Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCX2. SIWZ.docx
PDF3. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDF4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDF5. Odpowiedzi na pytania.pdf

PDF6. Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDF7. Unieważnienie postępowania.pdf

PDF8. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML