Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu zajęć terapeutycznych maratonowych

PDFOtwarty konkurs ofert.pdf
 

DOCXOświadczenie oferenta.docx
DOCZałącznik - oferta realizacji zadania art. 14 ustawy o zdrowiu publicznym.doc
 

Wersja XML