Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach


PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCX2. SIWZ.docx

3. Projekt budowlany

PDFPROJEKT BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ RYSUNKOWA.pdf

4. Projekt wykonawczy
PDFPROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ RYSUNKOWA.pdf


PDF5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf
PDF6. Warunki techniczne usuniecia kolizji elektroenergetycznej.pdf
PDF7. Pozwolenie na budowę.pdf

PDF8. PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDF9. Informacja z otwarcia ofert
PDF10. Informacja z otwarcia ofert.pdf

PDF10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDF11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDF12. Ogłoszenie o zmianie umowy
 

Wersja XML