Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy Legionów w Prudniku

Brak opisu obrazka

Opis projektu

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Legionów w Prudniku (107202 O) o długości 402 mb wraz z przebudową systemu odwodnienia.

Zakres robót i efekty realizacji projektu: przebudowa konstrukcji i nawierzchni jedni, budowa chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i zjazdów na posesje, budowa placów utwardzonych, przebudowa skrzyżowań, budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami, zmiana organizacji ruchu w oznakowaniu pionowym i poziomym oraz montaż oznakowania pionowego aktywnego.

Cel : podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu. W wyniku realizacji projektu nastąpi oddzielenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego.

Termin realizacji: lipiec 2020 r. -  październik 2020 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML