Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty dróg gminnych

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCX2. SIWZ.docx
DOC3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru.doc

PDF4. Przedmiary robót.pdf

PDF5. Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDF6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDF7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML