Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

            Informuję, iż od dnia 27 sierpnia 2020 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn.: „Propagowanie wiedzy o kulturze romskiej”, złożona przez Stowarzyszenie Romów w Prudniku, ul. Klasztorna 1, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres e-mail: .

  BURMISTRZ PRUDNIKA     

Grzegorz Zawiślak       

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,07MB)