Wersja XML