Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Prudnik otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszego naboru finansowanego z Funduszy COVID-19 przeznaczono 6 mld złotych bezzwrotnego wsparcia dla gmin, powiatów i miast.

Otrzymane wsparcie w wysokości 1 791 832,00 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

1. Przebudowa drogi ul. Paderewskiego

Brak opisu obrazka

2. Modernizacja przyszkolnego obiektu sportowego w Gminie Prudnik (w m. Rudziczka)

Brak opisu obrazka

3. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Prudniku (PP7) przy
ul. Ogrodowej

Brak opisu obrazka

4. Remont kapitalny dachu w WDK w Czyżowicach

i

5. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w budynku WDK w Czyżowicach

Brak opisu obrazka

6. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej

Brak opisu obrazka

 

Otrzymane wsparcie wspomoże realizację w/w zadań, których zakończenie planowane jest do końca roku 2020..

 

Wersja XML