Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi i kanalizacji deszczowej ul. Azaliowej i części ul. Akacjowej w Prudniku

Brak opisu obrazka

Opis projektu

Projekt obejmował budowę drogi i kanalizacji deszczowej ul. Azaliowej i części
ul. Akacjowej w Prudniku (107399 O, 107294 O) o długości 530,1 mb.

W ramach inwestycji wybudowano drogę gminną o pow. 3180,60 m2 wraz z poboczami
o pow. 2120,40 m2, odwodnieniem i oznakowaniem pionowym – 2 szt.
Zakres wykonanych prac:
- Roboty drogowe,
- Roboty kanalizacji deszczowej,
- Oznakowanie drogowe

Cel : podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu. W wyniku realizacji projektu nastąpi oddzielenie ruchu pieszego i samochodowego.

Termin realizacji: czerwiec 2019 r. -  grudzień 2019 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML