Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku

Brak opisu obrazka

Opis projektu

Projekt obejmował budowę drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku o długości 945 mb. Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 28 maja 2020r. zaliczono wybudowaną drogę do kategorii dróg gminnych oraz nadano jej nazwy (1 odcinek – Uchwała nr XXV/450/2020) ul. Samuela Frankla i (2 odcinek – Uchwała Nr XXV/451/2020) ul. gen. Andersa.   

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą ul. Skowrońskiego z ul. Powstańców Śląskich o długości 945 mb, ścieżkę pieszo – rowerową o długości 128 mb, ścieżkę rowerową dwukierunkową o długości 284 mb, chodnik o długości 1067 mb, zjazdy, wejścia na posesje o powierzchni łącznej  362m2 oraz 5 szt zatok autobusowych.

Cel : podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu.
W wyniku realizacji projektu nastąpiło oddzielenie ruchu pieszego, rowerwego i samochodowego.

Termin realizacji: czerwiec 2019 r. -  grudzień 2019 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML